Release 144 - uppdateringar i december 2023

Vad är nytt?

Denna uppdatering inkluderar förbättringar i planeringsverktyget, i 360º-rapporter och den nya deltagarsidan samt andra förbättringar i plattformens användarupplevelse.


 • Utseendet på sidorna för att använda/tillämpa kursmallar är uppdaterat. De är nu mer läsbara, men arbetsflödet förblir detsamma.
 • Förbättringar är gjorda av hur lärare och administratörer kan söka efter kursdeltagare på deltagarsidan. Tidigare gick det att filtrera sökresultat efter till exempel organisation eller profil, men det krävde alltid att man först skrev in text. Nu är det också möjligt att använda sökfiltren ensamma.
 • På deltagarsidan i en kurs kan man nu skriva ut deltagarlistan från menyn "Åtgärder". Observera att detta kommer att skriva ut alla deltagare i kursen.
 • Grupper ordnas nu alfabetiskt när man bläddrar i organisationsstrukturen (eller hierarkin) när medlemmar eller grupper ska läggas till.
 • Lärare kan nu välja att skriva ut sina planeringar när de använder tabellvyn. De kan skriva ut synliga och osynliga planeringar. Vid utskrift av en planering som inte är synlig för eleverna kommer även resurser och aktiviteter som är inaktiverade/osynliga att skrivas ut.
 • På sidan med planeringsinställningar kan lärare ange om de vill att lektionstimmar ska läggas till deras planeringar. Nu kommer också detta att visas i tabellvyn, om tillagt i planeringsinställningar.
 • På deltagarsidan, under fliken Grupper är gruppkolumnen är inte längre begränsad till en rad. Om en deltagare är medlem i många grupper eller om gruppnamnen är långa, kommer de att gå över flera rader. På så sätt skärs ingen information av.
 • När en kurs hanteras via integration finns det en profilinställning som heter "Hantera deltagare och grupper när kursen är synkroniserad" som avgör om en lärare får lägga till eller ta bort deltagare från den kursen. Ett av alternativen för den här inställningen är "Endast manuellt tillagda deltagare", vilket gör att lärare kan lägga till och ta bort dessa deltagare. Lärare kan inte ta bort deltagare som läggs till kursen via integration. Vi tillämpar nu även denna inställning på organisationsgrupper som läggs till kursen via integration.
 • Tidigare var 360º-rapporterna begränsade till att bara visa information om elever som deltagare i en kurs. Systemadministratörer kan nu välja att inkludera alla kursprofiler på fliken Aktivitet i 360º-rapporterna. Detta kan aktiveras om man i sin verksamheten också vill och behöver kunna se när andra profiler (lärare, gäster) har besökt en kurs. Tidigare fanns denna information om när en användare senast besökte kursen på den gamla deltagarsidan. Systemadministratörer kan hitta inställningen för att inkludera alla kursprofiler på fliken Aktivitet i 360º-rapporterna under Admin>Redigera globala inställningar>Funktioner och säkerhet i avsnittet  360º-rapporter.
 • När man klickar på kolumnen över senast besökt kommer sorteringen att vara fallande, vilket innebär att de som senast besökt kursen ligger överst.
 • 360º-rapporternas utförande har förbättrats, så att det maximala antalet deltagare som kan visas ökas från 600 till 1000.
 • För att förhindra att användare, kurser eller projekt permanent tas bort från papperskorgen av misstag har ändringar gjorts i bekräftelsedialogen. Om mer än ett objekt ska tas bort, uppmanas administratören att skriva in ordet/frasen 'Ta bort' för att bekräfta och aktivera 'Ta bort'-knappen. I bekräftelserutan kommer vi också att visa antalet objekt som är markerade för borttagning.


Migrering av innehåll från det gamla verktyget "Filelement"

Det gamla filelementverktyget är aktivt i endast ett fåtal itslearning-siter, men det har sedan länge legat ett meddelande i plattformen om att detta verktyg ska försvinna. I mitten av januari 2024 kommer verktyget att tas bort från kursers sida "Lägg till". Alla befintliga filer tillagda med det gamla verktyget kommer att migreras till verktyget som heter "Fil eller mapp".

Tillgänglighetsförbättringar

Tillgängligheten för testverktyget har förbättrats med mer beskrivningar och andra förbättringar.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.