Inlämningsuppgift

En Inlämningsuppgift skapas åt deltagarna och kräver ett digitalt svar (verktyget Uppgift kan användas då deltagarna inte ska lämna in något). Deltagarna får en notis om uppgiften på kursens översiktssida, under rubriken Uppgifter.  

Det går att infoga innehåll och skriva instruktioner i en textredigerare när uppgiften skapas. Textredigeraren har en mängd funktioner och används för att ge väsentlig och tydlig information till deltagarna så att de kan förstå hur och vad de ska göra för att fullfölja uppgiften. Man kan t. ex. be eleverna att titta på en video (som kan bäddas in i textredigeraren) och sedan lämna in en sammanfattning. I inlämningsuppgift går det också att lägga till en fil från t.ex. OneDrive eller GoogleDrive som eleverna antingen ska läsa eller få en egen kopia och kunna skriva i.


En inlämningsuppgift har följande alternativ (se även bilder):

 • Synlighet: Om en inlämningsuppgift är synlig så innebär det att deltagarna kan se den. Det är möjligt att göra den synlig för alltid, synlig bara för en specifik tidperiod eller inte synlig alls. 
 • Tidsgräns: När deltagarna lämnar in en besvarad inlämningsuppgift syns tid och datum för inlämnandet. Om läraren har valt en tidsgräns för uppgiften kan deltagarna lämna in sitt arbete fram till och med den dagen och tiden. Det är också möjligt att tillåta deltagare lämna in ett svar efter tidsgränsen, och då kommer det att markeras som sent inlämnat. 
 • Hemuppgift: E inlämningsuppgift kan markeras som hemuppgift. Om det görs så kommer ordet HEMUPPGIFT att synas i lila färg bredvid titeln på uppgiften. Det blir alltså tydligt för deltagarna att just denna är en hemuppgift. Ordet HEMUPPGIFT följer också med uppgiften där den syns på översiktsidan och i planeringar. 
 • Lärandemål: Om lärandemål ska kunna kopplas till och bli synliga ihop med en inlämningsuppgift så måste de först läggas till kursen. Det är möjligt att hämta standardiserade mål (centralt innehåll) och kunskapskrav, samma formuleringar som Skolverket använder. Läraren väljer sedan vilka mål eller kunskapskrav som ska kopplas till uppgiften. Det är även möjligt att skapa och formulera egna lärandemål och matriser. 
 • Bedömningsskala: Det är möjligt att välja bland olika bedömningsskalor för en inlämningsuppgift t.ex. Godkänt/Inte godkänt eller betyg A-F, och om uppgiften ska synas i bedömningsöversikten. För att en inlämningsuppgift ska kunna bli synlig i bedömningsöversikten så måste en bedömningsskala väljas, därefter kan läraren välja att ha med den i bedömningsöversikten eller inte. (Dock måste bedömningsöversikt vara tillagt i kursen för att det ska bli synligt för deltagarna.)
 • Kamratrespons och självutvärdering: I en inlämningsuppgift kan läraren tillåta deltagarna att ge respons till varandra eller att utvärdera sitt eget arbete. 
 • Resultat: Resultatet på en inlämningsuppgift kan göras synligt eller osynligt för deltagarna. De kommer endast att se sitt eget resultat (d. v. s. inga andra resultat för andra deltagare) om läraren väljer att göra det synligt.
 • Gruppaktivitet: När läraren skapar inlämningsuppgiften kan den göras till en gruppaktivitet. 
 • Anonym inlämning: Det är möjligt för läraren att dölja elevernas namn till dess att en bedömning av uppgiften är gjord. När bedömningen är gjord kan läraren välja att då få se vilken deltagare som lämnat in vilken uppgift.
 • Aktivera plagieringskontroll: Det är möjligt att aktivera plagieringskontroll på en inlämningsuppgift, som kontrollerar textens äkthet (abonnemang på tjänst krävs).
 • Inte obligatoriskt: En inlämningsuppgift kan göras obligatorisk eller inte obligatorisk. Det är endast obligatoriska uppgifters bedömning som blir synliga i en deltagares bedömningsöversikt och rapport för lärandemål.

Lägga till filer

Filer kan bifogas till en inlämningsuppgift antingen genom att hämta dem från en molntjänst eller där den är sparad på en dator.

Lägga till fil som kopia för varje deltagare

Du kan välja att lägga till en Wordfil som kopia för varje deltagare, eller en fil från Google drive, om ni har en integration med Google.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.