Nytt planeringsverktyg

Ett nytt planeringsverktyg blir tillgängligt från och med Release 121 (i mitten av juni 2021).

Det är möjligt att aktivera det nya planeringsverktyget för att prova det, och det går också att byta tillbaka till det gamla utan att något innehåll förloras.

Observera: Nya funktioner och utseenden läggs till kontinuerligt. Denna artikel (som uppdateras kontinuerligt) förklarar vad lärare kan göra med det nya planeringsverktyget när det gjorts tillgängligt.

 • Det nya planeringsverktyget är mer visuellt tilltalande i sin design
 • Bättre sorteringsmöjligheter och mer fokus på vad som är aktuellt i kursen
 • Förenklad navigering
 • Planeringar sorteras automatiskt efter datum (om datum är satt)
 • Kan bättre fokusera på individuella planeringar

Se video (2 min)

Aktivera det nya planeringsverktyget

Klicka på rubriken Planeringar i kursens toppmeny. Hitta den lilla rutan till höger med tre prickar, klicka och välj Planeringsinställningar.

Aktivera nya Planeringar på det sätt som bilden visar.

Inget innehåll försvinner för att man byter från gamla till nya planeringar, eller om man byter tillbaka till gamla efter att ha testat det nya. Om du vill avaktivera det nya planeringsverktyget för att använda de gamla igen, följ samma procedur som tidigare men bocka istället av Nytt planeringsverktyg. Detta kan göras hur många gånger som helst. Observera: När nya planeringsverktyget har aktiverats så kommer deltagare i kursen (och även andra lärare i samma kurs) att se den versionen. En rekommendation är att förvarna berörda om detta.

Planeringskort 

Lärarna kommer att se veckans aktiva planeringar som planeringskort. (Se bild nedan som visar två sådana kort - 'Global warming' och 'Northern Lights Research'.)

new planner course overview page screenshot

Ett planeringskort visar en översikt av varje planerings innehåll:

 • Planeringens rubrik/titel
 • Planeringsområdets rubrik/titel (i exemplet ovan: Our Earth)
 • Beskrivning
 • Startdatum och slutdatum
 • Antal resurser
 • En bild eller illustration

Om det finns fler planeringar för samma vecka så syns två av dem fullt ut på planeringskort. Klicka på knappen ”Visa mer” för att få fram alla planeringar.

new planner show more screenshot

Klicka på ett planeringskort för att öppna och se den detaljerade planeringen i sin helhet.


 På den vänstra sidan syns allmän information om planeringen, såsom rubrik, planeringsområde, datum, knapp för synlighet och en bild eller illustration. På den högra sidan finns beskrivning av planeringen, resurser och aktiviteter samt lärandemål. Lärare kan bestämma i vilken ordning resurser och aktiviteter ska vara, och kan omorganisera genom att dra och släppa (drag and drop) i listan. Om fler informationsfält lagts till i planeringen, t.ex. läraranteckningar så syns detta längst ned i planeringen. På den övre delen av sidan finns en knapp som visar tillbaka till kursens översiktssida.

Planeringar

Planeringssidan ger en översikt över alla planeringar. Navigationen har förenklats så att det ska vara lättare att hitta bland dem. Det finns flikar att använda för filtrering som gör att man kan välja att se ’Aktuella’, ’Passerade’, ’Utan datum’ och ’Planeringsområden’. Här kan lärare också kopiera eller ta bort planeringar.

Aktuella planeringar

Planeringar sorteras efter datum. Planeringen som syns överst kommer att vara den aktuella planeringen eller den nästkommande i datumordning.

Klicka på knappen ’Lägg till ny planering’ för att skapa en planering.

Passerade planeringar

Passerade, tidigare planeringar syns i denna lista. Den som är närmast aktuell tid ligger överst.

Om en bild inte har lagts till syns en ersättningsbild i samma färg som planeringsområdets rubrik har (som i exemplet nedan där planeringen'The Earth' har samma ljusgröna färg som planeringsområdet).

Planeringar utan datum

Planeringar utan datum sorteras efter när de skapades och den senast skapade kommer att ligga överst.

Planeringsområden

Planeringsområden fungerar som en mapp eller ”taggning” så att det ska bli enklare att organisera planeringar. Lärare ser en lista med alla planeringsområden de har i en kurs, och även planeringar utan planeringsområde. Varje planeringsområde visar det antal planeringar området har, datumet som visas är startdatum för den första planeringen, och slutdatumet är för den sista.

När man klickar på en mapp för ett planeringsområde så öppnas en ny sida med alla de planeringar som finns inom planeringsområdet.

Klicka på knappen ‘Lägg till planeringsområde’ för att skapa ett sådant.

Skapa en ny planering

Lärare kommer att få arbeta med och se ett renare gränssnitt i nya planeringar när en planering ska skapas. För att skapa en (ny) planering klickar man på knappen ’Lägg till planering’. Lägg sedan till en bild, ge planeringen en rubrik och en beskrivning. Det finns också alternativ för att lägga till datum, planeringsområde, lärandemål och synlighet för deltagare. Klicka på 'Skapa planering' innan du lägger till resurser och aktiviteter.  Planeringarna kommer att sorteras efter datum per automatik och kommer att vara osynliga som standard. Observera: Arbete pågår för att även tillgängliggöra funktionen ”spela upp planering”.

screenshot

Kommande utveckling

 • Stöd för att kopiera och ta bort planeringsområden
 • Koppla planering till kalenderhändelse
 • Funktionen ”Spela upp planering” för kursdeltagare
 • Ämnesövergripande planeringar
 • En funktion för att kunna tilldela planeringar till enskilda deltagare och/eller kursgrupper
 • Stöd för att omorganisera resurser och aktiviteter


Denna artikel uppdateras efter hand som förbättringar i planeringsverktyget görs.

Om du har frågor eller kommentarer kring det nya planeringsverktyget, skriv till oss 

Kommunikationen behöver ske på engelska eller norska.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.