Uppdateringar i januari 2024

Vad är nytt?

Eftersom processen och förfarandet kring uppdateringar har ändrats kommer 'release notes' att publiceras i samband med varje sådan uppdatering. Här är sammanfattande information om vad som har gjorts under januari månad (den senast gjorda överst och i fallande ordning).

Produktuppdateringar 2024.1.4

Sammanfattning
Vissa användare av mobilappen fick se ett serverfel när de försökte öppna kalenderhändelseinformation i ett pop-fönster. Detta har nu åtgärdats.


Produktuppdatering 2024.1.3

Planeringar

Filtrera planeringar utifrån planeringsområde
När tabellvyn öppnas kommer den som standard att visa alla planeringar. För att kunna få en bättre överblick och kunna fokusera på en mindre del av planeringar kan lärare filtrera planeringar utifrån planeringsområde. Om det inte finns några planeringsområden i kursen syns inget filter. (För de kunder som har tabellvy aktiverat även för elever/deltagare/studenter kommer filterat att synas även för dem.)

Tillgänglighet

Förbättrat sidhuvud för resursen Länk, när ny länk skapas.

Buggfixar

Sammanfattning
Ett problem med en inställning som bestämmer sorteringsordningen för planeringar överfördes när en planering inom ett planeringsområde kopierades, när den inte borde vara det. Detta är nu åtgärdat.
Ett problem där resurser i en planering gjordes osynliga efter kopiering till en annan kurs, om inställningen "Gör anslutna element synliga när planeringen görs synlig" inte var aktiverad. Detta är nu åtgärdat.

Produktuppdateringar 2024.1.2

Kursmallar
Uppdaterat gränssnitt 

Nytt gränssnitt då kursmallar används på olika sätt. Nu är utseendet modernare.

Rättigheter kring mallar styrs av administratörer, vilket gör att denna möjlighet kan vara olika för olika användare och siter.

Organisationsgrupper

Hantera åtkomst för att lägga till organisationsgrupper
I de fall då man låter en integration hantera vilka deltagare som ska vara i vilka kurser är det kanske inte önskvärt att lärare lägger till organisationsgrupper, till exempel klass, till en kurs. Administratörer kan nu välja att bara tillåta lärare att lägga till enskilda användare/deltagare, till exempel lärarvikarier, men inte tillåta dem att lägga till hela organisationsgrupper. Administratör ska gå till 'Profiler' och fliken Kurser, där detta nya alternativ nu finns. Alternativet lyder "Hantera deltagare och grupper när kursen är synkroniserad", och administratör kan välja att lärare ska tillåtas att göra detta för "Endast deltagare".

Deltagare i kurs

Ändra kursroll på flera samtidigt
Redan tidigare var det möjligt att ändra roll för enskilda kursdeltagare, men nu går det att göra för flera samtidigt. Till exempel i en kurs där en grupp lärare ska kunna agera som elever/deltagare (i en fortbildningskurs eller liknande) går det nu att enkelt ändra deras kursroll från (standard) lärare till elev. På deltagarsidan, klicka för de personer som ska ha en ändrad roll och välj sedan "Ändra roll" i menyn under åtgärder.

Buggfixar

Sammanfattning
En bugg som gjorde att deltagares namn i bedömningsvyn i inlämningsuppgift fick prickar och linjer under sig är nu fixad.
Specialtecken visas korrekt i elements titlar och filter för "whitelists" tillämpas som förväntat för att förhindra XSS.
Ny kurs som skapas baserad på en befintlig kurs; om en planering i den befintliga kursen innehöll en resurs/aktivitet med schemalagd synlighet och man satte "kopiera datum för planering" till av så behölls synlighetsinställningarna på resurserna/aktiviteterna fortfarande. I sådana scenarier överförs synlighetsinställning inte längre.
En bugg som gjorde att en osynlig resurs/aktivitet i en planering blev synlig när en ny resurs lades till är nu fixad.
Ett problem rörande Inlämningsuppgift och integration är åtgärdat. Användare kunde inte i vissa sökfilter välja en grupp som kursen synkroniserades med genom en integration.
Ett problem rörande Inlämningsuppgift och manuellt synkroniserade grupper är åtgärdat. Användare kunde inte i vissa sökfilter välja en grupp som kursen manuellt synkroniserades med.
Tillgänglighetskorrigering: textredigeraren i bedömningsöversikten är nu korrekt märkt.
Felmeddelande när mapp fanns tillagd som resurs i en planering. Om planeringen kopierades fick användare ett felmeddelande som sa att inte alla element kopierades.

Produktuppdateringar 2024.1.1

Planeringar

Begränsning av ytterligare fält i planeringsområde
I planeringsinställningar är det möjligt att lägga till ytterligare fält i planeringsområde (och/eller i planeringar). Antalet fält i planeringsområde är nu begränsat till maximalt sex ytterligare fält i varje kurs.
För dem som använder kursmallar eller återanvänder befintliga kurser och där det finns fler än 6 fält under planeringsområdena, sker följande: Alla fält kommer att vara synliga på sidan för planeringsinställningar och under fliken 'Planeringsområde' när ett område öppnas. För lärare som använder tabellvyn kommer däremot endast de första 6 extra fälten för planeringsområde att synas.

Tillgänglighet

Förbättrad sökning under Innehåll
Sökfunktionen under 'Innehåll' meddelar nu antal resultat när en användare använder skärmläsare.
Förbättrat sidhuvud för lärsekvens
När en lärsekvens skapas ger det nya sidhuvudet en tydlig knapp för att ändra rubrik på lärsekvensen.

Buggfixar

Sammanfattning
Ett visuellt problem åtgärdat, där resurser som redan lagts till i en planering inte var nedtonade (grå) när dialogrutan öppnades för att lägga till en ny resurs.
Ett problem där osynliggjorda resurser i en planering blev synliga när en ny resurs lades till.
Dialogrutan för bokning fungerar bättre på alla typer av enheter.
Ett problem åtgärdat rörande kurskopiering och terminer.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.