Release 130 - uppdateringar i juni/juli 2022

Ytterigare nyheter i uppdateringar under sommarmånaderna

Testverktyget
Under sommaren är flera förbättringar för testverktyget planerade. I juni kommer iMatchEQ att finnas tillgänglig att använda i svarsalternativ i flervalsfrågor. I juli kommer en ny sida för bedömning av test att bli tillgänglig för lärare, så att det ska bli lättare att få en överblick över svar, kunna göra manuella bedömningar och navigera vidare till nästa deltagares svar. Export av resultatdata utökas så att fullständig information om en fråga finns med, och deltagarens svar. Även extra information om användare (användarnamn eller synknyckel) kommer att finnas med i resultatlistan och i export av resultatdata.
Anonymt ID från IMS-E/IMS-ES kommer att kunna användas då tester ska göras anonymt.

Andra ändringar

  • När tredjepartsverktyg med LTI används kommer itslearning att indikera om resursen har blivit besökt av deltagaren eller inte . Deltagarna själva kommer också att få se en indikation på att de har besökt resursen tidigare. Deltagare kommer även att se denna förändrade status då de återgår till fliken för itslearning. Om resursen genererat ett resultat i tredjepartverktyget så kommer det också att synas i itslearning, eller att det framgår att resursen är använd.
  • Det har städats upp i gränssnittet. Granskningsalternativet för en biblioteksdelad resurs har flyttats och syns nu endast i bibliotekssidan.
  • Planeringar gjorda i nya planeringsverktyget kan delas utanför itslearning, till exempel till en skolas webbplats. När man klickar på den delade länken kommer man direkt till fliken för planeringsområden, inne i planeringsverktyget.
  • Ytterligare förbättringar för tillgänglighet i itslearnings kalender har gjorts. En uppdaterad sidpanel, modernisering av "andras kalendrar" och "bokning", samt att nummer och datum är inte längre interaktiva.
  • Filuppladdare för profilbild blir mer tillgänglig och bilden kan ha beskrivande text.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.