Uppdateringar Test-verktyget

I denna artikel finns dokumenterade uppdateringar för det nya testverktyget. Läs artikeln Test – Nytt testverktyg för att lära vad som finns i verktyget.)

Test tool v1.12 (September 2021)

Test tool v1.11 (Juli 2021)

Test tool v1.10 (Juli 2021)

Test tool v1.9 (Juli 2021)

Test tool v1.8  (Juni 2021)

Test tool v1.7 (Maj 2021)

Test tool v1.6 (April 2021)

Test tool v1.5 (Mars 2021)

Test tool v1.4 (Jan 2021)


Test v1.12

 • Förbättringar i frågetypen ‘Matchning’, så att deltagare inte får se alternativen i rätt ordning, när slumpvald ordning är vald.
 • Teslägesläsare tvingar till en uppdatering. Deltagare ska använda nedladdningslänken som kommer med uppgraderingen av testverktyget. Om Windows Lab versionen används, kan systemadministratör kontakta supporten för att få en uppdaterad installationsfil (version 2.0.7.01). Denna förändring påverkar inte versioner av säker testlägesläsare för iPad eller Chromebook.
 • Säkerhetsuppdateringar.
 • Buggfixar inklusive auto-förslag som visas i frågetypen ’Fyll i det som saknas’, rullisten i frågetypen ’Välj från en lista’, som tidigare inte fungerade om instruktionen var lång.

Test v1.11

 • Buggfixar 

Test v1.10

 • Förbättringar kring autospar i öppet svar-frågor. Innehåll sparas när användarna slutar att skriva i 2 sekunder, sedan kan de bara fortsätta sitt skrivande. En text blir synlig under textredigeraren som talar om när utkastet sparades. (Detta syns dock bara för elever/deltagare, inte om en lärare granskar testet.)

screenshot

 • Möjlighet att göra ändringar efter att en användare startat testet.
  • Ändra poäng på fråga 
  • Ändra kategori för fråga 
  • Ändra poäng för kategori

Resultaten på redan inlämnade försök blir omräknade när ändringarna har bekräftats och sparats. 

(Åtgärden kan inte ångras, såvida man inte manuellt ändrar tillbaka.)

Observera:

Om en fråga redan har blivit poängsatt manuellt, så går det inte att sätta en ny maxpoäng som är lägre än det högsta poängen som getts till någon deltagare.

Om en fråga redan har blivit poängsatt manuellt, så går det inte att ändra poäng för kategori om kategorin innehåller manuellt poängsatta frågor.

Om man ändrar kategori för en fråga och hämtar ett visst antal frågor ur den kategorin kan olika deltagare få olika antal frågor från kategorin. Genom att ändra kategori för en fråga ändras också urvalet.

 • Säkerhetsuppdateringar 
 • Buggfixar

Test v1.9

 • Buggfixar

Test v1.8

Lösenordsskydd: Lägg till ett lösenord under Testsäkerhet (sidopanelen, alternativ) när testet skapas. Standardinställning för detta är att vara av. Lösenordet kan bestå av 1–32 tecken och kan innehålla både siffror och bokstäver. Lösenordet behålls och förblir detsamma när testet kopieras, och kan ändras av alla som har tillåtelse att redigera testet. Test med lösenord kan användas i testlägesläsare. Lösenordet kan ändras även efter att någon har startat testet och pågående försök kommer att fortsätta opåverkat. Det nya lösenordet måste användas av alla som försöker starta eller fortsätta testet efter att lösenordsbytet sparades.  

Test v1.7

 • Buggfixar

Test v1.6

 • Uppdaterad version för testlägesläsare i nedladdningslänk för Windows (2.0.7.01) och Mac OS (2.0.7.02). Knappen för nedladdning av denna nya version ska finnas på testets startsida. Chromebook och iPad påverkas inte.
 • Observera: Denna version sätts som minimumversion i en release längre fram.
 • Prestandaförbättringar 
 • Stöd för eQuatIO (pågående arbete i hela plattformen)
 • Buggfixar

Test v1.5

 • Förbättrad tillgänglighet för Antingen/eller-frågor
 • Buggfixar

Test v1.4

 • Kategorier: Gruppera frågor efter ämne/tema, svårighetsgrad eller annat. En kategori har en rubrik och en poäng som blir gällande för alla frågor inom kategorin. Det går att ställa in så att frågor slumpas från kategorierna till varje deltagare. Det går inte att välja vilka frågor, endast antal frågor. Fliken för kategorier blir tillgänglig när själva testet har skapats. En rekommendation är att skapa kategorierna först och sedan frågor. Maxpoäng bestäms av inställningen som är gjord för kategorin. 
 • Buggfixar

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.