Registrering

Aktiviteten/verktyget 'Registerering' kan användas för att samla in intresseanmälningar för en t.ex. en friluftsdag, boktitlar för läsprojekt, för att boka in tider för enskilda samtal eller andra aktiviteter där man vill få en sammanställning över vilka som ska delta eller vilka som önskar vad.

Lärare kan skapa en lista med olika alternativ för registreringen och kan t.ex. begränsa antalet platser.

När alla deltagare har registerat sin anmälan får läraren tillgång till en lista med information om registreringen.

Skapa en Registering

Från sidan där alla resurser och aktiviteter finns, välj Registrering. 

Det går att skapa fördefinierade val som elever/deltagare ska välja bland. Det går att lägga till upp till 200 alternativ.

Dessutom går det att göra följande inställningar:

  • Antal platser som ska finnas tillgängliga - begränsar alltså hur många som kan välja ett visst alternativ.
  • "Deltagare måste förklara sina val" = när ett val ska göras så måste deltagaren även skriva en kommentar eller anledning till valet (i exemplet Betygssamtal skulle en kommentar vara något särskilt eleven/deltagaren vill ta upp).
  • Om deltagare ska kunna se varandras val eller inte.
  • Antal alternativ som deltagare kan välja (minimum - maximum). Standard är 1.
  • Ange tidsgräns. 
  • Om deltagare ska kunna redigera sina val = de kan gå tillbaka och ändra ett val som gjordes tidigare (beroende på vilka andra begränsningar som har ställts in).
  • Aktiv/inaktiv ställer in synllighet (likt Uppgift).

När registreringen är skapad och sparad kan det se ut så här för en lärare:

Klicka på fliken Registreringar för att se anmälningarna. Överst kommer en lista över de elever/deltagare som gjort en registrering och vilket val som har gjorts. Nederst syns en lista över deltagare som inte har anmält sig ännu.

Listan kan exporteras till Excel och det går även att använda detta som ett underlag till att skapa kursgrupper.

Lärare kan registrera eller ta bort en registrering åt en elev/deltagare genom att välja den deltagaren i listan och sedan välja registrera eller redigera.

Observera: Det går att göra detta åt flera deltagare samtidigt, men de måste uppfylla samma krav/önskemål. Om det bara finns två platser tillgängliga till ett alternativ så går det inte att registrera tre deltagare samtidigt. Om deltagare har valt olika alternativ så går det heller inte att redigera alla på samma gång. Ett varningsmeddelande kommer fram om åtgärden inte går att genomföra.

Hur det ser ut för elever/deltagare

Fliken Registreringar (som syns på bilden för vad en lärare ser, se tidigare bild) kommer att finnas för deltagare också, om inställningen är gjord så att de ska kunna se varandras svar. 

Eleven/deltagaren klickar på knappen "Registrera" för att välja ett alternativ och bekräftar sin registrering.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.