Inlämningsuppgift - Gruppaktivitet

Om elever ska tillåtas att samarbeta i en inlämningsuppgift så kan läraren göra en inställning i uppgiften som kallas ”Gruppaktivitet – Deltagare lämnar in som grupp”

Det finns två varianter:

  • ”Deltagare skapar grupper”, där de fritt kan skapa sina egna grupper genom att bjuda in kamrater som finns i kursen.
  • ”Använd kursgrupp” där eleverna kan välja en kursgrupp som de tillhör. Dessa grupper har läraren vanligtvis skapat i förväg.


Inlämningsuppgiften kan ändras till en gruppaktivitet (eller tvärtom - individuell) fram tills att någon har lämnat in uppgiften. När någon har lämnat in går det inte längre att göra ändringar i inställningarna för inlämningsuppgiften.

Deltagare skapar grupper

Om eleverna tillåts att skapa sina egna grupper kan de bjuda in andra elever (från samma kurs) att samarbeta med i uppgiften.

Det är inte möjligt för eleverna att besvara uppgiften förrän en elev har startat en grupp. Däremot kan en elev välja att arbeta ensam och välja ”lämna in individuellt”, och då går det också att börja besvara uppgiften.


För att skapa en grupp skriver skaparen det/de namn på kamrater som ska vara med i gruppen och samarbeta.


När eleven som skapade gruppen har sparat de inställningarna kommer inbjudna deltagare att få en notifiering om att de har blivit tillagda i en grupp. (Läs mer om detta under rubriken Notifieringar lite längre ner.)

I själva inlämningsuppgiften kommer alla gruppdeltagare att synas överst på sidan. Nu kan gruppen påbörja arbetet och besvara uppgiften.


För att lägga till eller ta bort en deltagare från gruppen kan en gruppdeltagare klicka på knappen ”redigera grupp”. Då öppnas en ruta som liknar den där gruppen skapades. Lägg till en deltagare genom att skriva namnet på den som ska läggas till, eller klicka på x vid det namn på en deltagare som ska tas bort.


En deltagare kan även själv lämna en grupp genom att klicka på ”Avanmäl”.


Observera att det bara går att ändra en grupp innan ett svar på uppgiften har lämnats in. 

Använd kursgrupper

Grupper kan skapas och hanteras i förväg en lärare, eleverna får veta vilken grupp de är deltagare i och lämnar in svaret genom att använda den gruppen. 


I inlämningsuppgiften kommer eleverna då att kunna se knappen ”Välj grupp”. När en elev klickar på knappen kommer en lista fram med alla grupper som eleven ingår i.


Så länge inget svar på uppgiften har lämnats så kan eleven välja en annan tillgänglig grupp, alternativt välja att lämna in ett individuellt svar.


Notifieringar

En elev som har blivit inbjuden till en grupp får en notifiering under ringklockan i toppmenyn. Detsamma gäller om eller när en deltagare lämnar gruppen. På samma sätt kommer en notifiering när en elev lämnar in ett svar för hela gruppen, eller när ett svar har blivit sparat som utkast.

 


Bedömning av gruppaktivitet

Generellt sett går en bedömning av gruppaktivitet till på samma sätt som en individuell inlämningsuppgift. Läraren ser alla deltagare i en grupp. Bedömningen tilldelas alla deltagare i gruppen och de kommer alla att se samma bedömning.


 

 

 

 

 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.