Inlämningsuppgift - Kamratrespons

Kamratrespons eller kamratbedömning innebär att elever får ge respons och/eller feedback på varandras arbete. Genom att titta på någon annans arbete får de en annan ingång till uppgiften och kan se den ur ett annat perspektiv, särskilt om läraren har angett några kriterier eller punkter att följa när de ska gå igenom arbetet. Att få ge kamratrespons kan också vara ett sätt att synliggöra lärandemålen för kursen, öka elevernas förståelse för dem och det kan vara ett bra sätt att engagera och aktivera eleverna.

Kamratrespons är ett alternativ som finns i sidpanelen till höger i aktiviteten Inlämningsuppgift.

Process för kamratrespons

Skapa inlämningsuppgiften
För att få kamratrespons till en inlämningsuppgift ska detta aktiveras när uppgiften skapas. Det görs under rubriken ”Kamratrespons och självutvärdering” i alternativen i sidpanelen för inlämningsuppgiften. Ett datum för inlämning måste också sättas till uppgiften, eftersom eleverna kommer att få tillgång till svaren de ska ge respons på först när datumet har passerat. Det går inte att tillåta inlämning efter tidsgräns när kamratrespons används.


 

Det går inte att kombinera kamratrespons med gruppaktivitet, men däremot kan anonym kamratrespons aktiveras och då blir namnen vara dolda för eleverna d. v. s. en elev kommer inte att se namnen på de kamrater som ska ge respons. Läraren bestämmer också med hjälp av inställningarna hur många kamrater varje elev ska ge respons till och få respons ifrån (max 5).

Lämna in ett svar
Så länge tidsgränsen för uppgiften inte har passerats så kommer eleverna att se uppgiften såsom en vanlig inlämningsuppgift. Enda skillnaden är att det på höger sida av uppgiften står att de ska titta på ett antal av sina kamraters arbeten när tidsgränsen har gått ut.

Ge respons till kamrater
När tidsgränsen gått ut kommer systemet automatiskt att tilldela det antal svar (som läraren har valt) mellan eleverna som har lämnat in. Det betyder alltså att elever som inte lämnat in ett svar utesluts från kamratresponsarbetet.

Observera: En så kallad ”mjuk tidsfrist” är programmerad till verktyget inlämningsuppgift, vilket innebär att en elev som håller på att besvara uppgiften när tidsgränsen är nådd, kommer ändå att kunna lämna in sitt svar några minuter sent, eftersom olika klockor kan visa lite olika tider. Själva utdelningen av kamraters svar sker således ca 5 minuter efter tidsgränsen. På kursens översiktssida (den högra delen), under Uppgifter - Aktiva, kommer eleverna se att de ska ge respons och utvärdera någon annans arbete. Observera att uppgiften nu kommer att finnas under ”Ingen tidsgräns” eftersom det inte är möjligt att sätta en tidsgräns för när själva kamratresponsen ska vara gjord.

När en elev öppnar uppgiften så syns de elever som han/hon ska ge respons till överst, och under dessa syns de elever som ska ge respons till honom/henne.

En elev som ska ge kamratrespons har i princip samma bedömningsalternativ som en lärare har i en inlämningsuppgift. 

Eleverna kan:

  • Ge allmän feedback i fri text i textredigeraren. Utöver det är det möjligt att ladda ner ett inlämnat svar, kommentera det lokalt och sedan bifoga den redigerade filen i kamratresponsen.
  • Granska och kommentera i det inlämnade dokumentet (för de vanligaste dokumenttyperna). Observera att filerna då kommer att öppnas i itslearnings dokumentvisare.
  • Ge respons med en matris, om läraren har gjort en sådan tillgänglig.
  • Tilldela en bedömning i form av ett bedömningsskala, om läraren har valt den inställningen.Elever tar del av responsen
För att se respons från en kamrat öppnar eleven uppgiften och en liknande vy som tidigare kommer att synas. Knappen för visa är nu klickbar och eleven kan ta del av kamratens respons.


Lärare granskar kamratrespons
Läraren ser under Följ upp uppgifter att inlämningar av uppgiften är gjorda, öppnar uppgiften och kan då också se progressionen av kamratresponsen. Där syns hur många elever som har gett respons till en specifik elev. Här kan vi se att eleven Bruno har fått respons av en elev. För att se vem som lämnat respons – klicka på ”respons lämnad”.

Från samma vy kan läraren få ta del av responsen en elev har fått och responsen samma elev har gett till andra kamrater.

Läraren kan precis som i vanliga inlämningsuppgifter kommentera och ge sin respons eller bedömning. 
Observera: Efter att läraren har gjort sin bedömning så kan elever inte längre se sina kamraters svar. Det bästa förfarandet att lärare gör sin bedömning sist, då får alla elever chans att ge respons.

Ta bort eller lägg till elever manuellt
Lärare kan göra ändringar bland deltagarna efter att responsprocessen har startat, bland de elever som har gjort inlämningsuppgiften. För att ta bort en deltagare används de tre prickarna till höger om visa-knappen, och för att lägga till en deltagare används ”lägg till deltagare” som syns under namnen på deltagarna, skriv sedan namnet på den som ska läggas till.


 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.