Gjøremål

Introduksjon

Gjøremål er en enkel måte å holde oversikt over for eksempel ikke-digitale innleveringer som kunstverk, muntlige presentasjoner, håndskrevne essays eller diskusjoner i klassen. 

Gjøremål lar læreren gi digitale instruksjoner og vurderingsspesifikasjoner, men arbeidet kan gjøres og leveres ikke-digitalt og deretter vurderes og graderes i itslearning. Det er også mulig å legge til Microsoft- eller Google-filer som elevene dine kan se i gjøremålet.


Å opprette et gjøremål

I sin enkleste innstilling ser gjøremålsverktøyet slik ut:

  • Du skriver inn en tittel
  • Beskriver hva det gjelder
  • Velger hvilke deltakere som skal gjøre gjøremålet (klasse, gruppe eller enkeltelever).

Du kan også bestemme om gjøremålet skal vises i planleggeren og hvilken plan det skal vises på (om gjøremålet opprettes i f.eks ressurser)

Når du trykker på lagre, blir gjøremålet synlig for elevene som standard.

Vis flere alternativer

Hvis du vil styre flere detaljer rundt gjøremålet, trykker du "flere alternativer":

Her kan du:

Legg til filer: Legge til en fil fra din datamaskin eller skytjeneste der du f.eks gir instruksjoner, legger inn vurderingskriterier e.l. 

Bestemme synlighet: Det kan være synlig umiddelbart etter lagring, eller du kan sette en dato for når det skal aktiveres. Du kan også stenge for innlevering etter at tidsfristen er gått ut. 

Vurder og evaluer: 

Kun du kan gå inn og merke det som fullført. Du kan ikke legge inn vurdering, bare markere at noe er gjort. 
Her kan eleven selv markere at gjøremålet er gjennomført. Du kan bestemme om den skal legges til din liste over oppfølgingsoppgaver, slik at du kan se det når eleven har merket oppgaven. 
Her definerer du en vurderingsskala som evt skal brukes til vurderingen, og du kan krysse av for om den skal vise i vurderingsoversikten/

Vurdering av læringsmål

Litt etter hvordan du har satt opp vurderingen av læringsmålene, kan det variere fra en enkel registrering av mestring til forhåndsdefinerte mål/rubrikker (med vekting). 


Merk at vurderingen og kommentaren på læringsmålet er separat fra vurderingen og kommentaren på det individuelle gjøremålet.

 Målvurderingen kan f.eks se slik ut. 

Vurdering av gjøremål

Når du har satt opp gjøremålet, og elevene har gjort arbeidet, kan du vurdere gjøremålet basert på innstillingene du ga da du delte det ut. I dette scenarioet er det du som markerer gjøremålet som fullført - Det er ikke lagt inn vurdering med karakter. Du kan også legge inn en kommentar: 

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.