Anonym inlämning i Inlämningsuppgift

Syftet med anonyma inlämningar är att lärare ska kunna vara mer objektiva när bedömningar ska göras. En elevs/deltagares identitet döljs således för läraren när själva rättningen och bedömningen pågår. Det finns tillfällen då lärare har behov av att inte veta vem som t.ex. har skrivit en text när en bedömning ska ske.

Kontakta er systemadministratör som kan göra inställningen för anonym inlämning för skolans/organisationens site om det inte redan är gjort.

InställningUtfall
Deltagares namn förblir dolda, men resultatet syns i inlämningsuppgiftens deltagaröversikt. Man kommer inte att veta vems svar som tillhör en specifik deltagare. Resultaten kommer att synas i inlämningsuppgiftens deltagaröversikt, och i andra olika kursrapporter. På så sätt kan en lärare ändå få en överblick över en deltagares progression inne i itslearning, och kan härleda namnet på deltagaren genom att matcha med en bedömning mot ett visst svar. 
Deltagares namn visas när en bedömning är klar och resultaten är synliga.Läraren kommer inte att veta vems arbete som hen läser under själva bedömningsarbetet, men när bedömningen är gjord och resultaten synliggjorda så kommer deltagarens namn fram. Detta gör att lärare kan följa upp inlämningen, t.ex. om plageringskontroll visar en hög procentsats. Deltagare ser bedömningen också, och kan se om en bedömning blivit ändrad efter att anonymiteten i inlämningsuppgiften försvunnit.
Deltagares namn förblir dolda och resultatet visas inte i rapporter,Det blir inte möjligt att se eller gissa namnet på deltagaren som har lämnat in. Resultatet eller progressionen av inlämningsuppgiften kommer inte att synas i några rapporter såsom bedömningsöversikt, vilket kan begränsa överblicken över en deltagares progression. Observera: Resultat kan fortfarande skickas till administrativt system.

 Anonym inlämning kan användas i kombination med gruppaktivitet eller kamratrespons. Bocka för anonym inlämning bland sidpanelens (högra sidan) alternativ.

  • Deltagares namn döljs. Lärare ser istället ett "namn" med bokstäver och siffror i slumpartad kombination.
  • En deltagares profilbild tas bort och blir en standardbild.
  • Lärare kan inte öppna en deltagares profilkort (såsom kan göras i en vanlig inlämningsuppgift, när man klickar på deltagarens namn).
  • Med anonym inlämning kan lärare inte gå från bedömningsöversikten till det inlämnade svaret. Ikonen (en sida med ett vikt hörn) som normalt sett möjliggör detta kommer att öppna översiktssidan för inlämningsuppgiften.

Om en fil bifogats till eleverna/deltagarna att svara i, eller om de själva bifogar sitt svar i en fil så ändras namnet i filen till samma anonymiserade namn som deltagaren fått.

När elever/deltagare ska påbörja en inlämningsuppgift med anonym inlämning får de ett meddelande vid svarsknappen som informerar om att svaret lämnas in anonymt. Informationen syns även i sidpanelen. Utöver det fungerar inlämningsuppgiften på samma sätt som vanliga inlämningsuppgifter.

Anonym kamratrespons

Det är möjligt att låta kamratrespons vara anonym också, vilket gör att deltagarna inte vet vem de ger respons till eller får respons ifrån. För att aktivera anonym kamratrespons ska en ruta för detta bockas i.

Lärare kommer med denna inställning fortfarande att se alla deltagares namn och vem som gett respons till vem. Om man vill att detta ska vara dolt även för läraren, t.ex för objektivitet, så måste 'Namn döljs vid bedömning' också vara  markerat.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.