Release Notes Februari 2024

Wat is er nieuw in onze februari release?

Omdat we nu zijn overgestapt op een frequent releaseproces, worden er bij elke release notes notities gepubliceerd. Hieronder vind je de Release Notes voor februari.

itslearning release 2024.2.5 - (2.4 n/a)

itslearning release 2024.2.3

itslearning release 2024.2.2

itslearning release 2024.2.1

2024.2.5 – itslearning release (2.4 n/a)

Deelnemerspagina

Snel deelnemers aan een vak toevoegen als je geen groep kunt toevoegen

Er kunnen verschillende instellingen zijn die verhinderen dat een docent een organisatiegroep, zoals een klas, toevoegt aan een vak. Met organisatiegroepen worden alle wijzigingen in groepslidmaatschappen automatisch doorgevoerd in het vak.

Afhankelijk van de rechten die je hebt, kun je individuele gebruikers aan een vak toevoegen van organisaties waarvan je geen groepen mag toevoegen. Tot nu toe moesten deze gebruikers één voor één worden toegevoegd. Nu is het ook mogelijk om snel alle leden van een groep individueel toe te voegen aan een vak.

Kolom Groepen wordt nu getoond voor alle deelnemers

Op de deelnemerspagina tonen we nu de kolom 'Groep' aan alle rollen, inclusief studenten. Voorheen was deze kolom alleen zichtbaar voor docenten en beheerders.

Het kunnen zien van welke groepen een andere student lid is, is in sommige praktijken nodig wanneer studenten hun groepen kunnen kiezen.

Planner

Alles selecteren in de tabelweergave

Om efficiënter te werken kunnen docenten nu al hun plannen selecteren in de tabelweergave. We geven feedback zodat docenten precies weten hoeveel plannen er zijn geselecteerd.

Om prestatieproblemen te voorkomen, verwerken we slechts 100 plannen per keer. Dit betekent dat als je 125 plannen in een vak hebt en ze bijvoorbeeld wilt afdrukken, we alleen de eerste 100 plannen zullen afdrukken.

Let op dat we een OPS-ticket moeten uitvoeren om deze functie net na de release in te schakelen.

Bugfixes

Onze referentiepunten
Samenvatting
ITS-88804

Probleem met navigatie in de Planner opgelost, waarbij de terugknop linksboven om terug te gaan naar de onderwerpen niet werkte na het openen van een bron in een plan.

ITS-89801
Probleem verholpen waarbij sommige gebruikers niet konden inloggen via 2FA. Dit betrof gebruikers die geen verbinding hadden met een validatie-app.


2024.2.3 – itslearning release

360 Rapporten

360 rapporten verbeteringen voor grote vakken

We hebben nog een aantal prestatieverbeteringen aangebracht in de 360-rapporten. Deze verbeteringen zullen vooral merkbaar zijn in vakken met veel deelnemers.

De eerste 3 tabbladen (Activiteit, Voortgang, Cijfers) kunnen nu tot 1000 studenten tonen.

In plaats van de gegevens van alle studenten tegelijk te laden, worden de gegevens van de eerste 20 studenten geladen. Extra gegevens worden geladen als je begint te scrollen.

Als er nog meer deelnemers in het vak zijn, dan zul je nog steeds hun gegevens kunnen zien, maar sommige functionaliteiten van het rapport zullen verwijderd worden. Dit heeft invloed op de samenvatting bovenaan elke pagina, het exporteren naar Excel en het sorteren van de kolommen, dat beperkt wordt tot alleen Naam. In vakken met meer dan 10.000 deelnemers is het alleen mogelijk om een gebruiker te zoeken en zijn individuele rapport te openen.

( Let op dat de limiet lager ingesteld kan worden op bepaalde sites. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden als vakken op deze site veel bronnen hebben).

Deelnemerspagina 

Filter op deelnemers zonder groep

Het was al mogelijk om de deelnemers aan een vak te filteren op een organisatiegroep of een vakgroep, zodat docenten kunnen zien wie er in een bepaalde groep zit en hen bijvoorbeeld snel een bericht kunnen sturen.

Nu is het ook mogelijk om te filteren op deelnemers die nog niet in een groep zitten. Hiervoor is de optie "Zonder groep" toegevoegd aan het filter.

Planner

Verbinding maken met kalendergebeurtenissen

Docenten kunnen hun plannen koppelen aan kalendergebeurtenissen. Wanneer de datum of het tijdstip van een evenement wordt gewijzigd, wordt dit automatisch bijgewerkt in de planner.

Een bron naar een ander plan verplaatsen

Op de pagina met één plan kunnen docenten nu kiezen om een bron te verplaatsen naar een ander plan binnen hetzelfde onderwerp. Bij het openen van het venster kunnen ze alle plannen binnen dit onderwerp zien, maar als er veel plannen zijn, kunnen ze ervoor kiezen om te filteren op huidige en komende plannen, plannen uit het verleden of plannen zonder datum. 

Na het selecteren van een ander plan, zal de bron worden weergegeven aan de onderkant van het veld bronnen en activiteit.

Als de zichtbaarheid van het datumveld uit staat, worden alle plannen getoond en niet gefilterd bij het openen van het venster.

Docenten kunnen binnenkort een bron naar een ander plan verplaatsen als ze de tabelweergave gebruiken. 

Bugfixes

Onze referentiepunten
Samenvatting
ITS-89101

De instelling voor de automatische uitlogtijd wordt weergegeven voor gebruikers op het tabblad met "weergavebevoegdheden" in hun profiel.

ITS-88751

Herinnering toegevoegd die zegt dat docenten berichtengesprekken moeten starten. Dit wordt getoond als een student een conversatie probeert te starten in een vak waar de docent nog geen conversatie gestart heeft.

ITS-88665

Probleem opgelost voor LTI 1.1-apps, bij gebruik van Safari op een mobiel apparaat met iOS. In sommige gevallen werd geprobeerd om in hetzelfde venster te communiceren, maar dit mislukte. Nu wordt de app geopend in een nieuw venster in Safari.


2024.2.2 – itslearning release

Enquêtetool

We hebben een nieuwe versie van de enquêtetool uitgebracht. De belangrijkste verandering is een bijgewerkt exportformaat, opnieuw ontworpen na feedback van klanten.

Bugfixes

Onze referentiepunten
Samenvatting
ITS-88896

Bij het importeren van onderwerpen als kant-en-klare inhoud in Planner. Als de geïmporteerde onderwerpen aangepaste velden bevatten en je meerdere onderwerpen tegelijk importeerde, werden aangepaste velden meer dan eens weergegeven.

ITS-88467

Probleem opgelost waarbij de docent in een paar gevallen geen aantekeningen kon maken in een PDF-document.

ITS-88201

API-gerelateerd probleem verholpen dat klanten trof die TimeEdit-integratie met Calendar gebruikten. Door een ontbrekende respons van de API konden wijzigingen worden overschreven wanneer TimeEdit werd gesynchroniseerd.

ITS-87360

Probleem opgelost waarbij het toepassen van een vaksjabloon op een aangemaakt vak niet dezelfde restricties volgde als bij het aanmaken van een nieuw vak op basis van een sjabloon.

2024.2.1 – itslearning release

360 Rapporten

Prestatieverbetering 360 rapporten

We hebben een kleine prestatieverbetering aangebracht in de 360 rapporten. Voorheen werden alle rapportgegevens in één keer geladen. Nu worden de rapportgegevens geladen bij het openen van een van de rapporttabbladen. 

Deelnemerspagina

Zie het aantal deelnemers op deelnemerspagina

We laten nu altijd de paginering zien op de nieuwe Deelnemerspagina. Zo kunnen docenten snel zien hoeveel deelnemers er in het vak zijn. Tot nu toe werd dit alleen getoond als er meer dan 100 deelnemers waren.

Bugfixes

Onze referentiepunten
Samenvatting
ITS-89386

Wanneer je een afbeelding indient als onderdeel van een antwoord in een opdracht, kan de link naar de afbeelding soms beschadigd raken.

ITS-89191

Probleem opgelost waarbij de weergavefilter voor vakaankondigingen automatisch werd ingesteld op de laatste instelling van de gebruiker bij het navigeren naar een ander vak (in plaats van de standaard weer te geven zoals verwacht).

ITS-88658

Probleem opgelost waarbij soms bij het toevoegen van een gastgebruiker vanuit het deelnemersoverzicht van het vak, de selector de voorgestelde vakrol student toonde (maar de gebruiker werd toegevoegd als gast).

ITS-88491

Probleem verholpen waardoor gebruikers de Planner niet konden openen na het openen van een AICC-link naar een vak op een andere site.

ITS-88277

Probleem verholpen waarbij na het zoeken naar een gebruiker die niet in een groep zit, het klikken op de gebruiker en het gebruiken van de navigatie om terug te gaan naar het beoordelingsrecord, de filterinstelling van de laatste zoekopdracht niet automatisch werd toegepast.

ITS-87647

Bij het toevoegen van een MP4-bestand aan het beschrijvingsveld van een plan, werd de grootte van de video niet correct geschaald.

 


 

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.