Test - avancerad frågeanalys i ett test

Under fliken Resultat, i det övre högra hörnet finns nu en länk - "Exportera frågeanalys". Klicka på den för att starta en  beräkning av resultaten och medföljande nedladdning av en excel-(.xslx) fil. Beräkningen görs på alla frågor, med alla försök som är inskickade in, och de bedöms och räknas vid beräkningstillfället. Om en deltagare skickar in ett nytt försök senare som blir det försöket som ska räknas, klicka bara på länken igen för att få en ny analys.

Excelarket kommer att ha en rubrikrad, följt av en rad med en kort beskrivning av vad varje kolumn innehåller. Det finns en rad för varje fråga i testet.

Ytterligare klassificeringar av kolumner:

 • Frågetext: Visar upp till 100 tecken text. HTML visas inte. För frågetyperna 'Fyll i det som saknas' eller 'Välj från en lista', det som visas är introduktionstexten, inte frågan.
 • Maximal testpoäng: Positiva tal, upp till 2 decimaler. Avser frågepoäng som satts av läraren när frågan skapades.
 • Medelpoäng: Positiva tal, upp till 2 decimaler. Avser genomsnittlig poäng uppnådd i testförsöken som ingår i analysen.
 • Standardavvikelse: Positiva tal, upp till 2 decimaler. Standardavvikelse för de poäng som uppnåtts i testförsöken som ingår i analysen. Beräknat som standardavvikelse för en urvalspopulation.
 • Varians: Positiva tal, upp till 2 decimaler. Varians av poängen som uppnåtts i test försöken som ingår i analysen. Beräknat som varians för en urvalspopulation.
 • Svar med maxpoäng (%): Positiva tal, upp till 2 decimaler. Procentuell andel testförsök med poäng = maxpoäng, baserat på antalet testförsök som ingår i analysen.
 • Svårighet: Svårt, medel eller lätt. Svårighetsgraden baseras på procentandelen testförsök som fick maxpoäng och kategoriseras enligt följande:
  • > 80% = Lätt (betyder att mer än 80% av eleverna/deltagarna svarade rätt)
  • 30-80% = Medel
  • < 30% = Svårt (betyder att färre än 30% av eleverna/deltagarna svarade rätt)
 • Diskrimineringspoäng: Positiva tal mellan 0 och 1 (upp till 2 decimaler), eller blankt. Diskrimineringspoängen beräknas som Pearsons korrelationskoefficient för en urvalspopulation. Koefficienten kan inte beräknas i de fall där alla försök har samma poäng.
 • Diskriminering: Bra, OK, dåligt eller kan inte beräknas. Diskrimineringen baseras på diskrimineringspoängen och kategoriseras enligt följande:
  • > 0.3 = Bra
  • 0.1 - 0.3 = OK
  • <0.1 = Dåligt
 • Granskning rekommenderas: Ja eller nej. Baserat på svårighets- och diskrimineringsvärdena kommer en granskning av frågan att rekommenderas om minst ett av följande villkor är uppfyllt:
  • Svårighet = Lätt
  • Svårighet = Svårt
  • Diskriminering = Dåligt

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.