Lärsekvens - Översikt

En lärsekvens är en framstegsbaserad sekvens av resurser som tar en deltagare från en viss start till ett visst slut. Slutet eller målet kan vara att förstå ett särskilt innehåll. Ett slutmål i en lärsekvens skulle till exempel kunna vara att deltagarna ska förstå andragradsekvationer i ämnet matematik, och att det då finns flera resurser och aktiviteter/uppgifter bland stegen som leder till detta mål.

Det är också möjligt att använda bedömningar (t.ex. Test) för att skapa olika vägar inom samma sekvens. Det kan användas till exempel på detta sätt:

  • Som en “vägspärr” – deltagarna får inte gå vidare förrän de har uppnått ett godkänt resultat/fått en godkänd bedömning.
  • För att ge extra steg med fler resurser till deltagare, om de inte klarar testet.
  • Som en ’exit ticket’ – deltagare som klarade testet kan få gå direkt i mål.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.