Release 138 - uppdateringar i mars 2023

Vad är nytt?

I och med denna uppdatering blir arbetsflödet i hela plattformen förbättrat.

Ny sida för Lägg till kurs

Sidan lärare kommer till när de ska skapa en ny kurs (om de har behörighet att göra det) är uppdaterad. Sidan är renare i sitt gränssnitt och blir enklare att använda, t.ex. när kurs ska skapas baserad på annan kurs eller på en kursmall. Kursmallar kan skapas för en särskild organisation/skola i itslearning.

Nu finns alternativet 'Använd mall' som en egen rubrik, och har flyttats ner en bit på sidan. En mall kan alltså vara en lärares egen kurs eller en kursmall som delas av organisationen. 


Uppdateringar i nya testverktyget
Negativa poäng
Nu kan lärare sätta negativa poäng - minuspoäng - på frågor. Alternativet gäller per fråga och blir mer flexibelt att använda, jämfört med tidigare verktyg där avdrag gjordes på hela testet. Om negativa poäng väljs kommer varje felaktigt svar resultera i ett poängavdrag för den frågan. Observera att en frågas totala poäng kan inte bli lägre än 0.
Negativa poäng går att använda i frågetyper där eleven/deltagaren kan ge mer än ett svar:

 • Flervalsfråga
 • Fyll i det som saknas
 • Välj från en lista
 • Välj punkt

Automatisk feedback på svarsalternativ
I flervalsfrågor kan lärare nu ge automatisk feedback på varje enskilt svarsalternativ. Det gör att eleverna kommer att se feedback för varje svarsalternativ som de har valt och själva resultatet. Feedback kommer att kunna ses under förutsättning att de får lov att se frågorna och sina egna resultat (lärare ställer in i alternativ för testet). Automatisk feedback är inte beroende av inställningen "visa de korrekta svaren". Det eleven ser är feedback på valda korrekta eller felaktiga alternativ.
Andra testuppdateringar

 • I frågetypen Öppet svar är manuell bedömning standardinställning.
 • Numreringen av frågor på den nya resultatsidan har ändrats för att återspegla samma numreringslista som finns i frågelistan för läraren (om man valt att frågorna ska sorteras i slumpmässig ordning i testet).
 • Ordningen på frågorna kan ändras även om testet är inställt till att slumpmässigt hämta olika frågor (när kategorier används).
 • Det går att välja visa detaljer/dölj detaljer när frågor granskas på den nya resultatsidan.

Andra ändringar

 • I planeringar som har lärandemål tillagda finns nu en länk till rapport för lärandemål. Denna länk syns endast för lärare.
 • Tidigare har det aviserats att community-kurskatalogen kommer att avslutas och stängas ner. Arbetet med det har nu påbörjats, och i och med denna uppdatering är det inte längre möjligt att söka efter eller anmäla sig till kurser som har delats i community-kurskatalogen. Användare som redan är deltagare i sådana kurser kommer fortfarande att kunna komma åt dem. Vi siktar på att helt ta bort community-kurskatalogen i juni 2023.
 • Lärare kan nu ta bort en resurs eller aktivitet i en planering och välja att ta bort den från kursen helt. De behöver inte längre gå via Innehåll för att ta bort elementet från kursen.
 • Vissa skolor tillåter externa användare att se Planeringar (anonym åtkomst i Planeringsinställningar). Sådana användare kan nu också se hur många planeringar är aktuella, tidigare o.s.v.
 • Om datum inte använda alls i planeringar så kommer alla deltagare i kursen att se endast två rubriker: "Planeringsområde" och "Alla planeringar". Planeringsområde listas först. Om planeringsområde inte används i kursen kommer "Alla planeringar" att visas.
 • I 360-rapporter visas inte filtret 'Terminer' om terminer inte används i kursen, vilket förbättrar gränssnittet för användarna.
 • Läsbarheten i App-biblioteket har förbättrats.
 • För att hantering ska vara konsekvent kan lärare inte längre sätta ett tidigare datum i aktiviteten Uppgift. Det går nu bara att sätta aktuella och kommande datum, på samma sätt som i Inlämningsuppgift.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.