Release 141 - uppdateringar i augusti 2023

Vad är nytt?

Denna uppdatering innehåller förbättringar av både planeringar och deltagarsidan, lansering av det nya undersökningsverktyget och andra allmänna förbättringar över hela plattformen.

Tabellvy i planeringsverktyget

Det nya planeringsverktyget har en modernare och mer tillgänglig vy. För lärare kan det fortfarande vara underlättande att se en översikt över planeringarna i ett tabellformat (likt det gamla planeringsverktyget) och detta återinförs nu. Vyn nås från huvudsidan i planeringar. I tabellvyn listas planerna enligt ordningen på planeringsområdena.


I tabellvyn kan lärare skapa en planering, lägga till/ta bort ett planeringsområde, lägga till/ta bort datum, lägga till/ta bort bild i planeringen, redigera beskrivningen, lägga till/ta bort lärandemål och lägga till/ta bort resurser/aktiviteter. Det går att ändra ordningen på resurser/aktiviteter genom drag och släpp och de kan tas bort från en planering, tas bort från kursen eller göras synliga/osynliga.
Observera: Tabellvyn kommer att vara tillgänglig för alla kunder inom en vecka efter att uppdateringen gjorts.

Nya planeringsverktyget: dela planeringar
Funktionen att dela planeringar är inte släppt till alla kunder ännu. Denna version av att kunna dela planeringar återanvänder endast existerande funktionalitet.

Lärare kan nu dela sina planeringar med andra siter. Denna funktion finns att hitta under tre prickar i planeringar. Lärare kommer att kunna välja för vem planeringen ska finnas tillgänglig för. Om planeringen har lärandemål kopplade kommer dessa automatiskt att föreslås som information om planeringen. När man klickar på "Spara" blir planeringen tillagd i Biblioteket. Följande resurser/aktiviteter kommer med: Sida, Fil, Länk, Google Drive resurser, Inlämningsuppgift, Test och Undersökning. Om den delade planeringen innehåller ytterligare typer av resurser/aktiviteter, så kommer dessa inte med, då ovannämnda begränsning för resurser och aktiviteter finns för biblioteket.

Funktionen att använda delade planeringar finns på sidan för "Skapa kurser" och under planeringar i en kurs, där lärare kan välja "Använd färdigt innehåll".

Nya planeringsverktyget: obligatorisk rubrik i planeringar

Det blir obligatoriskt för lärare att ange en rubrik för planeringarna så att att det längre kommer att stå "Ingen rubrik" på planeringar. Om fältet har lämnats tomt får lärare en påminnelse om att skriva en rubrik.

Nytt undersökningsverktyg har blivit klart under sommaren

Det nya undersökningsverktyget har aktiverats för alla kunder (med några få undantag, enligt överenskommelse). Det nya verktyget är enklare att använda, fungerar utifrån alla tillgänglighetsprinciper och kan delas i biblioteket. Under sammanfattning ges nu fler detaljer om svaren. Det nya undersökningsverktyget är designat för att vara användarvänligt på mobiltelefon och därmed finns inte längre stöd för komplex formatering i frågor (som videor eller innehåll från tredje part). Gamla undersökningar har blivit automatiskt migrerade till det nya verktyget. Gamla undersökningar med komplex formatering visas efter migreringen, men kan inte redigeras.

Förbättringar på nya deltagarsidan

Efter feedback har vi gjort flera ändringar på den nya deltagarsidan. När lärare tittar på fliken 'Kursdeltagare' under deltagare i sin kurs, finns nu en kolumn även för 'Grupper', så att det snabbt går att se vilken organisationsgrupp (hierarki) eller kursgrupp som olika deltagare är medlemmar i.

Det finns en sökruta att söka efter användare och ett nytt filter för grupper. Elever/deltagare ser bara de kursgrupper de själva är medlemmar i.

Feedback har även kommit in från användare som saknade att kunna se "senast besökt" om elever/deltagare, och det går nu att se i 360-rapporter tillsammans med annan liknande information som finns där om alla kursens deltagare.

Användarvänlighet och tillgänglighetsförbättringar för lösenordsinmatning

Förbättringar har gjorts kring tillgänglighet och användbarhet i inmatningsfältet för lösenord. Användare kan nu växla mellan lösenordssynlighet med hjälp av en ögonikon och eventuella krav för lösenord visas tydligt. Tydligare information i fall det valda lösenordet inte uppfyller kraven visa också.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.