Release 129 - uppdateringar i juni 2022

Nyheter i uppdateringarna för juni månad

Testverktyget

Under det senaste skolåret har det nya testverktyget (Test 3.0) tillgängliggjorts för alla lärare. Det nya är enklare att använda, fungerar på mobila enheter och har utvecklats till att bli ett bättre verktyg med högre funktionalitet än det gamla (Test 2.0). Alla kunder som har kommit till itslearning nyligen har faktiskt bara fått tillgång till Test 3.0 och behöver inte bry sig om vad som står vidare om testverktyget här. Från och med i sommar kommer det nya testverktyget att vara standard för alla som använder itslearning. Det innebär att nya tester måste skapas med det nya verktyget. Gamla tester som är skapade med det gamla testverktyget kan fortfarande användas och kopieras, men det går inte längre att skapa helt nya tester med Test 2.0. Framöver fortsätter arbetet med att utveckla det nya testverktyget, och göra det ännu bättre.

Planeringar

Under det senaste skolåret har även det nya planeringsverktyget tillgängliggjorts för alla lärare, och vi har fått mycket bra och värdefull feedback på det. Från och med i sommar kommer det nya planeringsverktyget att vara standard i itslearning. Det innebär att när en lärare eller administratör skapar en ny kurs så kommer den att vara med nya planeringar. Kurser som redan finns påverkas inte, men lärare kan ändra från det gamla till det nya planeringsverktyget under planeringsinställningar, i redan existerande kurser. 

Ny funktion för "Spela upp planering"

I det nya planeringsverkyget har det gjorts flera förbättringar i hur planeringar kommer att se ut för elever/deltagare. Det blir enklare och tydligare för elever att se hur långt de har kommit i en planering och vilka planeringar som är klara. På planeringen syns en stapel som visar hur mycket som är gjort.

Elever klickar på planeringen för att börja sitt arbete och klickar på en resurs eller aktivitet som ska göras. Det finns en sidpanel att använda för snabbnavigering. Den går att minimiera genom att klicka på knappen "Dölj" längst ned i sidpanelen. Eleven kan då fokusera bara på aktiviteten.

När ett planeringkort öppnas blir alla detaljer om den synliga. Alla resurser, aktiviteter och annat material syns och sätts i ett sammanhang. För att elever/deltagare ska få en bra överblick över hur långt de har kommit, får de en grön bock vid varje resurs och aktivitet som är klar. Resurser får en grön bock efter att de är öppnade och aktiviter får det efter att de har lämnats in. Även lärare får fram sidpanelen som kan ge en snabbare navigering bland planeringens resurser och aktiviteter. Notera dock att i denna uppdatering kommer sidpanelen inte finnas för iOS-enheter. Användare med sådan enhet får istället klicka på "Tillbaka till planering" för att navigera till nästa resurs eller aktivitet. I en kommande uppdatering blir sidpanelen tillgänglig även för iOS-enheter.

Stapeln som visar hur långt man som elev/deltagare har kommit i en planering finns på alla planeringskort. På så sätt blir det enkelt och tydligt att se och hitta om man har någonting kvar att göra i någon tidigare planering.

Förbättringar i nya planeringsverktyget

Ibland finns det inte tid för lärare att lägga till bilder till en planering, därför kommer nu en ersättningsbild att synas, som får samma färg som planeringsområdet den tillhör. Lärare kan när som helst sätta dit en önskad bild.


Antalet klick för lärare blir mindre då det nu går att aktivera/inaktivera en resurs eller aktivitet direkt i ett planeringskort.

Kursmallar används ofta i kombination med planeringar. I verksamheter där kursmallar används går det att bestämma om planeringar ska dupliceras eller inte, då kursmallar används. Standard blir att inte duplicera. I de fall då man vill skjuta ut uppdateringar till kurser från en kursmall, så går det att välja om tidigare kopierade planeringar ska skrivas över. I ett sådant fall blir endast nya planeringsområden eller planeringar kopierade. Om man låter bli att bocka i den nya inställningen "Skriv över tidigare kopierade planeringar", så blir en planering eller planeringsområde alltid kopierad oavsett om den har blivit kopierad innan.

Ny dagsvy i kalendern

För att både lärare och elever ska kunna få en bättre överblick över vad som finns att komma ihåg och att göra, så har listvyn och dagsvyn blivit kombinerade. I denna nya vy får man en lista över allting som händer under en specifik dag, oavsett om det är en uppgift eller en händelse. Dagsvyn fungerar väl med både skärmläsare och med tangentbord. För lärare gäller det att först klicka på de tre prickarna till höger, för att redigera eller ta bort en händelse.


Ny visning för notifieringar

För att göra det smidigare för lärare och elever att ta del av notifieringar och få en bättre överblick, kommer en ny visningslista. När en användare klickar på klockan kommer en lista fram som visar alla notifieringar. Olästa notiser får en annan bakgrundsfärg och har även en "tag" som säger "Oläst". Denna visningslista är famtagen som ett led i att förbättra tillgängligheten i plattformen.

Observera att visningsvyn för notifieringar aktiveras några veckor efter övriga uppdateringar i denna release.

Rapporter baserade på planeringar
I 360º-rapporternas sammanfattning finns nu ett nytt alternativ som visar deltagarnas aktivitet och progression i förhållande till planeringarna. Varje planering listas separat i en rapport.
Säkerhetsuppdateringar
God säkerhet är väsentligt för alla system där undervisning bedrivs digitalt och online. I och med denna uppdatering ges administratörer fler möjligheter att öka kraven för längd och komplexitet på lösenord. Existerande lösenord påverkas dock inte. En rekommendation är att välja stark lösenordskomplexitet, särskilt för anställda. Det är upp till varje administratör att bestämma och välja när lösenordskomplexiteten ska ändras, och kommunicera detta till lärare och elever. Det går att ha olika krav för anställda och för elever. Administratörer kan på ett flexibelt sätt hantera hur säkerhetsuppdateringen ska användas inom organisationen.
I och med denna uppdatering kan kunder bestämma om tvåfaktorsautentisering ska aktiveras för lokala administratörer (idag är det redan obligatoriskt för systemadministratörer). En systemadministratör avgör om eller när tvåfaktorsautentisering ska aktiveras för andra.


Andra förbättringar

  • I kalendern har alternativet "Visa helg" flyttats till sidpanelen till vänster, för att gränssnittet skulle bli snyggare och luftigare.
  • Då resursen Sida används och skapas på en surfplatta så går det nu att omorganisera innehållet genom att dra och flytta. Detta gäller alla enheter - iOS, iPadOS och Android.
  • För tredjepartsverktyg med djuplänkar så döljs sidpanelen när lärare ska välja resurserna. Det ger mer plats för själva innehållet när innehållet väljs. Sidpanelen kommer fram efter att resurs har valts.
  • Det är nu möjligt att se hur elever har använt tredjepartsverktyg som är länkade med LTI, och hur mycket tid som har spenderats på resursen. Om en LTI-resurs öppnas i en ny flik så räknas tiden från det tillfälle då eleven klickat på resursen tills det att eleven har navigerat bort från den i kursen. Denna information syns i 360º-rapporter under "Framsteg". En förutsättning för att det ska synas är att framsteg är aktiverat i sitens globala inställningar för 360º-rapporter. 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.