Ny planlegger

Vi har en ny planlegger i itslearning og Fronter 19.

Vår gamle planlegger vil være tilgjengelig også i skoleåret 2022/2023.

Lærere kan bytte mellom ny og gammel planlegger uten å miste noe av innholdet. 


Vi ønsker at den nye planleggeren skal være enkel å bruke for både lærere og elever og vi kommer til å fortsette og jobbe videre med den i det kommende skoleåret. 
Hva er nytt?

 • Nye planer er mer visuelt engasjerende
 • Studenter kan følge med på egen fremdrift
 • Bedre sortering og mer fokus på hva som faktisk skjer akkurat nå i faget ditt
 • Forenklet navigasjon 
 • Lar deg fokusere på individuelle planerSlå på den nye planleggeren

Hvis faget ditt kommer med gammel planlegger, kan du selv velge å aktivere den nye planleggeren. Gå til et fag og klikk Planer-fanen. Velg deretter ellipse-knappen (de tre horisontale prikkene) øverst til høyre. Velg Planinnstillinger. Du kan nå klikke på Ny planlegger som vist på bildet under. Husk å trykke lagre.

Vil du ha den gamle planleggeren tilbake?

For å gå tilbake til den gamle planleggeren, gå til planinnstillingene og klikk på Ny planlegger-knappen til den fremstår som grå. Du kan endre frem og tilbake så mange ganger du vil.

Merk: Når du endrer planversjon, så vil lærerne og elevene som har tilgang på planen også se versjonen du endrer til. Husk å gi dem beskjed før du endrer!

Plankortet

Forelesere, lærere og studenter vil se de aktive planene for denne uken som et plankort. 


Lærervisning:


Studentvisning:


Plankortet over viser en oversikt over innholdet i en plan:

 • Plantittel ( "Is Rocky an American hero")
 • Emne («Culture and language»)
 • Beskrivelse
 • Start- og sluttdatoer
 • Antall ressurser
 • Bilder/illustrasjoner
 • Fremdriftslinje (kun for studenter)

Dersom man har mange planer for uken, så vil man se to planer i sin helhet. Ved å klikke «Vis mer» vil flere planer komme til syne.
Klikk på plankortet for å se alle plandetaljene.


LærervisningVenstre side viser generell informasjon om planen, som tittel, emne, dato, synlighetsknapp og bilder/illustrasjoner.

På høyre side har du planbeskrivelsen, ressurser, aktiviteter og mål. Lærere kan definere rekkefølgen på ressursene og aktivitetene ved å dra en ressurs og flytte den til ønsket sted. De kan også bruke tastaturet.


Dersom du har lagt til ekstra informasjon i planen, for eksempel notater, så vil disse vises på bunnen.

Lenken «Tilbake til oversikt» på toppen av siden tar deg tilbake til fagets hovedside.Eierskap over egen læring 

For å gjøre det enklere for studenter å ta eierskap over egen læring, kan de nå følge med på egen fremdrift. Avkrysningspunkt viser tydelig hvilke ressurser og aktiviteter som er lest og fullført og hvilke som gjenstår. Ressurser som pdf, lenker, videoer, notat m.m. vil bli markert som lest, når studenten åpner disse. Aktiviteter som f.eks. oppgave og test blir markert som utført, når disse er levert inn. Hvis underviseren vurderer en oppgave til ikke bestått, vil avkrysningspunktet foran aktiviteten bli fjernet. 


Studentvisning

Studenten kan klikke på en av ressursene eller aktivitetene for å begynne og arbeide med planen. Alle ressursene og aktivitetene blir da listet i en sidemeny, som kan brukes til navigasjon. Forelesere/lærere vil se en tilsvarende sidemeny.Ønsker studenten å fokusere på selve ressursen/aktiviteten, kan han klikke på knappen "Skjul" nederst i sidemenyen.


Plan-siden

Plan-siden gir deg en oversikt over alle planene. Navigasjonen er forenklet, slik at det blant annet blir enklere for lærere å finne planene. Det er faner for å filtrere på «Gjeldende planer», «Tidligere planer», «Uten dato» og «Emner».

Lærere kan også kopiere og slette sine planer. 


Gjeldende planer

Planene blir sortert på dato. Planen på toppen er enten den gjeldende planen eller den neste kommende planen.

For å opprette en ny plan, klikk den grønne «Legg til plan»-knappen.


Tidligere planer

De nyeste planene vises på toppen av listen.Planer uten dato

Disse blir sortert etter sist lagt til. Forelesere/lærere kan også spesifisere rekkefølgen til disse planene ved å dra en plan og flytte den til ønsket sted. De kan også bruke tastaturet.


Dersom du ikke selv har lagt til et bilde, vil vi vise et abstrakt bilde med samme farge som emnefargen, se her planen "Formal APA Writing Style".


Emner

Emner fungerer som en mappe eller tagg slik at det blir enklere å organisere planene. Lærere ser en liste med alle emnene i tillegg til en mappe for planer uten emne. Hvert emne viser antallet planer for det emnet, og datoene viser til startdatoen til den første planen og sluttdatoen til den siste planen. Forelesere/lærere kan også spesifisere rekkefølgen til disse emnene ved å dra et emne og flytte det til ønsket sted. De kan også bruke tastaturet.


For å legge til et nytt emne, klikk på den grønne «Legg til emne»-knappen.Emnemappen tar deg til en ny side med alle planer som finnes innenfor det emnet.Opprette nye planer

Lærere vil merke at grensesnittet hvor man legger inn nye planer er «renere». Klikk på den grønne «Legg til plan»-knappen. Planer blir automatisk sortert på dato og vil som standard være usynlig for elevene.Hva skjer videre?

Nå jobber vi med å legge til:

 • Tabellvisning for lærere
 • Tverrfaglige planer
 • Funksjonalitet for å tilordne planer til spesifikke elever og/eller grupper

Vi vil oppdatere denne siden så snart vi lanserer forbedringer.

Har du spørsmål eller innspill til den nye planleggeren? Kontakt oss.Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.