Det nye undersøkelsesverktøyet

TABLE OF CONTENTS

Generell informasjon om det nye undersøkelsesverktøyet

Det nye undersøkelsesverktøyet vil bli rullet ut over sommeren 2023. Alle eksisterende undersøkelser, inkludert svar, vil bli migrert automatisk og det gamle verktøyet vil bli fjernet helt.

 • Lenker til eksterne undersøkelser vil slutte å fungere. Du må dele lenken igjen etter migreringen.
 • Det nye verktøyet støtter ikke rikt innhold (tekstformatering, bilder osv.). Alt innhold bevares under migrering, men det er ikke mulig å gjøre endringer i spørsmål med rikt innhold.

Introduksjon

Et undersøkelsesverktøy er ganske enkelt; det lar deg lage undersøkelser med noen forskjellige spørsmålstyper slik at du kan samle informasjon fra deltakerne i kurset ditt. En undersøkelse kan også settes til å være anonym, og gjøres ekstern (hvor du får en lenke eller QR-kode til å dele med deltakere utenfor kurset ditt eller til og med utenfor itslearning).

Tilgjengelighet

Tilgjengelighet er en veldig høy prioritet for oss, og når vi utvikler det nye verktøyet, har vi fokusert på gode arbeidsflyter og forenklet det vi kan, slik at alle kan lage og svare på en undersøkelse uavhengig av evner.

Å svare på en undersøkelse er enkelt, du trykker på "start" og svarer på hvert spørsmål etter hvert som det dukker opp. Undersøkelsen fungerer på alle enheter, men er selvfølgelig avhengig av en nettverksforbindelse, som alle andre verktøy i itslearning.

Når svarene begynner å komme inn, kan du finne både de individuelle svarene og også en fin oppsummering av dem. Formålet med en undersøkelse er sjelden å se hvert individuelt svar, men heller å måle meninger i en gruppe. Vi har inkludert en mulighet til å laste ned svarene som en excel-fil, slik at du kan lage dine egne statistikker og grafer hvis du vil.

Forhåndsdefinerte svar

Når du skal opprett spørsmål, vil du på flervalg og matrisespørsmål se en rullegarding med "Svartype" der du kan finne de vanligste svartypene en bruker i en undersøkelse. Under ligger en beskrivelse av hva disse er, og du vil se eksempler på bruken under "Lag en undersøkelse".  

For å spare tid når du lager en undersøkelse, har vi forhåndsdefinert de vanligste alternativene for flervalg og matrisespørsmål:

SvartypeLegger seg øverst på skalaen i undersøkelsen→


← Legger seg
nederst på
skalaen i undersøkelsen

Egendefinert

Denne gir tomme felt, og er definert som standardvalg


Tall (1-5)12345
EnighetSterkt uenigUenigVerken enig eller uenigEnigHelt enig
KvalitetSvært dårligDårligNokså braBraUtmerket
TilfredshetSlett ikke fornøydLitt fornøydMiddels fornøyVeldig fornøydHelt fornøyd
BetydningSlett ikke viktigLitt viktigMiddels viktigVeldig viktigEkstremt viktig

Frekvens

AldriSjeldentNoen gangerOfteAlltid

Emojier 

(sad)(smile)

Lage en undersøkelse

Når du lager en undersøkelse, setter du den først opp med en tittel, en introduksjon (ikke obligatorisk), og bestemmer om den er anonym (standard) eller ikke. Det er også mulig å lage en undersøkelse som er tilgjengelig utenfor itslearning (ekstern undersøkelse), disse er alltid anonyme.

Andre innstillinger som synlighet og frist er tilgjengelige i sidemenyen til høyre, slik som i andre itslearning-verktøy.

På en liten eller smal skjerm kollapses denne menyen. Som standard er en undersøkelse usynlig når den er opprettet, slik at du har tid til å legge til og finjustere spørsmålene dine før du gjør den tilgjengelig for respondentene. Det betyr også at så lenge undersøkelsen er satt som usynlig, vil ikke QR-kode og ekstern link fungere.

Etter at du har lagret den første oppsettet, tas du til spørsmålsfanen, der du kan legge til spørsmål. 

Senere kan du slette spørsmål ved å markere dem og trykke på "slett", og du kan endre spørsmålsrekkefølgen ved å dra og slippe "vaffelen" til venstre for spørsmålet.

Denne siden har et alternativ for å forhåndsvise en undersøkelse, slik at du kan sjekke hvordan den ser ut og oppfører seg før du distribuerer den. Under forhåndsvisningen vil du ha en snarvei til å redigere hvert spørsmål. Lagring vil da ta deg tilbake til forhåndsvisningen.

Spørsmålstyper


 • Alle spørsmål tilbyr en ren tekstinput for spørsmålsteksten, og spørsmålsteksten kan ikke være tom. 
 • Du trenger ikke å velge spørsmålstypen først, siden dette er et enkel dropdown-valg på siden, og du kan enkelt bytte mellom de forskjellige typene, og bevare spørsmålsteksten hvis du skulle ombestemme deg og ønsker en annen type. 
 • Spørsmålstypen kan bare endres når du legger til et spørsmål, ikke når du redigerer det senere.
 • "Save and new"-knappen vil lagre det nåværende spørsmålet, og ta deg direkte til et nytt spørsmål av samme type. Du vil se en blå informasjonsbanner som lar deg vite at spørsmålet ditt ble lagret.
 • Å trykke på <tab> en gang vil ta deg direkte til spørsmålstekst inputfeltet for en effektiv arbeidsflyt.
 • Av praktiske og tekniske årsaker, har vi satt en grense på 100 spørsmål. I flervalgs- og matrisespørsmål er det en grense på 20 svaralternativer og utsagn. 


Det er 4 spørsmålstyper: Åpent spørsmål, ja/nei, flervalg eller matrise. 


Åpent spørsmål

Denne spørsmålstypen gir eleven en åpen tekstboks å svare i.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ja/nei-spørsmål

Er akkurat det - Lag et ja/nei spørsmål og det er de to alternativene elevene vil se ;) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Flervalg (ett eller flere svar)

Flervalg gir deg muligheten til å forhåndsdefinere noen valg som elevene skal velge mellom. Det er mulig å la dem velge mer en ett svar ved å hake av for dette. Under svartype finner du de forhåndsdefinerte svarene.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Matrisespørsmål

Navnet på denne spørsmålstypen er ganske teknisk, men beskriver nøyaktig hva den gjør. Spørsmålsteksten er her mer en generell beskrivelse av hva du vil at respondentene skal vurdere, mens den vesentlige delen er en liste over utsagn (rader) og svaralternativer (kolonner). I prinsippet er dette en serie med flervalgsspørsmål der du bruker de samme svaralternativene for alle spørsmålene, presentert på en kompakt måte.


Slik blir det seende ut for den som skal svare:

Resultater av undersøkelsen

Når respondentene dine begynner å svare på undersøkelsen din, blir listen over svar fylt opp. Den vil vise både pågående og innsendte svar, samt et tidsstempel for hvor lenge siden det ble sendt inn. Pågående svar vil også si hvor lenge siden de ble startet.

Fra denne listen har du lov til å:

 • Åpne et innsendt (fullført) svar for å se detaljene
 • Slette et innsendt svar
 • Slette et pågående svar

Hvis du tillater innsending av undersøkelsen etter fristen, vil forsinkede innsendinger bli merket i "Merknad"-kolonnen.

Sammendrag

I sammendragsfanen kan du finne en oppsummering av alle de innsendte svarene, etter spørsmål. Dette vil vise deg hvor mange svar det er totalt, men også svar per spørsmål, slik at du enkelt kan identifisere om noen spørsmål ble ubesvarte av en eller flere respondenter.

Eksport av svarene

I oppsummeringsfanen er det en mulighet til å laste ned alle svarene som en Excel-fil. Dette er en fullstendig eksport av undersøkelsen, hvor alle spørsmålene er oppført i ett ark og alle svarene i et annet. Formatet ligner på resultateksporten i testverktøyet, og lar deg utføre dine egne statistikker, lage grafer osv.

Ekstra brukerinformasjon støttes også i eksporten for ikke-anonyme undersøkelser.
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.