Release 126 - uppdateringar i januari 2022

Nyheter i uppdateringarna för januari

Testverktyget

Ytterligare funktionalitet som fanns i det gamla testverktyget finns nu också i det nya testverktyget. I och med denna uppdatering kommer lärare att kunna anpassa bedömningsskalan för att bättre stämma överens med testets resultat i förhållande till ett betyg.

Planeringar

Datumväljaren har uppdaterats i det nya planeringsverktyget, så att det går att koppla händelser till ett datum, direkt i planeringen. Det blir tydligare att se och enklare för lärare att skapa händelserna. Lärare kan koppla en eller flera kalenderhändelser till en planering. Standardinställningen är att bara lista datum, men om man så önskar går det att även ange specifik tid.

  • Lärare kan ta bort ett eller flera planeringsområden i en kurs. Innehållet i tillhörande planeringar tas då bort samtidigt, men kan återställas från papperskorgen.
  • Lärare behöver inte längre klicka på "Visa mer" när de går in i planeringar. Fler planeringar laddas automatiskt  när användare behöver dem.

Andra ändringar

  • Textredigeraren i itslearning har uppdaterats för att bättre likna andra textredigerare, och för att förbättra tillgängligheten i den. Alternativen för teckenstorlek har ersatts med ett alternativ för rubriker eller andra stilar. Redan existerande innehåll påverkas inte.
  • Några mindre ändringar som har med rapport för kursbesök att göra: Månadsfiltret är nu begränsat till de senaste 18 månaderna, för att det ska vara enklare att hantera och använda rapporten.
  • Meddelanden om 360° rapporter (uppdateringar som kommer varje vecka) går nu att ta bort.
  • Sammanfattning i 360° rapporter visar namnen på olika element (resurser och aktiviteter) och länkar direkt till elementet när man klickar på det. På så sätt kan lärare få all information om t.ex en inlämningsuppgift härifrån.
  • En säkerhetsuppdatering har gjorts för Mac-versionen av Testmode Browser. Från och med denna uppdateringen måste användare ha denna senaste version av Testmode Browser för att kunna göra ett test i säkert testläge.
  • Tillåtelse att använda kursmall och tillåtelsen att skapa kurs är frikopplade från varandra nu. Det gör det möjligt för administratörer att tillåta lärare att tillämpla en kursmall till en kurs som är skapad via integration, utan att de manuellt skapar kurser.
  • Tillgänglighetsförbättringar har gjorts över hela plattformen. Förändringarna märks inte för flertalet av användarna, men för de som har behov av skärmläsare  det lättare med navigering och med användandet av följande sidor: kalendern, det gamla planeringsverktyget, kursdeltagare, profikort, bedömningsöversikt (elev/deltagarvy) och personliga menyer.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.