Lärsekvens - Starta en lärsekvens

Deltagare kan hitta en lärsekvens där läraren har tillgängliggjort den. Den kan ligga i Innehåll, i en planering eller vara bifogad i ett anslag på kursens översiktssida.

När en deltagare startar en lärsekvens så öppnas den upp i fullskärmsläge. Det finns en meny till vänster och själva innehållet för steget visas till höger om den menyn.

I det nedre högra hörnet syns ett s.k. feedbackfönster när nästa steg blir tillgängligt. För innehåll som deltagare endast behöver titta på och ta del av innan nästa resurs öppnas kommer ett feedbackfönster fram (se bild ovan) efter ca 10 sekunder. För aktiviteter som deltagare måste genomföra och slutföra, t.ex. en inlämningsuppgift kommer feedbackfönstret fram när kraven är uppfyllda. För en inlämningsuppgift, till exempel när den är inlämnad.

De olika meddelandena i feedbackfönsterna är:

Nästa steg blir synligt när…

Meddelande

Deltagaren har tittat på (öppnat) resursen.

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

Deltagaren har kommit till slutet av lärsekvensen (m.a.o. slutfört).

Deltagaren har genomfört och slutfört någon slags uppgift (test, inlämningsuppgift, uppgift). För inlämningsuppgift är det möjligt att ställa in så att nästa steg öppnas efter att inlämningsuppgiften är inlämnad.

Deltagaren har lämnat in en inlämningsuppgift, men läraren har ställt in att en bedömning av den ska göras av läraren innan deltagaren kan fortsätta.

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

Deltagaren klarade inte det godkända resultatet för t.ex. ett test och behöver göra om det.

Ett tips: överväg att tillåta obegränsat antal försök på test i en lärsekvens, för att undvika att deltagare ”fastnar”.

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning


Se och följa progression

Lärare kan följa deltagares progression i 360-rapporter. Även lärsekvenser syns där, under fliken Framsteg. Under fliken Sammanfattning kan lärare få en sammanfattande bild av t.ex. hur många av kursens deltagare som har besökt  resurserna eller genomfört och slutfört aktiviteterna.

Bilden visar en framstegsrapport för en viss deltagare och en lärsekvens.

 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.