Uppdateringar i april 2024

Vad är nytt?

Här är en sammanfattning av de uppdateringar som har gjorts under april månad (de senast gjorda överst och i fallande ordning). Redogörelse av buggfixar står beskrivna på engelska.
I månader med många helgdagar så kan en veckas uppdatering som normalt skulle ske på en onsdag bli uppskjuten eller om något oförutsett har skett. Det går alltid att se vilken aktuella version itslearning använder, se version längst ner på inloggningssidan.

Produktuppdatering 2024.4.3

Visa kursgrupp för varje organisationsgrupp

En ny inställning "Visa kursgrupp för varje organisationsgrupp" kan möjliggöra att ta fram en kursgrupp för varje organisationsgrupp, vilket kan passa vissa kunder. Inställningen finns under Redigera globala inställningar > Funktioner och inställningar och kan aktiveras av systemadministratörer. Den kommer att tillåta lärare att utöka medlemmarna i dessa kursgrupper. Dessutom kommer eventuella ändringar av medlemskap i organisationsgruppen automatiskt att återspeglas i kursgruppen.

Bild av nya inställningen:

Bild av en kurs deltagarsida när inställningen är aktiverad:

Bugfixes

Our ReferencesSummary
ITS-90229There was an issue with loading the full text editor, if using Lithuanian language.
ITS-90438Fixed an issue in the ILP tool. When printing from an ILP, assessments and comments were not showing on the print (they were showing in itslearning).

Produktuppdatering 2024.4.2

Planeringsverktyget

En mindre navigeringsförbättring för deltagare/studenter

När en lärsekvens är helt slutförd kommer det att direkt återspeglas i sidpanelen till vänster i planeringen, och lärsekvensen får en grön bock för att visa att den är klar.

Bugfixes

Our ReferenceSummary
ITS-90365Fixed an issue in Individual Learning Plans, where a drop down filter to select a plan did not work.
ITS-89844Fixed a CSS related issue that could cause words to be incorrectly split when wrapping to a new line in Planner.
ITS-89730Fixed an issue where in the assessment settings in a course, an assessment scale may have shown a percentage with many decimals (and not matching the number of decimals shown in global settings).
ITS-88639

When filtering answers by group in Assignment, and combing the search with the "show" filter. Filtering didn't work correctly if the assignment was using a custom submission status. 

ITS-88448Made a change for LTI 1.3 to always open in a new window on mobile view and Safari.
ITS-87882Made a change to make it possible to register absence 15 minutes in advance from the "Status and follow up" page.

Produktuppdatering 2024.4.1 

Bugfixes

Our ReferenceSummary
ITS-89441Fixed an error that could occur when removing sub-hierarchies on a user profile.
ITS-88985Fixed an issue that could cause a user to see a license error, when trying to open an LTI 1.3 link from a course.
ITS-88959Improved the system that detects activity (to delay automatic logout when there is activity).
ITS-88290In cases where a course participant has more than one group membership in a course.
Changing the users access rights role through the user and access rights module, may not have correctly updated the users role in the course. This has now been fixed.
ITS-87779Fixed an issue where it didn't work to use the pencil icon to edit a SCORM element from the resource view.

Produktuppdatering 2024.3.5 

Plagieringskontroll/Textjämförelse 

Välj att låta deltagare se plagiatrapport 

Hos kunder som har plagieringskontroll/textjämförelse integrerat i aktiviteten Inlämningsuppgift kan lärare nu välja att låta deltagare se plagiatrapporten. När alternativet för plagiatkontroll bockas för i inställningarna för inlämningsuppgiften kommer valet "Låt deltagare se plagieringsrapport" att bli synligt och lärare kan välja att bocka för det också.

Observera att detta alternativ inte finns för Urkund, eftersom den leverantören inte erbjuder en skrivskyddad version av plagiatrapporten. 

Planeringsverktyget

Tabellvy: flytta resurser till en annan planering

Lärare kan nu flytta en resurs eller en aktivitet till en annan planering inom samma planeringsområde när de använder tabellvyn. När tabellvyn öppnas syns alla planeringar inom ett planeringsområde. Om det finns många planeringar finns det möjlighet att filtrera efter aktuella och kommande planeringar, tidigare eller inget datum. När valet av annan planering är gjort kommer elementet som flyttades att listas längst ned i fältet för resurser och aktiviteter.
Om datum har inaktiverats helt finns ingen filtreringsmöjlighet utan alla planeringar inom planeringsområdet listas efter varandra.     

Mindre navigeringsförbättring för deltagare/studenter 

När deltagare tillåts att markera aktiviteten Uppgift som slutförd så syns den gröna bocken direkt när deltagaren har markerat den som slutförd. Tidigare var de tvungna att gå vidare till nästa eller uppdatera sidan för att bocken skulle bli synlig vid uppgiften i sidpanelen på vänster sida. 

Bugfixes

Our referenceSummary
ITS-89740Fixed an issue where calendar events with long titles were not showing the whole title in Planner.
ITS-87949Fixed an issue that prevented some questions from being exported from the old test tool.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.