Nytt planeringsverktyg

Ett nytt planeringsverktyg blir tillgängligt från och med Release 121 (i mitten av juni 2021).

Det är möjligt att aktivera det nya planeringsverktyget för att prova det, och det går också att byta tillbaka till det gamla utan att något innehåll förloras.

Observera: Nya funktioner och utseenden läggs till kontinuerligt. Denna artikel förklarar vad lärare kan göra med det nya planeringsverktyget när det gjorts tillgängligt.

Förändringar:

 • Det nya planeringsverktyget är mer visuellt tilltalande i sin design
 • Bättre sorteringsmöjligheter och mer fokus på vad som är aktuellt i kursen
 • Förenklad navigering
 • Planeringar sorteras automatiskt efter datum (om datum är satt)
 • Kan bättre fokusera på individuella planeringar

Se video (2 min)


Aktivera det nya planeringsverktyget

Klicka på rubriken Planeringar i kursens toppmeny. Hitta den lilla rutan till höger med tre prickar, klicka och välj Planeringsinställningar.

Aktivera nya Planeringar på det sätt som bilden visar.

Inget innehåll förvinner för att man byter från gamla till nya planeringar, eller om man byter tillbaka till gamla efter att ha testat det nya.

Om man vill avaktivera det nya planeringsverktyget för att använda de gamla igen, tillämpas samma procedur som tidigare men man bockar istället av Nytt planeringsverktyg. Detta kan göras hur många gånger som helst. Observera: När nya planeringsverktyget har aktiverats så kommer deltagare i kursen (och även andra lärare i samma kurs) att se den versionen. En rekommendation är att förvarna berörda om detta.

Planeringskort

Lärarna kommer att se veckans aktiva planeringar som planeringskort. (Se bild nedan som visar två sådana kort – ’Global warming’ och ’Northern Lights Research’.)

new planner course overview page screenshot

Ett planeringskort visar en översikt av varje planerings innehåll:

 • Planeringens rubrik/titel
 • Planeringsområdets rubrik/titel (i exemplet ovan: Our Earth)
 • Beskrivning
 • Startdatum och slutdatum
 • Antal resurser
 • En bild eller illustration

Om det finns fler planeringar för samma vecka så syns två av dem fullt ut på planeringskort. Klicka på knappen ”Visa mer” för att få fram alla planeringar.

new planner show more screenshot

Klicka på ett planeringskort för att öppna och se den detaljerade planeringen i sin helhet.

screenshot

På den vänstra sidan syns allmän information om planeringen, såsom rubrik, planeringsområde, datum, knapp för synlighet och en bild eller illustration.

På den högra sidan finns beskrivning av planeringen, resurser och aktiviteter samt lärandemål.

Om en lärare har fler informationsfält i planeringen så syns detta längst ned i planeringen.

Det finns en länk på den övre delen av sidan som visar tillbaka till kursens översiktssida.

Planeringar

Planeringssidan ger en översikt över alla planeringar. Navigationen har förenklats så att det ska vara lättare att hitta bland dem. Det finns flikar att använda för filtrering som gör att man kan välja att se ’Aktuella’, ’Senaste’, ’Utan datum’ och ’Planeringsområden’.

Aktuella planeringar

Planeringar sorteras efter datum. Planeringen som syns överst kommer att vara den aktuella planeringen eller den nästkommande i datumordning.

Klicka på knappen ’Lägg till ny planering’ för att skapa en planering.

screenshot

Senaste planeringar

Den senaste planeringen syns överst i denna lista.

Om en bild inte har lagts till syns en ersättningsbild i samma färg som planeringsområdets rubrik har. (Bilden nedan visar hur planeringen ”The Earth” har samma färg som planeringsområdet ”Our Earth”.)

Planeringar utan datum

Planeringar utan datum sorteras efter när de skapades och den senast skapade kommer att ligga överst.

screenshot

Planeringsområden

Planeringsområden fungerar som en mapp eller ”taggning” så att det ska bli enklare att organisera planeringar. Lärare ser en lista med alla planeringsområden de har i en kurs, och även planeringar utan planeringsområde. Varje planeringsområde visar det antal planeringar området har, och det datum som visas är startdatum för den första planeringen och slutdatum för den sista.

När man klickar på en mapp för ett planeringsområde så öppnas en ny sida med alla de planeringar som finns inom planeringsområdet.

Klicka på knappen ‘Lägg till planeringsområde’ för att skapa ett sådant.

Skapa en ny planering

Lärare kommer att få se ett renare gränssnitt i nya planeringar, när en planering ska skapas, genom att klicka på knappen ’Lägg till planering’

För att skapa en (ny) planering klickar man på knappen ’Lägg till planering’. I nya planeringsverktyget får lärare ett renare gränssnitt att arbeta med. Planeringar kommer att sorteras efter datum per automatik och kommer att vara osynliga som standard. ObserveraArbete pågår för att även tillgängliggöra funktionen ”spela upp planering”.

screenshot

Kommande utveckling

 • Fler funktionaliteter i Lägg till-menyn (resurser och aktiviteter)
 • Stöd för textredigeraren
 • Stöd för att kopiera och ta bort planeringar och planeringsområden
 • Funktionen ”Spela upp planering” för kursdeltagare
 • Ämnesövergripande planeringar
 • En funktion för att kunna tilldela planeringar till enskilda deltagare och/eller kursgrupper

 

Denna artikel uppdateras efter hand som förbättringar i planeringsverktyget görs.

 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.