Uppdateringar i testverktyget 2023

Det nya testverktyget har successivt lanserats till användare sedan december 2020. Denna artikel innehåller information om uppdateringar som gjorts i verktyget under 2023. (Läs mer om det nya testverktyget och vad som är möjligt att göra med det i Test - Nytt testverktyg)


Test v1.25.1 (mars 2023)

Test v1.25 (mars 2023)

Test v1.24 (jan 2023)


Test v1.25.1

Buggar upptäcktes efter den tidigare uppdateringen, så detta är en mindre uppdatering för åtgärda dessa.

Viktiga buggfixar

 • Dubbelklicka på slutför test-knappen ger felmeddelande - åtgärdat.
 • Minuspoäng-inställning i flervals/svar är inaktiverad efter att frågan har sparats - åtgärdat.
 • Totalt maxpoäng för testet är fel om frågor med maxpoäng >1 läggs till i en kategori (eller frågegrupp) - åtgärdat.

Test v1.25

De senaste 2 månaderna har förbättringar gjorts för att rätta till problem rörande tillgänglighet och även andra buggar.
I denna uppdatering lanseras en pilot med ny design och utseende för det tidigare Kategorier, som nu heter Frågegrupper. För närvarande är det bara tillgängligt för ett mindra antal pilot-kunder. De kommer att ge oss feedback och vi kan följa upp eventuella problem innan det rullas ut till alla kunder. Målsättningen är att det ska finnas för alla i juni 2023. Läs mer om Frågegrupper i denna artikel: Test - Frågegrupper (tidigare kategorier)


Mindre uppdateringar

 • Det går att välja visa detaljer/dölj detaljer när frågor granskas på den nya resultatsidan.
 • Om kategorier används och lärare har ställt in att frågor ska hämtas slumpmässigt så kan ordningsföljden på frågorna nu ändras. Slumpmässigt betyder att alla frågor blandas. Normal följd betyder den ordning som frågorna har i listan.

Viktiga buggfixar

 • Ljud/video-inspelning i  Öppet svar-frågor visas nu rätt när testet granskas och bedöms.
 • Flera förbättringar gällande tillgänglighet.
 • Tid som anges under "Granskat" (på resultatsidan) i automatiskt rättade test är den tid då testet slutfördes av eleven/deltagaren.


Test v1.24

Funktionalitet

Negativa poäng

Nu blir det möjligt att sätta minuspoäng i frågetyper där deltagaren kan ge mer än ett svar:

 • Flervalsfråga
 • Fyll i det som saknas
 • Välj från en lista
 • Välj punkt

Alternativet för negativa poäng (minuspoäng) finns där lärare väljer vilken poäng frågan ska ha, och kan välja att bocka i "Använd negativa poäng". I motsats till det gamla testverktyget där man endast kunde sätta minuspoäng för hela testet, så går det nu att välja detta per fråga. Lärare kan på ett flexiblare sätt välja när minuspoäng ska användas. Om detta används så kommer felaktiga svar att resultera i avdrag i frågans totalpoäng. Observera att den totala poängen för en fråga aldrig kan bli under 0 för deltagaren.

Alternativet kan ändras även efter att någon har påbörjat testet (ändringen framkallar en omräkning av alla redan inskickade försök).
Det kan vara bra att känna till att man kan uppleva "annorlunda mönster" i poängfördelningen. Ett exempel: En lärare har skapat en fyll i det som saknas-fråga med 5 utelämnade ord. Poängen för frågan är satt till 5 poäng, vilket ska ge varje lucka ett poäng. Utan negativa poäng kommer deltagaren inte att "bestraffas" för felaktiga svar, utan får helt enkelt bara 0 poäng för sådana svar. Med negativa poäng aktiverat kommer 1 poäng att dras av för varje felaktigt svar eller om inget svar har fyllts i. I ett sådant fall kan en deltagare aldrig få 2 eller 4 poäng.

Antal korrekta svar
Antal felaktiga eller blanka svar
Poäng som ges
505-0=5
414-1=3
323-2=1
2, 1 or 03, 4 or 5More wrong than correct => 0


Automatisk feedback på svarsalternativ
Lärare kan nu lägga till automatisk feedback för varje individuellt svarsalternativ i frågetypen flervalsfråga. Det innebär att den återkopplingen visas för deltagaren i resultatet för testet. Så länge läraren har ställt in testet så att deltagare ska få lov att se frågorna och sina egna svar så kommer de att få läsa feedback för de alternativ som de har markerat och valt. Automatisk feedback är inte beroende av inställningen "visa de korrekta svaren". Automatisk feedback på både korrekta svarsalternativ och eventuellt felaktiga svarsalternativ är det som visas för deltagaren.
Automatisk feedback på svarsalternativ är ännu inte inkluderat för kopior eller import. Det är heller inte inkluderat i QTI export från det gamla testverktyget, men en målsättning är att undersöka hur detta ska kunna göras möjligt.

Buggfixar och andra mindre förändringar

Som alltid svarar vi kontinuerligt på rapporterade ärenden både från kunder och vår egen personal. I samband med denna uppdateringen fanns inga större problem, men några justeringar i språk, import och felhantering.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.