Undersökning - resultat

Svar på en undersökning

Efter hand som personer börjar besvara undersökningen fylls listan med svar. Listan kommer att visa både pågående och inlämnade svar, och en tidsstämpel på hur länge sedan det skickades in. För pågående svar kommer det att visas hur länge sedan det är de startade.

Härifrån kan du:

  • Öppna inlämnade (slutförda) svar för att se detaljer
  • Ta bort inlämnade svar
  • Ta bort pågående svar

Om inlämning tillåts efter tidsgräns så visas sena inlämningar i kolumnen "Anteckning".

Sammanfattning

Under fliken sammanfattning kan du hitta en sammanfattning av alla inlämnade svar, per fråga. Detta kommer att visa dig hur många svar det finns totalt, men också svar per fråga, så att du enkelt kan identifiera om några frågor lämnats obesvarade av en eller flera respondenter.

Export

Under fliken sammanfattning finns också ett alternativ för att ladda ner svaren i en excel-fil.
Detta är en komplett export av undersökningen, där alla frågor listas i ett blad och alla svar i ett annat. Formatet liknar resultatexporten i testverktyget och låter dig utföra din egen statistik, skapa grafer etc.
Extra användarinformation stöds också i exporten för icke-anonyma undersökningar.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.