Release 140 - uppdateringar i juni 2023

Vad är nytt?

Denna uppdatering innehåller många förbättringar som kommer att förändra användarupplevelsen av itslearning.

Ny sida för deltagare i en kurs

Sidan där man ser vilka som är deltagare i en kurs har genomgått en fullständig översyn som ger den ett modernare utseende, förbättrad funktionalitet och tillgänglighet. Läs mer om den i denna supportartikel.

 • Det är lättare att lägga till en organisationsgrupp (tidigare hierarkisynkronisering får nu också en namnändring) t.ex. en årskull, klass eller grupp till en kurs.
 • Som standard kan lärare bara lägga till "fristående" grupper till kursen. Det betyder att de kan inte lägga till en gruppstruktur. Syftet med är att minska risken för misstag, t.ex. att en lärare råkar lägga till hela skolan till en kurs.
 • Även kursgrupper är flyttad till deltagarsidan så att all hantering av deltagare inom en kurs sker på samma plats.
 • Den tidigare kolumnen för "senast besökt" är borttagen eftersom sådan information finns att få i 360-rapporterna.
 • Den tidigare fliken "Fotolista" är borttagen eftersom deltagarlistan kommer att visa användarens profilbild bredvid namnet.

Ny sida för Innehåll

Sidan för Innehåll har också genomgått en fullständig översyn som även den ger ett modernare utseende, förbättrad funktionalitet och tillgänglighet. Dessutom fungerar den nu bättre på mobila enheter.
Sidan erbjuder fortfarande samma möjligheter, men med några nya funktioner som gör att vissa åtgärder har flyttats. För användare kommer nog flytten av 'Ändra ordning' och 'Välj de element som ska tillåtas' att vara mest framträdande. Dessa finns nu under de tre prickarna ('...') i det övre högra hörnet på sidan.

 • Det finns en ny administratörsinställning som kan aktiveras för att tillåta elever/deltagare att ladda ner resurser i en kurs, i bulk, för att kunna arbeta med off-line t.ex.
 • När den är aktiverad kan deltagare i en kurs välja hela mappar med resurser och ladda ner alla på en gång i en .zip-fil. Observera att det för närvarande endast går att ladda ner faktiska filer - pdf eller Office-dokument.
  Rutor framför varje resurs finns att kryssa i och en 'Ladda ner'-knapp. När man klickar på den knappen genereras en .zip-fil där alla resurserna finns. Det kan ta en stund innan .zip-filen blir klar. Under tiden kan man fortsätta att arbeta. En notifiering kommer när .zip-filen är klar. Observera: Efter 24 timmar tas den bort, men den kan återskapas.

Fler möjligheter att lägga till innehåll i Planeringar

Läs även en uppdaterad supportartikel om nya planeringsverktyget.

När lärare klickar på rubriken Planeringar i en kurs toppmeny kommer de nu att se ett nytt alternativ 'Lägg till färdigt innehåll'. Denna ger lärare möjlighet att hämta och ta in planeringar eller planeringsområde från andra kurser eller kursmallar. Alternativet kommer att synas under knappen Lägg till planeringsområde/Lägg till planering så länge sådana inte finns i kursen ännu. Om det finns planeringar i kursen kommer alternativet att finns i verktygsfältet.

Det går att förhandsgranska innehållet i ett planeringsområde för att få en bättre överblick över det som ska inkluderas. Det går också enkelt att använda länkstigen för att navigera genom planeringens struktur.

Vad som är möjligt att välja att ta in i kursen beror på var någonstans, i vilken flik man befinner sig i Planeringar. Om man är i Kommande, Tidigare eller Utan datum går det endast att lägga till planeringar. Om man är i fliken Planeringsområde kan man lägga till hela planeringsområden. Om man är inom ett planeringsområde går det återigen bara att lägga till planeringar.
Denna import kommer att försöka matcha planeringen med de olika fälten och inställningarna och om den inte kan det kommer frågor fram om vad som ska importeras, t.ex. om ett nytt fält ska importeras eller om det ska ignoreras. Det går även att välja att lägga till lärandemål som finns tillagda i planeringsområdet eller planeringen i den nya kursen.

Förbättringar gällande innehåll från tredje part

Vi har förbättrat sättet på vilket innehåll från tredje part kan bäddas in genom att helt enkelt klistra in en länk. Nya onlinetjänster kommer hela tiden och befintliga uppdateras, så nu kommer vi att använda en säker tredjepartstjänst som heter Iframely. Detta kommer att successivt aktiveras för alla användare under sommaren.
När en länk klistras in kommer systemet att:

 • Först kontrollera om det finns OEmbed-innehåll tillgängligt för länken. Om det finns det kommer den att automatiskt bäddas in, t.ex. YouTube-videor.
 • Om det inte finns det, kontrolleras det om det finns s.k. metadata tillgängling för länken, såsom en miniatyrbild (thumbnail) och beskrivning. Om detta finns genereras ett kort för att göra länken mer informativ.
 • Som sista utväg visas länken som en vanlig länk.

Denna uppdatering och förbättring gäller:

 • Anslag på en kurs översiktssida
 • Resursen Länk
 • Textredigeraren

Andra förbättringar

Nya planeringsverktyget: Sortera planeringar inom ett planeringsområde

Lärare kommer nu att kunna välja hur de vill filtrera sina planeringar inom ett planeringsområde. De kan sortera dem efter alfabetisk ordning eller utifrån datum, och det går även att använda drag och släpp för att sätta planeringarna i önskad ordning.

När en ny kurs eller ett nytt planeringsområde skapas kommer standardsorteringen att vara utifrån datum då den skapades. Den äldsta kommer att ligga överst:

I kurser där datum inte används i planeringar (som ställs in i planeringsinställningar) kommer alternativet att sortera utifrån datum inte att finnas med.

Nya planeringsverktyget: Lägg till element i en mapp

Det har länge varit efterfrågat att kunna lägga till eller ta bort element i en mapp, när en sådan är lagd som resurs i en planering. Tidigare har man behövt navigera till sidan för Innehåll för att kunna göra det. Men efter denna uppdatering kommer detta att vara möjligt - lärare kan lägga till och ta bort element i en mapp i en planering.

Kommande - Nytt undersökningsverktyg

Undersökningsverktyget blir betydligt modernare. Det kommer att vara mobilvänligt, gå att dela i biblioteket och uppfylla tillgänglighetskrav.

Vad kan förväntas av det nya undersökningsverktyget?

 • Frågetyperna kommer att vara desamma, fast med förändrat utseende och bättre gränssnitt.
 • Endast vanlig text blir möjlig (överallt i verktyget), för att det ska vara enkelt att använda och för att göra det fullt tillgängligt.
 • Efter migreringen kommer allt innehåll i gamla undersökningar som är formaterat, innehåller bilder, videor etc, fortfarande att visas men kommer inte att kunna redigeras. Om man redigerar något innehåll som tidigare hade s.k. rikt innehåll så kommer det att försvinna eller konverteras till vanlig text.
 • Det kommer att finnas möjlighet att exportera till Excel, liknande den export av resultat som finns i vårt testverktyg. Andra exporter kommer inte att finnas.
 • Den sammanfattande svarsrapporten är helt omgjord och ger en bättre överblick över svaren än tidigare.
 • Alla befintliga undersökningar och svar kommer att migreras till det nya verktyget automatiskt, våra användare behöver inte göra någonting.

Det nya undersökningsverktyget kommer inte att finnas tillgängligt ännu och inte i och med denna uppdatering i juni, men inte så långt därefter. Målet är att det ska finnas för alla under sommaren, inklusive migrering av befintliga undersökningar.

Några mindre förändringar

 • I funktionen Närvarorapportering finns nu sidnumrering (paginering) så att det blir lättare att göra närvarohantering i kurser med många deltagare.
 • Efter denna uppdatering kommer systemadministratörer att kunna ställa in vilken tid som ska gälla för automatisk utloggning. Detta kan ställas in på kundnivå.
 • Ständiga förbättringar kring tillgänglighet görs och i denna uppdatering har aktiviteten Inlämningsuppgift och kalendern förbättrats gällande tillgänglighet.
 • I 360-rapporters Sammanfattning kommer innehåll i lärsekvenser att visas i "mapp-stil" i fliken Planeringar.
 • Testverktyget: Lärare kan ändra bedömningsskala även efter att någon har påbörjat testet.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.