Release 136 - uppdateringar i december 2022

Vad är nytt?

Flera uppdateringar i nya planeringsverktyget

 • För elever/deltagare finns nu en 'startknapp' och en 'fortsättknapp' i planeringar, så att det blir ännu lättare för dem att förstå var de ska börja (beroende på om de har påbörjat ett arbete i en planering eller inte).
 • Om inlämningsuppgift, uppgift eller test är markerat som hemuppgift syns nu ordet 'hemuppgift' alternativt en ikon (beroende på skärmstorlek och typ av enhet som används) vid aktiviteten i planeringen.
 • När en planering öppnas med 'spela upp planering' så syns alla resurser och aktiviteter även i en sidomeny till vänster, som användare kan navigera via. Utöver denna sidomeny finns nu också för elever/deltagare en knapp som länkar till nästa element, så att det blir ännu enklare att navigera och mer av skärmen kan utnyttjas.
 • På enheter med mindre skärm, t.ex. en mobiltelefon, är denna 'nästa-knapp' och sidomenyn ersatt med en egen meny där elever enkelt kan navigera bland resurserna och aktiviteterna.
 • När lärare skapar en ny kurs eller om en kurs har planeringar som inte har datum ännu så kommer en meddelanderuta att synas på översiktssidan som påminner läraren om att göra det, och därmed få fram en aktuell planering på översiktssidan.
 • Lärare kan nu välja att lägga till lektionstimmar i planeringar. Standard är att detta är inaktivt, men under planeringsinställningar kan det göras aktivt.

Testverktyget

 • I flervalsfråga finns nu ett nytt alternativ som innebär att lärare kan ge minuspoäng för vissa alternativ.
 • I flervalsfråga finns det nu möjlighet att ge automatisk feedback på varje svarsalternativ.
 • En 'visa alla'-knapp på den nya bedömningssidan i Test 3.0 gör att det är lätt att få fram alla svar för granskning och bedömning.

En annan större uppdatering kommer också att ske med testverktyget under de närmaste månaderna. Denna rör funktionen 'kategorier', som kommer att få ett annat namn - 'frågegrupper'. Uppdateringen kommer också att innebära mer funktionalitet och ge ännu större flexibilitet i hur inställningar för test kan göras.

Andra ändringar

 • För alla som använder närvaromodulen i itslearning så är det nu möjligt att registrera närvaro 15 minuter före händelsens starttid. Självregistrering kommer också att vara möjligt.
 • För att göra det enklare och snabbare att navigera till ett specifikt datum i kalendern finns nu en datumväljare i "dagvyn".
 • När funktionen 'Tilldela till' används går det att med ett klick välja upp till 400 deltagare. Om man valt att inte tilldela elementet till några specifika deltagare (d v s alla deltagare i kursen ska få tillgång till det) så kommer det också att framgå.
 • I arbetet med tillgänglighet har gränssnittet kring (administratörsfunktionen) 'Importera användare från fil' och bibliotekssidan förbättrats. Även förbättringar kring kontrastinställningar har gjorts.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.