Release Notes Januari 2024

Wat is er nieuw in onze januari release? 

Omdat we nu zijn overgestapt op een wekelijks releaseproces, worden er bij elke release notes gepubliceerd. Hieronder vind je de Release Notes voor januari. 

itslearning release 2024.1.4 

itslearning release 2024.1.3 

itslearning release 2024.1.2 

itslearning release 2024.1.1 


2024.1.4 - itslearning release  

Bug fixes

Referentie 
Samenvatting 
ITS-84557

Sommige gebruikers van mobiele apps hebben mogelijk een serverfout gezien bij het openen van agenda-afspraakgegevens in een pop-up op hun dashboard. Dit is nu opgelost. 


2024.1.3 - itslearning release 

Planner

Plannen filteren op onderwerp 

Bij het openen van de tabelweergave tonen we standaard alle plannen. Om een beter overzicht te krijgen en docenten in staat te stellen zich te concentreren op een kleinere groep plannen, kunnen ze hun plannen nu filteren op onderwerp. Als er geen onderwerpen in een cursus/vak staan, geven we geen filter weer. Voor (Hoger Onderwijs) klanten die de tabelweergave ook voor studenten hebben ingeschakeld, is dit filter ook beschikbaar voor studenten. 

Toegankelijkheid 

Verbeterde paginakoptekst bij het maken van een nieuwe link 

Bug fixes

Referentie 
Samenvatting 
ITS-89019

Er is een probleem opgelost waarbij bij het kopiëren van een plan binnen een onderwerp een instelling werd overgenomen die de sorteervolgorde van het plan bepaalt, terwijl dat niet zou moeten. 

ITS-89256

Er is een probleem opgelost waarbij resources in een plan inactief werden gemaakt na het kopiëren naar een andere cursus/vak, als de instelling 'Verbonden elementen zichtbaar maken wanneer het plan zichtbaar wordt gemaakt' niet was ingeschakeld. 

 

2024.1.2 - itslearning release  

Cursus/Vak sjablonen 

Vernieuwde look en feel 

In navolging van de nieuwe pagina 'Cursus/vak toevoegen' hebben we de vormgeving bijgewerkt van de pagina's waar je een cursus-/vaksjabloon kunt toepassen op een bestaande cursus/vak en waar je een bestaand cursus-/vaksjabloon naar andere cursussen/vakken kunt pushen. 

Beide acties kunnen in de instellingen door de beheerder worden toegestaan of geweigerd voor gebruikers, zodat ze mogelijk niet voor u beschikbaar zijn. 

Organisatiegroep 

Toegang tot het toevoegen van organisatiegroepen beheren 

Wanneer cursus-/vaklidmaatschappen voornamelijk via een integratie worden afgehandeld, is het misschien niet wenselijk dat docenten organisatiegroepen, zoals klassen, toevoegen aan een cursus/vak. Beheerders kunnen er nu voor kiezen om docenten alleen toe te staan individuele gebruikers toe te voegen, bijvoorbeeld vervangende docenten, maar niet om ze toe te staan hele organisatiegroepen toe te voegen. Hiervoor is er een nieuwe optie in de lijst "Deelnemers en groepen beheren wanneer de cursus/het vak gesynchroniseerd is." genaamd "Alleen deelnemers". Deze optie is te vinden op het tabblad Cursus/Vak onder Instellingen, Profielen. 

Cursisten/Leerlingen 

Cursus-/Vakrol bulksgewijs wijzigen 

Het was al mogelijk om de rol van individuele deelnemers aan en cursus/vak te veranderen. Nu is het ook mogelijk om dit in bulk te doen. Bijvoorbeeld als je een groep docenten hebt toegevoegd aan een cursus professionele ontwikkeling en je wilt hun rol in de cursus/het vak wijzigen naar Student/Leerling: selecteer hiervoor de deelnemers voor wie de rol moet worden gewijzigd en kies de actie "Rol wijzigen" in het Actie-menu. 

Bug fixes

Samenvatting 

Er is een probleem opgelost in de All-in-one beoordelaar, waarbij stippen en lijnen werden weergegeven in de namen van leerlingen. 

Speciale tekens worden correct weergegeven in elementtitels en whitelist-filters worden zoals verwacht toegepast om XSS te voorkomen.

Bij het maken van een nieuwe cursus/vak op basis van een bestaande cursus/vak. Als een plan in de broncursus/-vak een resource bevatte waarvoor de geplande zichtbaarheid was ingesteld. Als u "plandatums kopiëren" uitschakelt. De geplande zichtbaarheidsinstelling voor de gekopieerde resource bleef behouden. In dit scenario wordt deze instelling nu niet overgedragen. 

Er is een probleem opgelost waarbij inactieve resources in een plan zichtbaar werden bij het toevoegen van een nieuwe resource. 

Er was een probleem in de Opdracht functie, waarbij de gebruiker in sommige zoekfilters geen groep kon selecteren waarmee de cursus/vak via de integratie was gesynchroniseerd. 

Er was een probleem opgetreden in de Opdracht functie, waarbij de gebruiker in sommige zoekfilters geen groep kon selecteren waarmee de cursus/vak handmatig was gesynchroniseerd. 

Toegankelijkheids-fix: de tekstverwerker in het beoordelingsrecord (gebruikt voor eindbeoordelingen) is correct gelabeld. 

Bij het kopiëren van een plan met een map als bron, zag de gebruiker een foutmelding dat niet alle elementen waren gekopieerd. 

2024.1.1 - itslearning release  

Planner

Beperking van het aantal onderwerpvelden 

We hebben het aantal extra onderwerpvelden dat per cursus/vak beschikbaar is, geoptimaliseerd. In de toekomst kunnen docenten maximaal 6 extra onderwerpvelden aan hun plannen toevoegen. 

Voor degenen die cursus-/vaksjablonen gebruiken of bestaande cursussen/vakken met meer dan 6 onderwerpvelden hergebruiken, kunt u er zeker van zijn dat alle onderwerpvelden zichtbaar zijn op de pagina met planinstellingen en bij het openen van specifieke onderwerpen in de nieuwe planner. Alle onderwerpvelden zijn ook zichtbaar bij het overschakelen naar de oude planner. Bij het bekijken van de nieuwe planner in tabelformaat worden echter alleen de initiële 6 onderwerpvelden weergegeven. 

Toegankelijkheid 

Verbeterde zoekfunctie in bronnen 

De zoekopdracht in bronnen laat nu het aantal resultaten zien bij gebruik van een schermlezer. 

Verbeterde paginakoptekst voor leerpad 

Leerpad heeft nu de nieuwe paginakop met een duidelijke edit-knop voor de titel. 

Bug fixes

Samenvatting 
Er is een visueel probleem opgelost waarbij resources die al aan een plan waren toegevoegd, niet grijs werden weergegeven bij het openen van het dialoogvenster om een nieuwe resource toe te voegen 
Er is een probleem opgelost waarbij inactieve resources in een plan zichtbaar werden bij het toevoegen van een nieuwe resource. 
We hebben het dialoogvenster voor het boeken van resources gemoderniseerd om beter te werken met alle apparaten. 
Er is een probleem opgelost dat ertoe kon leiden dat een cursus-/vakkopie mislukte als de broncursus/-vak aan veel termen was gekoppeld 

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.