April 2024 Utgivelsesmerknader

Hva er nytt i våre aprilutgivelser?


Ettersom vi nå har gått over til en hyppig utgivelsesprosess, vil vi publisere notater ved hver utgivelse. Du finner de eksterne releasenotatene for april nedenfor. Releaseinformasjon publiseres på disse sidene mandag/tirsdag før releasen distribueres på onsdag. Hvis du vil se hvilken versjon itslearning kjører for øyeblikket, finner du denne informasjonen nederst på innloggingssiden. Vil du holde deg oppdatert på produkt- og releaseinformasjon? Meld deg på nyhetsbrevet vårt!


2024.4.3 - Utgivelse av produktoppdateringer


Vis fag gruppe for hver organisasjonsgruppe

Det er nå mulig, via en kundeinnstilling, å vise en fag gruppe for hver organisasjonsgruppe. Dette kan aktiveres av systemadministratoren på siden "Funksjoner og sikkerhet". Når innstillingen er aktivert, kan lærerne utvide medlemmene i disse fag -gruppene. I tillegg vil eventuelle endringer i medlemskap i organisasjonsgruppen automatisk gjenspeiles i fag -gruppen.

 


Utgitte rettelser i Itslearning-2024.4.3

Our Reference
Summary
ITS-90229

Det var et problem med å laste inn fulltekstredigeringsprogrammet hvis du bruker litauisk.

ITS-90438

Løste et problem i ILP-verktøyet. Når du skrev ut fra en ILP, ble ikke vurderinger og kommentarer vist på utskriften (de ble vist på itslearning).

 


2024.4.2 - Utgivelse av produktoppdateringer


Liten forbedring av lekeplan for student

Fullføring av en læringsbane gjenspeiles automatisk i sidepanelet i lekeplanen så snart en student markerer en LP som fullført. 

 


Utgitte rettelser i Itslearning -2024.4.2

Our Reference
Summary
ITS-90365

Løste et problem i individuelle læringsplaner, der et rullegardinfilter for å velge en plan ikke fungerte.

ITS-89844

Løste et CSS-relatert problem som kunne føre til at ord ble delt feil når de ble ombrettet til en ny linje i planlegger.

ITS-89730

Løste et problem der en vurderingsskala i vurderingsinnstillingene på fag kunne vise en prosentandel med mange desimaler (som ikke stemte overens med antallet desimaler som vises i de globale innstillingene).

ITS-88639

Når du filtrerer svar etter gruppe i oppgave, og kombinerer søket med "vis"-filteret. Filtreringen fungerte ikke riktig hvis oppgave brukte en egendefinert innsendingsstatus.

ITS-88448

Gjorde en endring for LTI 1.3 slik at den alltid åpnes i et nytt vindu i mobilvisning og Safari.

ITS-87882

Gjorde en endring som gjør det mulig å registrere fravær 15 minutter i forveien fra siden "Status og oppfølging".

2024.4.1 - Utgivelse av produktoppdateringer

Utgitte rettelser i Itslearning -2024.4.1

Our Reference
Summary
ITS-89441

Fikset en feil som kunne oppstå ved fjerning av underhierarkier i en brukerprofil.

ITS-88985

Løste et problem som kunne føre til at en bruker fikk opp en lisensfeil når han eller hun prøvde å åpne en LTI 1.3-lenke fra fag.

ITS-88959

Forbedret systemet som registrerer aktivitet (for å utsette automatisk utlogging ved aktivitet).

ITS-88290

I tilfeller der en fag -deltaker har mer enn ett gruppemedlemskap i en fag.
 Når du endret brukerens tilgangsrettighetsrolle via bruker- og tilgangsrettighetsmodulen, ble kanskje ikke brukerens rolle i fag oppdatert korrekt. Dette er nå rettet.

ITS-87779

Løste et problem der det ikke fungerte å bruke blyantikonet til å redigere et SCORM-element fra ressursvisningen.

 


2024.3.5 - Lansering av produktoppdateringer


Rapport om plagiat

Velge å vise plagiatrapporten til studentene

For oppgaver der plagiatkontroll er aktivert, kan lærerne nå velge å gjøre plagiatrapporten tilgjengelig for studentene også. Dette kan gjøres via en ny innstilling kalt "Tillat studenter å se plagiatrapport" som blir tilgjengelig når plagiatkontroll er aktivert for en oppgave.

Merk at dette alternativet ikke er tilgjengelig for Urkund, ettersom denne plagiatleverandøren ikke tilbyr en skrivebeskyttet versjon av plagiatrapporten.


Planlegger

Tabellvisning: flytte en ressurs til en annen plan

Lærere kan nå velge å flytte en ressurs til en annen plan innenfor samme emne når de bruker tabellvisningen. Når de åpner modalvinduet, kan de se alle planer innenfor dette emnet, men hvis det er mange planer, kan de velge å filtrere etter gjeldende og kommende planer, tidligere planer eller planer uten dato. Når du har valgt en annen plan, vises ressursen nederst i feltet ressurser og aktivitet. Hvis datofeltet ikke er synlig, vil vi vise alle planer og ikke filtrere dem når modalvinduet åpnes.


Liten forbedring av lekeplan for student

Når en student markerer en oppgave som fullført, gjenspeiles dette automatisk i sidepanelet i lekeplanen. I dag må studenten oppdatere siden eller navigere til neste element for å se den grønne haken ved siden av oppgaven i sidepanelet. Feilrettinger

Our Reference
Summary
ITS-89740

Løste et problem der kalenderhendelser med lange titler ikke viste hele tittelen i planlegger.

ITS-87949

Løste et problem som gjorde at enkelte spørsmål ikke kunne eksporteres fra det gamle testverktøyet.

 

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.