Rette en test/se resultater

Introduksjon

Etter hvert som deltakere leverer en testforsøk, fylles det på med resultater under fanen 'Resultat', på testsiden.

Manuell vurdering

I eksemplet ovenfor har testen minst ett spørsmål som krever manuell vurdering (Åpent svar). Læreren ser i denne oppsummeringen at to deltakere har blitt vurdert, og en annen gjenstår å vurdere.

Klikk på den deltakeren hvis resultat du vil se i detalj. (Du kan klikke hvor som helst på den raden.)

Trykk på svaret som krever manuell vurdering, og legg inn poengsum:

Klikk på 'Samlet tilbakemelding' for å skrive en kort kommentar. I dette feltet er det plass til opptil 255 tegn.

Klikk på 'Rediger poeng' for å legge til et resultat manuelt. Dette alternativet endres da til å bli en boks for å skrive inn en poengsum for spørsmålet som krever manuell vurdering. Hvert slikt spørsmål utvides i listen.

Hvis et svar er lenger enn 150 tegn, er det en lenke for å kunne se hele svaret.

Når alle svarene er rettet, ser resultatlisten slik ut: 

Vurderingen blir automatisk lagt inn i vurderingsoversikten. 


Eksporter svar

Ønsker du å sammenstille alle spørmsmålene i en excel fil, er dette mulig å gjøre ved å velge "Eksporter resultatdata". En får da alle resultatene presentert i en nedlastbar excel fil. 


Avansert testanalyse

For viktige tester eller eksamener, spesielt i høyere utdanning, ønsker lærere å analysere kvaliteten på spørsmålene sine. Det er etablerte metoder for dette, som ser på vanskelighetsgraden og diskrimineringen av hvert spørsmål basert på studentenes svar. Dette er ikke noe vi har hatt i itslearning før, og vi er glade for å kunngjøre at en slik analyse nå er tilgjengelig. Alternativet finnes i Resultat-fanen, nær sammendragsinformasjonen for testen. Bare trykk på "Eksporter spørsmålsanalyse". Dette utløser beregningen og påfølgende nedlasting av en excel (.xsls) fil. Analysen utføres på alle tellende forsøk som er fullt vurdert (maks ett per student). Hvis en student senere sender inn et nytt forsøk som blir det tellende forsøket, klikk bare på knappen igjen for å utløse en ny analyse.

Excelarket vil ha en overskriftsrad, etterfulgt av en rad med en kort beskrivelse av hva hver kolonne inneholder. Det er en rad for hvert spørsmål i testen.

Hva betyr dataene?

Kolonnen lengst til høyre gir en anbefaling på om du bør se på kvaliteten på spørsmålet, basert på en beregning basert på elevenes svar. Jo flere svar du får, jo mer matriale er det å analysere. Ved å bruke dette verktøyet kan en over tid finne de spørsmålene som teoretisk er de beste å bruke. Lurer du på hva som foregår i hver kolonne, kan du se på tabellen under her. 

Explanations for each column

*13/13
Column
Possible values
Explanation
VariancePositive number, 2 decimalsVariance of the scores achieved in the attempts included in the analysis. Calculated as variance for a sample population.
Standard deviationPositive number, 2 decimalsStandard deviation of the scores achieved in the attempts included in the analysis. Calculated as standard deviation for a sample population.
Review recommendedYes or no

Based on the difficulty and discrimination values, we will recommend review of the question if at least one of the following conditions is met:

Difficulty = Easy
Difficulty = Hard
Discrimination = Poor

Question typeTextName of the question type (currently 7 available)
Question textUp to 100 characters of text

Question text, cut at 100 characters if long. HTML is stripped.

For Fill in the blank or Select from a list, this is the introduction text, not the question.

Question numberIntegersQuestion number as seen in the question list in the test by the teacher.
Max possible scorePositive number, 2 decimalsQuestion score as set by the teacher when creating the question. Usually an integer, but decimal values are allowed.
Discrimination scorePositive number between 0 and 1, 2 decimals, or empty.

The discrimination score is calculated as Pearson's correlation coefficiant for a sample population. The coefficient cannot be calculated in cases where all attempts have the same score.

The formula for this is

where

DiscriminationGood, fair, poor or cannot calculate

The discrimination is based on the discrimination score, and categorised as follows:

> 0.3 = Good
0.1 - 0.3 = Fair
< 0.1 = Poor

DifficultyHard, medium or easy

The difficulty is based on the percentage of attempts which achieved the max score, and categorised as follows:

> 80% = Easy (meaning more than 80% of students got this correct)
30-80% = Medium
< 30% = Hard (meaning less than 30% of students got this correct)

Average scorePositive number, 2 decimalsAverage score achieved in the attempts included in the analysis.
Assessed and counting answersIntegersNumber of times the questions has been used in a fully assessed, counting attempt.
Answers with max score (%)Positive number, 2 decimalsPercentage of attempts with score = max score, based on the number of attempts included in the analysis.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.