Release 122 - uppdateringar i september 2021

Nya planeringsverktyget

Som tidigare meddelats pågår ett arbete med ett nytt planeringsverktyg i itslearning. Alla som är nyfikna på hur detta ser ut kan testa att aktivera det nya planeringsverktyget under planeringsinställningar. Fler funktionaliteter kommer under hösten, men i denna uppdatering finns ytterligare några förbättrade funktioner att testa. 


Förbättringar av det nya planeringsverktyget:

 • ‘Lägg till’-knapp för att snabbt kunna lägga till resurser och aktiviteter till kursen. Lärare kan också se om dessa är aktiva eller inte. (Observera: Lärare kan se alla element, men deltagare kan endast se de aktiva)
 • Datumväljare: Välj och lägg till datum och/eller tid. Standard är endast datum.
 • Textredigeraren i planeringar: I denna uppdatering går det att redigera befintliga planeringar med textredigerare, skapade i det gamla planeringsverktyget. I kommande uppdatering kommer även textredigeraren att kunna användas i planeringar skapade i det nya planeringsverktyget. Alla plugin-funktioner är tillgängliga (bild, ljud, video etc).
 • Bilder i ett planeringskort: Bättre hantering av bilder i ett planeringskort så att det fungerar på flera typer av enheter och olika storlek på skärm. Rekommenderad: Horisontella bilder (i förhållande 3:2)
 • Beskrivningsfältet för ett planeringskort: Bilder som lagts till beskrivningen syns inte i sammanfattningsvyn över planeringar, detta för att göra själva beskrivningen i text mer framträdande.
 • Avkortning: Långa planeringsrubriker kortas av beroende på vy, skärmstorlek.
 • Åtgärdsknapp för att ta bort en eller flera planeringar.
 • Om lärare återanvänder gamla planeringerar (med det nya planeringsverktyget) så syns nu all information som de har lagt till planeringsområde. Om ett extra fält för lärandemål har lagts till så går det att redigera i det (ta bort eller lägga till lärandemål), men det går ännu inte att redigera i ett extra fält för text.

Prova det nya planeringsverktyget genom att aktivera det under Planeringsinställningar.


Förbättringar kring anonyma inlämningsuppgifter

Anonym inlämning av en inlämningsuppgift innebär att deltagarens identitet är dold när svaret bedöms, för att säkerställa objektiva bedömningar.

Förbättringar:

 • När inlämning görs med uppladdat Office dokument (.docx, .xlsx, .pptx) blir deltagarens namn borttaget från dokumentinformationen.
 • Om “Office för webben” är aktiverat och om deltagare gör kommentarer, så blir deras namn utbytt mot samma anonyma ID de fått för inlämningsuppgiften. 
 • Anonymt ID blir minskat till 5 tecken för att förbättra läsbarheten.


Anonyma test i nya testverktyget (Test 3.0)

Tester kan göras anonyma. Det huvudsakliga syftet är att dölja deltagarnas identitet vid bedömning och säkerställa objektivitet. Detta alternativ aktiveras i sidopanelen och deltagarna informeras om att testet är anonymiserat under information om testet på dess startsida.

Testverktyget har också en egen artikel om gjorda uppdateringar .


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.