Lärsekvens - Skapa en lärsekvens

Det finns två sätt att skapa en lärsekvens:

  • Helt från början
  • Från en mapp med resurser som redan finns

 

Skapa helt från början

Skapa en lärsekvens helt från början genom att klicka på Lärsekvens bland aktiviteter som finns bakom ”Lägg till” i en kurs.

Detta arbetssätt är lämpligt om man redan har sitt innehåll till sekvensen i kursen, i biblioteket eller på sin dator.

När man skapar en lärsekvens utifrån detta tillvägagångssätt är standard att det finns 3 steg i sekvensen, men fler steg kan läggas till eller tas bort.

Det kan läggas till en resurs eller aktivitet per steg.

Skapa från en mapp

Detta arbetssätt passar bäst om man redan har ett innehåll i en mapp, eller om man har mer innehåll att skapa som man vill ha med i lärsekvensen. Man skapar då först en mapp med allt det innehåll som önskas i sekvensen, och väljer sedan omvandla mappen till en lärsekvens.

För att omvandla en mapp till en lärsekvens – klicka på de tre prickarna som syns när mappen är öppen och välj Skapa lärsekvens.


 Varje resurs eller aktivitet i mappen blir ett steg sekvensen. Elementen kommer i den ordning som de hade i mappen, men det går lätt att dra och flytta på dem för att ändra ordningen. 

Det går också att lägga till fler steg i detta skede, om man upptäcker att fler steg skulle behövas.

Observera! Det går inte att skapa en lärsekvens av en mapp ifall den innehåller någon aktivitet som en deltagare redan har slutfört och har ett resultat på. Om man däremot tar bort resultatet från deltagaren, till exempel på ett test så blir mappen ”fri” igen och valmöjligheten Skapa lärsekvens åter tillgänglig.

Det går heller inte att skapa en lärsekvens av en mapp som är ett planeringsområde (skapat automatiskt genom planeringsverktyget) eller om mappen är en rotmapp.
 

Det går alltid att ändra en lärsekvens tillbaka till vanlig mapp igen. Detta kommer inte att påverka några resultat som deltagare har fått på aktiviteter i sekvensen.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.