Undersökning (nytt verktyg 2023)

Allmän information om lanseringen av det nya undersökningsverktyget

Det nya undersökningsverktyget som beskrivs här kommer att lanseras under sommaren 2023. Alla redan existerande undersökningar, inklusive svar kommer att automatiskt migreras och omvandlas till det nya utseendet. Det gamla verktyget kommer att tas bort helt.

  • Länkar till externa undersökningar kommer att sluta fungera, en ny länk måste delas igen efter migreringen.
  • Det nya verktyget har inte stöd för s.k. rikt innehåll (formatering av text, bilder etc.). Allt innehåll bevaras under migreringen men det är inte möjligt att göra ändringar i frågor med rikt innehåll.

Video:

Inledning

Undersökningsverktyget är ganska enkelt; lärare kan skapa enkäter med några olika frågetyper för att samla in information från kursdeltagare. En undersökning kan ställas in att vara anonym och kan göras till extern (en länk eller en QR-kod kan då delas med personer utanför den egna kursen eller utanför själva itslearning plattformen).
Tillgänglighet är högt prioriterat i plattformen och när det nya undersökningsverktyget har utvecklats så har fokus varit på bra arbetsflöden och att göra förenklingar där det har gått, för att alla ska kunna svara på en undersökning oavsett funktionsförmåga.
Det är enkelt att besvara en undersökning. Man trycker på "Delta i undersökningen" och svarar på varje fråga efter hand som den visas. Undersökning fungerar på alla typer av enheter, så länge man har nätverksanslutning.
Efter hand som svaren börjar komma in kan man både se de enskilda svaren och få fram en bra sammanfattning. Det vanligare syftet med en undersökning är sällan att se varje enskilt svar, utan snarare att mäta åsikter i en grupp. Det är möjligt att ladda ner svaren som en excel-fil, så att man själv kan laborera med statistik och grafer, om det finns behov av det.
I denna artikel kan du läsa mer om hur det går till att skapa undersöknignar.
Du kan få ytterligare information om verktyget här:

Undersökning - resultat
Undersökning - fördefinerade svarsalternativ


Skapa en undersökning

När du skapar en undersökning ska du först ge den en rubrik(klicka på ordet undersökning brevid verktygets ikon och ändra till en rubrik du vill ha), en introduktion (inte obligatoriskt) och bestämma om den ska vara anonym (standard) eller inte. Det är även möjligt att skapa en enkät som ska vara tillgänglig utanför itslearning (extern enkät), dessa är alltid anonyma.
Andra inställningar för t.ex. synlighet eller tidsgräns finns i en grå sidpanel till höger, på samma sätt som i flera andra verktyg i itslearning. På en liten eller smal skärm kommer denna sidpanel att vara komprimerad överst på sidan. Som standard är en undersökning osynlig när den skapas, så du har tid att lägga till och finjustera dina frågor innan den görs tillgänglig för respondenterna.

När du har sparat den första inställningen kommer du till fliken Frågor, där du kan lägga till frågor. Senare kan du även ta bort frågor och ändra frågeordningen genom att dra och släppa. För tangentbordsnavigering, gör så här: tryck <mellanslag> på handtaget (två rader med tre prickar) för att välja fråga, använd piltangenterna för att flytta upp eller ner och tryck på <mellanslag> igen för att slutföra åtgärden.
På denna sidan finns även ett alternativ för att förhandsgranska så att du kan se hur undersökningen kommer att bli innan du delar den. Under förhandsgranskningen kommer du att ha en genväg för att redigera varje fråga. När du sparar kommer du sedan tillbaka till förhandsvisningen.

Det finns 4 olika frågetyper att använda:

  • Ja/Nej
  • Flervalsfråga
  • Öppen fråga
  • Matrisfråga

I alla frågetyper skrivs texten som vanlig (oformaterad) text, och frågetexten kan inte vara tom. Kllicka på "Lägg till fråga" så kommer du till en sida där frågor kan börja skapas. Du behöver inte välja frågetyp först, det finns en enkel rullgardinsmeny här och du kan enkelt växla mellan de olika frågetyperna och bevara frågetexten om du skulle ändra dig om typen. Frågetypen kan dock bara ändras när du lägger till en fråga, inte när du redigerar den senare.
Knappen "Spara och ny" sparar den aktuella frågan och tar dig direkt till att lägga till en ny fråga av samma typ. Du kommer att se en blå informationsbanner som låter dig veta att din fråga har sparats. Om du trycker på <tab> en gång kommer du direkt till frågetextinmatningsfältet.
Av praktiska och tekniska skäl finns en gräns på 100 frågor i en och samma undersökning. I flervals- och matrisfrågor finns en gräns på 20 svarsalternativ och påståenden.

Matrisfrågor

Namnet på denna frågetyp är ganska tekniskt, men beskriver exakt vad den gör. Frågetexten är här mer en generell beskrivning av vad du vill att respondenterna ska tänka på, medan den väsentliga delen är en lista med påståenden (rader) och svarsalternativ (kolumner). I huvudsak är detta en serie flervalsfrågor där du använder samma svarsalternativ för alla frågorna, presenterade på ett sammansatt sätt.
Elever/deltagare kan ge ett svar för varje påstående (rad). Det finns fördefinierade svarsalternativ för lärare att välja för frågan, vilket kan spara tid.
Läs mer om fördefinierade svar här: Undersökning - fördefinierade svarsalternativ

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.