Uppdateringar i mars 2024

Vad är nytt?

Här är en samman fattning av de uppdateringar som har gjorts under mars månad (de senast gjorda överst och i fallande ordning). Redogörelse av buggfixar står beskrivna på engelska.

Produktuppdatering 2024.3.3 

Bugfixes

Our ReferenceSummary
ITS-88744
When using the group filter drop down on the participant page. If the list contained 20 or more groups. There was an issue where the screen would scroll down when clicking on group 20 or below.
ITS-88572
When using the set date action on a plan. If manually entering the date in "Starts" field instead of using the picker, the "Ends" field was automatically changed to an incorrect date. This has been fixed.
ITS-88560

We made a change to allow teachers to edit a task after the deadline has passed, if:

1. The deadline was not edited. 2. The task was not marked to be closed after the deadline.


ITS-87828
Fixed a translation issue for Finnish language, where in Rich text editor, the term "use headers for large tables", was not correctly translated.

Produktuppdatering 2024.3.2 

Planeringsverktyget

Filtering och ordning på planeringsområde

Lärare kan bestämma i vilken ordning som planeringsområdena ska listas på sidan för planeringsområden (om ordningen ska vara en annan än den de skapades i). Då lärare har anpassat ordningen kommer detta nu att återspeglas i filtret för planeringsområde i tabellvyn. 

Bugfixes

Our ReferenceSummary
ITS-89029
Fixed an issue in Assignment where in certain languages, extended characters may not have displayed correctly in a drop down showing groups.
ITS-88868
We updated an incorrect text in Calendar where it said "subscribe to RSS feed". After the update it says "subscribe to iCAL feed".
ITS-88793
Changed the sorting in mentor 360 Reports to show students in alphabetical order.
ITS-88155
Fixed an issue where topics were not displayed in the expected order when printing from Planner.

Produktuppdatering 2024.3.1 

Planeringsverktyget

Ta bort "switchen" som skiftar vy mellan gamla och nya versionerna 

Till och med 30 juni 2024 kommer lärare åt den gamla versionen av planeringsverktyget genom den "switch" som finns i planeringsinställningar. Inget innehåll går förlorat när växling mellan versionerna görs. Det finns emellertid skolor och organisationer som vill att man bara ska kunna använda den nya versionen av planeringsverktyget och därför vill ta bort "switchen" från planeringsinställningarna.

Vi på itslearning kan köra ett skript för att ta bort den från specifika siter. Låt någon av era supportkontakter meddela vår support om ni önskar ta bort "switchen" från er site.  

Bugfixes

Our  ReferenceSummary
ITS-89172
Fixed an issue where teachers were not able to add certain users to a course, if using a setting to restrict communication in instant messaging.
ITS-88981
Fixed an issue where Assignment was not displaying properly on some iPads.
ITS-85109
Fixed an issue where it was not possible to progress in Learning path, connected to a plan, where "if viewed" on a page was used.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.