Release 134 - uppdateringar i oktober 2022

Vad är nytt?

Bättre stöd för planeringar utan datum

Det går nu att använda nya planeringar utan datum på ett bättre sätt då elever/deltagare styr takten för studierna själva. Detta är en funktionalitet som t.ex. kan vara en tillgång i distanskurser eller i kurser som har löpande intag av elever. I planeringsinställningar kan lärare dölja flikarna "Aktuella" och "Tidigare" genom att dölja datum så att det inte ska synas för någon, en inställning som med denna uppdatering får en ny effekt för nya planeringar. Om man väljer att göra denna inställning för att dölja de flikarna kommer även fältet för datum i planeringskortet att försvinna. 
Nya planeringar: Visa som elev

När en lärare ändrar roll med rollväljaren för att få se hur en planering kommer att se ut för en elev, ser det nu ut precis som för elever, med stapel som visar progressionen i en planering, med gröna bockar vid resurser och aktiviteter. En blå textremsa påminner läraren att den har bytt roll för tillfället.


Fler förbättringar och ändringar:

  • I alla resurser och aktiviteter där det är möjligt att ändra för vilka kursdeltagare den ska tilldelas går det nu att klicka och välja alla deltagare. Sedan kan lärare välja och klicka bort de deltagare som inte ska den. Detta kan vara användbart t.ex. då en uppgift ska ges till alla i kurs utom fem deltagare, som ska få en annan uppgift.
  • Förbättringar har gjorts för portfoliobedömning. Kolumnen "Status" är har tagits bort eftersom den inte används längre. Kolumnen bedömning visar bedömningsskalan och kolumnen "Kommentarer" kommer at spegla kommentarerna på portfoliosidan.
  • En tydligare varning ges till lärare i de fall då de tillämpar "använd mall" i kurser. Varningen varnar för att information kan komma att skrivas över. 
  • Arbetet för ännu bättre tillgänglighet fortsätter. I kurskort kommer nu lättförståeliga färgnamn i färgväljaren.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.