Lärsekvens - Lägga till steg

Lägga till steg

Genom att klicka på ”Lägg till steg” kan fler resurser/aktiviteter läggas till i sekvensen.

Nya steg hamnar alltid längst ned, men de kan enkelt flyttas med de tre lodräta prickarna som syns till höger om steget när markören ligger på steget. Dra och flytta på steget till den plats i sekvensen det ska vara.

Lägga till innehåll till ett steg

Varje steg måste ha någon typ av resurs/aktivitet. Man kan lägga till resurser som redan finns från kursen, från biblioteket, från din dator eller en molntjänst. 

Om innehållet i en tillagd resurs behöver redigeras – klicka på dess namn i steget så öppnas den upp och redigeringsmöjligheterna för den resursen blir tillgängliga.


 Innehållet och dess tillgänglighet för deltagarna styrs av lärsekvensen. Det är alltså inte möjligt att manuellt öppna upp för bara ett visst innehåll i sekvensen eller att ändra synligheten för deltagarna på enskilda element i en sekvens.

Begränsningar i innehåll

Det går inte att lägga alla typer av innehåll i en lärsekvens. Inlämningsuppgift där någon deltagare redan har besvarat och/eller fått en bedömning kan inte läggas till en lärsekvens. Däremot kan man skapa en kopia av inlämningsuppgiften, och exkludera resultat och på så sätt kunna få med den i lärsekvensen, eller helt enkelt ta bort resultaten från aktiviteten.

Om en inlämningsuppgift gjorts till gruppaktivitet kommer den att ändras till individuell uppgift. Anledningen till detta är att deltagare ska i en lärsekvens kunna arbeta i sin egen takt och inte påverkas av någon annan.

Linjära steg

En standard för alla steg är att deltagaren kan gå vidare till nästa steg när resursen är ”slutförd”. För resurser såsom Anteckning, Sida, Fil, Länk etc betyder detta att deltagare kan gå vidare till nästa steg efter det att de ha öppnat/tittat på resursen.

Andra aktiviteter kan bli bedömda, såsom Test, Inlämningsuppgift, Uppgift och Undersökning och därför behöver deltagaren genomföra och slutföra aktiviteten innan de kan gå vidare. Läraren kan dirigera vidare till olika steg beroende på resultatet.

Här följer en översikt med ytterligare information om dessa aktiviteter/verktyg: 

Verktyg med bedömningsmöjligheter

Verktyg

Aktiveras av

Kommentar

Inlämningsuppgift 

Inlämnad

Deltagaren kan fortsätta till nästa steg när ett svar är inlämnat. Läraren behöver inte göra något för att deltagaren ska gå vidare.

Slutförd 

Läraren måste gå igenom och bedöma arbetet innan deltagaren kan fortsätta till nästa steg.

Uppgift  

Slutförd 

Uppgiften kan markeras som slutförd av antingen läraren eller deltagaren själv och därefter gå vidare till nästa steg. För att deltagarna själva ska kunna markera uppgiften som slutförd måste läraren ha bockat i ”Deltagare kan markera uppgiften som slutförd” bland alternativen som finns för aktiviteten Uppgift.

Test

Slutförd 

Deltagarna kan fortsätta efter att de har genomfört och slutfört testet (med en viss poäng som minsta godkända resultat, om läraren har gjort sådan inställning). Om testet innehåller frågetypen Öppet svar så kommer inte deltagaren vidare förrän läraren bedömt de frågorna.

 

Alternativa steg/vägar

Det går att ge olika steg och vägar beroende på resultat och bedömning. Detta kan göras med aktiviteterna Test, Inlämningsuppgift och Uppgift om läraren väljer ”deltagaren får en poäng som minst är”. Läraren kan välja att ange:

 

  • En lägsta bedömningsskala eller poäng för att klara aktiviteten. 
  • Vilket steg som deltagarna ska gå till när de klarar aktiviteten.
  • Vilket steg som deltagarna ska gå till när de inte klarar aktiviteten.

 

Detta kan fungera som:

  • Extra steg som stöd
  • ’Exit ticket’
  • ”Vägspärr”

 

Extra steg som stöd

Deltagare som inte klarar ett godkänt resultat kan få ytterligare resurser och aktiviteter som stöttning i sitt nästa steg. Deltagare som uppnår godkänt resultat kan fortsätta i sekvensen (och hoppa över ett steg).

‘Exit ticket’

Ett test kan till exempel användas som en slags ’Exit ticket’ för att låta deltagare gå direkt vidare och slutför sekvensen, när de klarat aktiviteten.

“Vägspärr”

Deltagare kan inte komma vidare till nästa steg om de inte klarat aktiviteten och detta kan till exempel innebära att de måste göra om ett test.

Att färdigställa en lärsekvens och göra den synlig

Alla ändringar sparas automatiskt. När en lärare har designat en lärsekvens från start till mål och alla steg har en resurs eller en aktivitet, så ska knappen ”Slutför lärsekvensen” användas.

För att den ska bli synlig för deltagarna måste man komma ihåg att också ändra från ”Inte synligt för deltagare” till ”Synligt för deltagare”.


 Ändringar kan göras i lärsekvensen fram tills att någon deltagare har påbörjat den. Klicka på knappen Redigera lärsekvensen för att göra ändringar. Synlighet kommer då också att ändras automatiskt, eftersom deltagare inte ska kunna se lärsekvensen när den är under bearbetning, så det är viktigt att göra den synlig igen när man är klar med ändringarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.