Nytt planeringsverktyg 2023

Det nya planeringsverktyget som itslearning har lanserat kommer att ta över från det gamla från och med augusti 2023. Det gamla verktyget kommer inte att finnas tillgängligt alls efter 31 december 2023, men fram till dess kan lärare fortfarande växla mellan det nya och det gamla med hjälp av inställningen i planeringsinställningar. Det går att växla fam och tillbaka utan att något försvinner, och kan vara ett sätt att lära känna och vänja sig vid det nya verktyget. När det gamla planeringsverktyget upphör helt, kommer eventuella kvarvarande gamla planeringar att få det nya utseendet, detsamma gäller kursmallar.

INNEHÅLL 

Vilka förbättringar har gjorts?

Planeringsverktyget har skapats med syfte att vara ett intuitivt verktyg för att göra pedagogisk planering enklare. Ett visuellt engagerande och lättanvänt verktyg designat för att underlätta både för lärare och elever.

EngagerandeGenom att ge planeringarna förtydligande bilder blir de både roligare att titta på och lättare att förstå. 
EnhetligtPlaneringarna kommer att se likadana ut och ha samma design oavsett vilken typ av enhet som används.
TillgängligtEn mer tillgänglig och inkluderande inlärningsupplevelse i enlighet med WCAG 2.1 level AA, och med åtkomst till planeringarna närsomhelst. 
Följ framstegElever kan själva följa sina framsteg och individuella prestationer samt få en översikt på sitt arbete och utveckling i realtid. 
FokusUpplev en ny nivå av organisering med förbättrade sorteringsfunktioner och tydligare fokus på vad som händer i varje kurs. 
IntuitivtMed ny och förenklad navigering är det enklare att hitta rätt och komma vidare till nästa del av undervisningen. 

Ut med det gamla och in med det nya

Alla användare kommer att se det nya planeringsverktyget i alla kurser, gamla som nya. Lärare kan fortfarande växla mellan det gamla och nya verktyget i planeringsinställningarna. När läraren byter till det nya planeringsverktyget kommer alla elever eller övriga lärare som finns med som deltagare i kursen att se det nya. Även om det nya planeringsverktyget blir standardinställningen i plattformen från och med augusti 2023 så kan lärare skifta mellan det gamla och nya fram till årskiftet 23/24. Det gamla planeringsverktyget tas alltså bort i slutet på kalenderåret 2023.

Planeringskort

Lärarna kommer att se veckans aktiva och aktuella planeringar som "komprimerade" planeringskort på kursens översiktssida (bilden nedan visar ett planeringskort - 'Future energy sources').

Lärarvy:


Elever/deltagare i kursen får dessutom se en Start-knapp så att det är tydligt hur planeringen kan påbörjas, samt en stapel som visar hur många resurser och aktiviteter planeringen innehåller. Stapeln fylls i efterhand som eleven arbetar med planeringens material och kan se hur mycket som är kvar. En påbörjad planering får en Fortsätt-knapp (istället för Start), och ett klick på den knappen tar eleven direkt till sin nästa del i planeringen.

Elevvy:

Ett planeringskort visar en översikt av varje planerings innehåll: 

 • Planeringens rubrik (Future energy sources)
 • Planeringsområde (Energy sources)
 • Beskrivning
 • Startdatum och slutdatum 
 • Antal element (resurser och aktiviteter)
 • En bild eller illustration
 • Stapel som visar hur långt man kommit i planeringen (endast för elever/deltagare)

Om det finns flera planeringar i samma vecka så syns två hela planeringar på kursens översiktssida. Klicka på "Visa mer" för att se ytterligare planeringar.

Lärare kan nu fästa en planering på kursöversiktssidan och lättare kontrollera vilken typ av information eleverna ser när de öppnar en kurs. Lärare fäster planeringen på en kurssida genom att öppna menyn under de tre prickarna högst upp till höger i planeringskortet. Den valda planeringen kommer att listas först på kursens översiktssida. Endast en planering kan fästas åt gången, men den kan vara med eller utan datum. Övriga aktuella planeringar med datum listas under den planering som läraren valt att fästa.

Klicka på planeringskortet så visas alla detaljer för den valda planeringen.
Lärarvy:

På den vänstra sidan syns allmän information om planeringen, såsom dess rubrik, planeringsområde, datum, aktiv/inaktiv synlighet för deltagare samt bild. På den högra sidan finns planeringens beskrivning, lärandemål och resurser och aktiviteter. Lärare kan själv bestämma i vilken ordning resurser och aktiviteter ska komma i, och kan lätt flytta dem för att få dem i önskad ordning. Det görs antingen genom att dra och släppa, eller med tangentbordet.

För att få en överblick över elevernas framsteg utan att behöva navigera till 360-rapporterna kommer lärare att se siffror bredvid resurserna och aktiviteterna. Siffran till vänster indikerar hur många elever som har öppnat/läst en resurs, och siffran till höger visar det totala antalet elever. Lärare kan dock inte följa elevers framsteg där när det finns fler än 99 elever i en kurs.

Om lärare har lagt till extra fält i planeringen, t.ex. läraranteckningar (under planeringsinställningar) så hamnar de längst ned på planeringen, som standard, men det är möjligt att låta den få en annan plats i planeringen om så önskas. Det ändras i planeringsinställningar. Länken "Tillbaka till översikt" längst upp på sidan tar dig tillbaka till kursöversiktssidan.

Att äga sitt lärande

Det ska vara möjligt att se sin progression och äga sitt lärande. Med en stapel som visar hur långt eleven/deltagaren har kommit, och gröna bockar vid resurser och aktiviteter blir det tydligt för varje elev att se vad den har gjort. En resurs får en grön bock efter att den har öppnats, men den kan markeras som oläst för att elever ska kunna komma ihåg att gå tillbaka till den. En aktivitet får en grön bock när den är inskickad. Om en lärare ger en bedömning som innebär att aktiviteten inte är godkänd eller markerar den som ej slutförd så tas den gröna bocken bort igen.

Elevvy:

För att börja arbeta med en planering kan en elev klicka på start-knappen eller på valfri resurs eller aktivitet. Alla resurser och aktiviteter för en planering kommer att visas i en sidomeny till vänster och kan användas för navigering. Lärare kommer också att få tillgång till denna sidomeny.

Planeringar

Planeringssidan ger en översikt över alla planeringar. Navigationen har förenklats så att det ska vara lättare att hitta bland dem. Det finns flikar att använda för filtrering som gör att man kan välja att se ’Aktuella’, ’Tidigare’, ’Utan datum’ och ’Planeringsområden’. Vid varje flik anges även hur många planeringar det finns av varje. Vid varje planeringsflik finns åtgärder lärare kan välja att göra, såsom ange datum (för flera planeringar) kopiera, ta bort, skriva ut och göra planeringar synliga eller osynliga.

Aktuella planeringar

Planeringar sorteras efter datum. Planeringen som syns överst kommer att vara den aktuella planeringen eller den nästkommande i datumordning. Klicka på den gröna knappen ’Lägg till ny planering’ för att skapa en planering.

Tidigare planeringar 

Tidigare planeringar syns i denna lista. Den som har närmast aktuell tid ligger överst.

Planeringar utan datum 

Planeringar utan datum sorteras efter när de skapades och den senast skapade kommer att ligga överst. Lärare kan dock själv bestämma ordningen och flytta planeringarna till önskad ordning, antingen genom att dra och släppa eller med tangentbordet.

Om man inte har lagt till en bild i planeringen syns istället en ersättningsbild i samma färg som planeringsområdet har fått, med ett dynamiskt mönster i. Nedan syns att ersättningsbilden i planeringen "The Moons" har fått samma färg som dess planeringsområde.

Planeringsområden

Planeringsområden fungerar som en mapp eller ”taggning” så att det ska bli enklare att organisera planeringar. Lärare ser en lista med alla planeringsområden de har i en kurs, och även planeringar utan planeringsområde. Varje planeringsområde visar det antal planeringar området har, datumet som visas är startdatum för den första planeringen, och slutdatumet är för den sista. Lärare kan även arrangera ordningen på planeringsområdena, antingen genom att dra och släppa eller med tangentbordet.

Skapa en ny planering 

Lärare kommer att få arbeta med och se ett renare gränssnitt i nya planeringar när en planering ska skapas. För att skapa en (ny) planering klickar man på den gröna knappen ’Lägg till planering’. Lägg sedan till en bild, ge planeringen en rubrik och en beskrivning. Det finns också alternativ för att lägga till datum, planeringsområde, lärandemål och synlighet för deltagare. Planeringar kommer automatiskt att sorteras efter datum och kommer som standard att vara osynliga för eleverna. 

Lärare kan för tillfället endast lägga upp bilder från sin egen dator. Endast bildfiler av typen jpg, jpeg, gif, bmp eller png kan laddas upp. 
Vi rekommenderar att använda horisontella bilder med förhållandet 3:2. Vi skalar inte automatiskt bilden, utan anpassar den så att den passar i bildrutan. Om du lägger till en bild i porträttläge bibehåller vi dess bildförhållande, men bilden kommer att klippas för att passa. Över- och underkant kommer att klippas bort.

Utan datum

Om lärare inte lägger till datum i sina planeringar kan de välja att dölja flikarna 'Aktuella' och 'Tidigare'. Lärare måste gå till planeringsinställningarna och ställa in synligheten för fältet 'Datum' till 'Ingen'. Alla användare i kursen kommer då endast att se två flikar i planeringen: 'Planeringsområde' och 'Alla planeringar'. Planeringsområden kommer att listas först. Om man arbetar helt utan planeringsområde och bara med planeringar utan datum i kursen kommer man att landa i fliken Alla planeringar när man klickar på Planeringar i kursens toppmeny.

Kommande utveckling

Vi arbetar i nuläget med:

 • Tabellvy för lärare
 • Bättre arbetsflöde för planeringar utan datum
 • Sökfuntion för planeringar och innehåll
 • Förenkla processen för lärare att använda och hitta relevanta bilder till sina planeringar 

Kommande tabellvy

Denna artikel uppdateras efter hand som förbättringar i planeringsverktyget görs.

Om du har frågor eller kommentarer kring det nya planeringsverktyget, skriv till oss 

Kommunikationen behöver ske på engelska eller norska.

Video:

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.