Uppdateringar i maj 2024

Vad är nytt?

Här är en sammanfattning av de uppdateringar som har gjorts under maj månad (de senast gjorda överst och i fallande ordning). Redogörelse av buggfixar står beskrivna på engelska.
Det går alltid att se vilken aktuell version itslearning använder, se version längst ner på inloggningssidan.

Dessutom finns information om produktuppdateringar att läsa på engelska varje vecka. Växla språk till engelska på supportportalen och klicka på "What's new?" för att kunna läsa veckovis uppdaterad information i den senaste artikeln för release notes.Produktuppdatering 2024.5.5 

Sök på användarnamn 

Systemadministratörer kan nu tillåta att användare kan söka på användarnamn i siten. Särskilt för stora organisation kan detta vara användbart då det kan finnas användare som har samma för-och efternamn.  Inställningen 'Tillåt sökning på användarnamn' kan aktiveras under Administratör > Redigera globala inställningar > Funktioner och säkerhet. Under sektionen Sekretess finns den nya inställningen. Observera att den gäller alla profiler/roller, även deltagare/studenter. När den är aktiverad kommer alla användare i siten att kunna söka på användarnamn för att hitta en användare i Meddelanden, Deltagarsidan och Dina elever/Dina studenter. Sökfunktionen fungerar på de sidor i siten där PersonIndex finns och endast sådana sidor. Efter att inställningen har aktiverats kan det ta upp till en timme innan användarnamnet för alla användare har lagts till detta index. Inställningen kommer att vara inaktiverad som standard eftersom aktiveringen av den ska vara ett medvetet val som varje kund måste få besluta om. 

Fliken för planeringsområde i tabellvyn 

I en tidigare uppdatering introducerades två nya flikar i tabellvyn:
Under fliken Planeringsområde visas som standard planeringsområdet i en kolumn och planeringarna som hör till det i en annan kolumn. Om lärare har lagt till extra fält till planeringsområde i planeringsinställningarna, såsom en textbeskrivning och så kommer dessa också att listas i vyn.I denna vy kan lärare också skapa nya planeringsområden, redigera namnet på det, kopiera eller ta bort ett planeringsområde. En planering inom planeringsområdet kan öppnas härifrån för att få fram hela planeringen med alla dess detaljer. 

Buggfixar 2024.5.5

Our referenceSummary
ITS-90789
Fixed an issue with ordering of plan resources in the play plan elements list (side menu).
ITS-90388
After adding a registration and setting a deadline. The deadline would sometimes not show on the registration overview page.
ITS-88773
The IMS-ES "readAllPersons" method can now be disabled in the integration configuration.Produktuppdatering 2024.5.4

Buggfixar i itslearning-2024.5.4

Our referenceSummary
ITS-87963
Fixed an issue where saving a new site profile with the option "ePortfolio (Not public on the internet)" enabled, caused an error.


Produktuppdateringar 2024.5.3 

Länk till tabellvyn från ett planeringsområde 

I siter där man valt att också studenter ska kunna se tabellvyn så kan nu även de navigera från ett enskilt planeringsområde till tabellvyn (på samma sätt som lärare, en uppdatering som gjordes tidigare i maj). I tabellvyn kommer planeringar att filtreras efter det valda planeringsområdet. Länken till tabellvyn gör det lättare för studenterna att hitta sina relevanta planeringar i tabellvyn. 

Buggfixar i itslearning-2024.5.3

Our referenceSummary
ITS-90252
When viewing your list of courses on the Home screen. Fixed an issue where "show more" did not work, when clicking to view more than 24 courses.
ITS-89083
A change was made to prevent teachers with read-only permissions from being able to set grades in Gradebook.


Produktuppdatering 2024.5.2


Förbättring för planeringssortering 

Några förbättringar av hur planeringar listas under fliken "Utan datum" och i mappen "Utan planeringsområde" har gjorts. Utan datum:
När flera planeringar utan ett datum skapas, kommer den första planeringen som skapats att listas överst, och den senaste kommer att listas längst ned. Detta kommer att göra det lättare för lärare att använda funktionen "Ställ in datum" på planeringar.
Mappen “Utan planeringsområde”
Ordningen på planeringarna i den här mappen kan endast ändras genom att dra och släppa. När ordningen på planeringarna omorganiseras den nya ordningen nu att återspeglas i tabellvyn.

Ny global sökfunktion (beta version)

I den här uppdateringen ersätts den globala innehållssökningen i den personliga menyn med betaversionen av vår nya sökning. Fördelen för användarna är att de nu också kan hitta planeringar och planeringsområden med sökverktyget.Den nya sökfunktionen kommer att flyttas ur betaversionen under sommaren, då det sista arbetet kring användargränssnittet för bättre användarupplevelse görs.

Öppna tabellvyn i ett planeringsområde 

För att kunna arbeta på ett effektivare sätt kan lärare nu navigera till tabellvyn när de står i ett planeringsområde. I tabellvyn kommer bara de planeringarna som finns inom planeringsområdet att finnas och filtreras fram.  

Produktuppdatering 2024.5.1


Förbättring i navigeringen i planeringar för deltagare 

Tidigare behövde deltagare uppdatera sidan eller navigera till nästa resurs/aktivitet för att få se den gröna bocken vid en inlämnad inlämningsuppgift (i sidpanelen till vänster). Nu kommer bocken fram direkt efter inlämningsuppgiften är inlämnad.  


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.