Release 133 - uppdateringar i september 2022

(Under sommaren gjordes två andra uppdateringar, releaserna 131 och 132. Dessa var av mer teknisk karaktär och det gick inte ut någon specifik information om dessa.) 

Vad är nytt?

Nya planeringsverktyget
Under sommaren har det gjorts en rad förbättringar i det nya planeringsverktyget. Det är det nya planeringsverkyget som numera är standard i itslearning:

 • På ett planeringskort kan lärare se en översikt av elevernas framsteg och aktivitet, utan att behöva gå till 360°-rapporter. Det blir lättare att snabbt identifiera elever som eventuellt har halkat efter i undervisningen. Vid varje resurs eller aktivitet syns siffror över hur många i gruppen som har öppnat, läst eller lämnat in, t.ex. 23/30 har lämnat in en inlämningsuppgift. I kurser med fler än 99 deltagare så syns detta inte, för att undvika komplikationer i systemet, men i de fallen går det fortfarande att se framstegen i 360°-rapporterna. 
 • Lärare kan skriva ut en eller flera planeringar eller planeringsområden när nya planeringsverktyget används.
 • Det går att dela planeringar med en länk, utanför itslearning, på samma sätt som med gamla planeringsverktyget, t.ex. på en skolas egen webbsida. När länken öppnas kommer man direkt till fliken för planeringsområde. Läsaren kommer att se planeringarnas beskrivningar och vilka resurser och aktiviteter som finns, men inga fler detaljer om dem.
 • Planeringsarbetet kan göras effektivare för lärare, som nu kan välja att göra en eller flera planeringar synliga samtidigt. Alternativ för synlighet finns under åtgärder i planeringar.

Läs gärna också den uppdaterade supportartikeln om nya planeringsverktyget.

Nya testverktyget
Kort efter denna uppdatering kommer det gamla testverktyget inte att kunna skapa några nya test. Ett test som ska skapas helt från början måste skapas i det nya testverktyget.
Observera att existerande tester som är gjorda med det gamla testverktyget fortfarande kan användas. De kan redigeras, kopieras och genomföras av elever. Testen kommer även att synas i rapporter, bedömningsöversikt och andra platser.

Vårt fokus kommer nu att vara arbete för att kunna migrera existerande test skapade med det gamla testverktyget till det nya testverktyget på bästa sätt. För närvarande går det att flytta frågor från ett gammalt test till ett nytt med det nya verktyget, genom att använda QTI export/import. Processen har några begränsningar gällande innehåll gjort i textredigeraren och metadata för testet. Målsättningen är att ha dessa förbättringar på plats inom de närmaste månaderna. Inte förrän det finns en bra migrering på plats kommer det gamla verktyget att försvinna helt.

Testlägesläsare

Versionen för testlägesläsare (Test Mode Browser - TMB) är uppdaterad för Windows och Mac. Minimiversion är 2.08.07 för Windows och 2.08.08 för Mac OS. Efter denna uppdatering kommer äldre versioner inte att accepteras, och användare måste ladda ner och installera den nya versionen för att kunna göra testet (på testets startsida finns en nedladdningsknapp). En rekommendation är alltid att göra ett övningstest med TMB för att säkerställa att alla har uppdaterade enheter och att allt fungerar som förväntat.

Läs gärna mer om andra uppdateringar i testverktyget i en särskild artikel. 

Förbättringar gällande tillgänglighet
För att vår plattform ska kunna vara tillgänglig för alla, har följande förbättringar gjorts:

 • Sökresultat för kurskort kan läsas upp av skärmläsare.
 • Notifieringar och meddelanden har gjorts mer tillgängliga.
 • Bättre kontraster på knappen för "Fortsätt vara inloggad", och för Planeringar, Kopplade konton och Kurskort. 

Andra förbättringar

 • Tilldela resursen Anteckning till specifika elever och grupper: ofta behöver lärare kunna ge olika material och arbete till olika elever. Nu går det även att tilldela en anteckning till specifika elever eller grupper. Standard är att anteckningen tilldelas alla.
 • Meddelanden - visa roll: för att göra det enklare för lärare och elever att skicka meddelande till rätt person syns nu "hierarkirollen" personen har tillsammans med namnet.
 • Nya planeringar visas helt, som standard: i kalendern visas planeringar i händelser, och för att minska antalet klick syns de i sin helhet. Om flera planeringar är kopplade till en händelse så visas tre helt, resten kommer fram om man klickar på "Visa mer"-knappen.
 • Katalanska: kort efter denna uppdatering kommer även katalanska att finnas tillgängligt som språkinställning i plattformen. Undantaget är formelredigeraren i textredigeraren, den blir översatt i nästa uppdatering.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.