Uppdateringar i februari 2024

Vad är nytt?

Här är en sammanfattning av de uppdateringar som har gjorts under februari månad (den senast gjorda överst och i fallande ordning). Varje vecka har även flera buggfixar gjorts, dessa står beskrivna på engelska.

Produktuppdateringar 2024.2.5 (2.4 n/a)

Deltagarsidan i kurser

Lägg till kursdeltagare individuellt när det inte går att lägga till grupp

Det kan finnas flera inställningar som hindrar lärare från att lägga till en organisationsgrupp, till exempel en klass, till en kurs. Med organisationsgrupper kommer eventuella ändringar av gruppmedlemskap automatiskt att återspeglas i kursen, det kan vara en anledning till varför man önskar göra begränsningar för lärare.
Beroende på behörigheter kan lärare tillåtas lägga till enskilda användare/deltagare till kursen från organisationsgrupper och från vilka de inte har tillåtelse att lägga till som grupp. Hittills har dessa användare behövt läggas till en efter en. Nu är det också möjligt att snabbt lägga till alla som är med i en grupp individuellt, i en kurs.

Rubriken Grupper visas nu för alla kursdeltagare
På sidan för deltagare i en kurs visas nu rubriken Grupp för alla som är med i en kurs, inklusive rollen elev/student. Tidigare var denna rubrik endast synlig för lärare och administratörer.
Att se vilka grupper en annan elev/student är medlem i kan behövas i vissa övningar när de kan välja bland flera grupper.

Planeringar

Välj alla i tabellvyn
För att lärare ska kunna arbeta mer effektivt kan de nu välja och klicka i alla sina planeringar i tabellvyn. Systemet ger information om hur många planeringar är valda så att lärare vet det exakt. För att undvika prestandaproblem kommer bara 100 planeringar att behandlas åt gången. Det betyder att om det finns 125 planeringar i en kurs och man till exempel vill skriva ut dem, kommer bara de 100 första planeringarna att komma med.
(Observera: En OPS ticket måste köras strax efter denna uppdatering för att aktivera denna funktion.)

Bugfixes

Our ReferenceSummary
ITS-88804Fixed an issue with navigation in Planner, where the back button in the top left to take you back to the topics did not work after opening a resource inside a plan.
ITS-89801Fixed an issue where some users were not able to login via 2FA. This affected users that had not connected to a validator app.

Produktuppdateringar 2024.2.3

360-rapporter

Förbättringar i 360-rapporter och kurser med många deltagare
Ytterligare några prestandaförbättringar har gjorts av 360-rapporterna, som främst kommer att märkas i kurser med många deltagare.
De första flikarna (Aktivitet, Framsteg och Bedömningar) kan nu visa upp till 1000 deltagare. Istället för att ladda data för alla deltagare på en gång, laddas data för de första 20 och ytterligare data laddas när man börjar skrolla.
Om det finns ännu fler deltagare i kursen kommer deras data fortfarande att kunna ses, men viss funktionalitet i rapporten kommer att tas bort. Detta påverkar sammanfattningen överst på varje sida, exporten till Excel och sorteringen av kolumner som kommer att begränsas till endast Namn. I kurser med över 10 000 deltagare kommer det endast att vara möjligt att söka efter enskilda deltagare och öppna deras individuella rapport.

Deltagarsidan i kurser

Filtrera på deltagare utan grupp
Det var redan möjligt att filtrera kursdeltagarna på en organisationsgrupp eller en kursgrupp, så att lärare kunde se vilka som ingår i en specifik grupp och till exempel snabbt skicka ett meddelande till dem.
Nu är det också möjligt att filtrera på elever som inte är med i en grupp ännu. För detta läggs alternativet "Utan grupp" till i filtret.

Planeringar

Koppla kalenderhändelse
Lärare kan koppla sina planeringar till kalenderhändelser. När datum eller tid för en händelse ändras, uppdateras det automatiskt i planeringarna.

Flytta en resurs till en annan planering
I ett planeringskort finns för lärare nu ytterligare ett val vid alla resurser/aktiviteter, nämligen att flytta till en annan planering (tillsammans med valen Ta bort från den här planeringen, Gör osynlig etc). När alternativet öppnas syns alla planeringar inom planeringsområdet och lärare kan välja vilken planering elementet ska flyttas till. Det finns också möjlighet att filtrera planeringarna, t.ex. om det finns många planeringar. Det är möjligt att filtrera fram aktuella och kommande, tidigare eller utan datum.
Resursen/aktiviteten som blev flyttad kommer att ligga nederst i den andra planeringen.
Om datum är inaktiverat för planeringar kommer alla planeringar att visas inom planeringsområdet.
Arbete pågår för att kunna ge lärare möjlighet att flytta resurser/aktiviteter till annan planering när de använder tabellvisning. 

Bugfixes

Our ReferenceSummary
ITS-89101Automatic logout time setting is displayed for users in "view permissions" tab in their profile.
ITS-88751Added a reminder that says that teachers need to start messaging conversations. This will show if a student tries to start a conversation in a course where the teacher has not yet started a conversation, 
ITS-88665Fixed an issue for LTI 1.1 apps, when using Safari on mobile device with iOS, In some cases it tried to communicate in the same window and failed. Now the app is opened in a new window in Safari.

Produktuppdateringar 2024.2.2

Verktyget undersökning

Efter lanseringen av den nya versionen av undersökningsverktyget handlar den huvudsakliga förändringen om ett uppdaterat exportformat, omdesignat efter feedback från kunder.

Bugfixes

Our Reference

Summary

ITS-88896When importing topics as ready-made content in Planner. If the imported topics contained custom fields, and you imported multiple topics at the same time, custom fields would show more than once.
ITS-88467Fixed an issue where in a few cases, the teacher was not able to annotate on a PDF document.
ITS-88201Fixed an API related issue that affected customers using TimeEdit integration with Calendar. Due to a missing response from the API, changes could become overwritten when TimeEdit was synced.
ITS-87360Fixed an issue where applying a course template on a created course did not follow the same restrictions as when creating a new course based on a template.

Produktuppdateringar 2024.2.1

360-rapporter

Prestandaförbättringar
En mindre prestandaförbättring har gjorts för 360-rapporterna. Tidigare laddades all rapportdata på en gång. Nu laddas rapportdata när en av rapportflikarna öppnas.

Deltagarsidan i kurser

Se antal deltagare
Nu visas det med en siffra för det antal deltagare en kurs har, så att lärare snabbare och enklare kan se hur många deltagare det finns i kursen. Hittills visades detta bara om det var fler än 100 deltagare.

Buggfixar

Our Reference


Summary

ITS-89386When submitting an image as part of an answer in an assignment, sometimes the link to the image could become corrupted.
ITS-89191Fixed an issue that caused the view filter for course announcements to be automatically set to the user's last setting when navigating to another course (instead of showing the default as expected).
ITS-88658Fixed an issue where sometimes when adding a guest user from the course participants view, the selector would show suggested course role student (but the user would be added as a guest).
ITS-88491Fixed an issue that prevented users from opening Planner after accessing an AICC link to a course in another site.
ITS-88277Fixed an issue in Assessment record, where after searching for a user that is not in a group, clicking on the user, and using the navigation to go back to the assessment record, the filter setting used in the last search was not automatically applied.
ITS-87647When adding an MP4 file to the description field of a plan, the size of the video was not correctly scaled.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.