Avancerad läsare (Immersive reader)

Avancerad läsare är ett verktyg för bl.a. textuppläsning från Microsoft som kan hjälpa t.ex. personer med läs-och skrivsvårigheter och/eller inlärningssvårigheter att förstå texter bättre. Verktyget kan också vara bra för alla som ska lära ett nytt språk.

Detta verktyg är integrerat i itslearning för att förhoppningsvis hjälpa användare och göra det enklare att förstå ett innehåll och för att de ska kunna arbeta mer självständigt. Avancerad läsare gör texter mer tillgängliga och kan ge användare olika alternativ för att anpassa läsningen efter personliga behov. 

Var kan man hitta Avancerad läsare i itslearning?

I itslearning finns Avancerad läsare tillgänglig i:

 • Anslag (både under uppdateringar på själva startsidan och på översiktssidan i en kurs)
 • Inlämningsuppgift (läser då beskrivningen/instruktionen till den)
 • Anteckning

I Anslag

För att kunna använda Avancerad läsare i ett anslag måste den lilla pilen i anslagets övre högra hörn användas. Klicka på Avancerad läsare och texten i anslaget kan bli uppläst och/eller översatt till annat språk.

I Anteckning och Inlämningsuppgift

Avancerad läsare syns som en knapp i Anteckning och Inlämningsuppgift.

När en deltagare klickar på knappen för Avancerad läsare öppnas texten som ska läsas i en annan vy. Man kan där välja olika inställningar för t.ex. färg på bakgrund, typsnitt och avstånd i texten, språk, röstinställningar och ”bildordbok” (Picture dictionary).

Här följer en lista över vad Avancerad läsare kan åstadkomma och hur den kan vara ett mycket bra kompensatoriskt hjälpmedel:

 • Den läser upp text. Man kan välja att lyssna till en manlig eller kvinnlig röst och även ändra hastigheten.
 • Den kan översätta text, vilket är särskilt användbart för deltagare med något annat första språk. För närvarande finns det 68 olika språk att välja bland. Man kan välja att få ett enskilt ord översatt eller hela texten.
 • Den har ett väldigt rent gränssnitt med väldigt få saker som kan distrahera, och en person som har svårt för att t.ex. läsa svart text på vit bakgrund kan anpassa den till en färg som är bättre. 
 • Det går att ändra storlek på texten och avstånd i den. Det är också möjligt att dela upp ord i stavelser så att det blir enklare att läsa.
 • Den kan markera specifika delar i texten (substantiv, verb etc)
 • Den kan markera/rama in en specifik rad vilket också kan förenkla läsningen.
 • Den har “bildordbok” (Picture dictionary). Man kan alltså få en bildförklaring till ett ord i texten genom att klicka på ordet. Även detta kan vara en hjälp för andraspråksinlärare, moderna språk-studerande eller för någon som håller på att lära sig att läsa. En tillgång för de flesta typer av språkinlärning!
 • Den har även stöd för matematik och ekvationer.


En videoinstruktion på engelska:


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.