Læringssti

TABLE OF CONTENTS

Introduksjon

En læringssti er en sekvens av steg som leder eleven til målet. Dette målet vil vanligvis være forståelsen av et bestemt konsept. For eksempel vil elevene på slutten av stien forstå "differensiering i matematikk," og det finnes flere ressurser, aktiviteter og vurderinger i stegene som leder til det målet.

Det er også mulig å bruke vurderinger (for eksempel en prøve) for å skape ulike grener innen samme sti. Dette kan for eksempel brukes til:

 • Som en portvokter: hindre at elever går videre før de består en vurdering.
 • For oppfølgingsspor: gi en elev ekstra ressurser hvis de ikke består prøven.
 • Som en utreisebillett: elever som består prøven hopper umiddelbart til målet.
Opprett en læringssti

Det finnes for øyeblikket to måter å lage en læringssti på:

 • Fra bunnen av
 • Fra en eksisterende mappe

Lage fra bunnen av

Opprett en læringssti fra bunnen av ved å klikke på den grønne "Legg til" -knappen og velge 'Læringssti' (under aktiviteter).

 Denne tilnærmingen fungerer best når du allerede har innholdet du trenger i kurset, biblioteket eller på datamaskinen din.

Når du oppretter en ny læringssti, vil det være 3 trinn som standard, men trinn kan legges til eller fjernes.

Til hvert trinn kan det legges til én enkelt ressurs.

Opprett fra mappe

Denne tilnærmingen er best hvis du har samlet innhold i en mappe, eller hvis du ennå ikke har opprettet innholdet du ønsker å inkludere i læringsstien. Du kan først opprette alle ressursene du trenger i en enkelt mappe, og deretter gjøre den om til en læringssti.

Dette kan gjøres ved å velge 'Lag læringssti' under [...] -knappen når mappen er åpnet 

For hver ressurs i denne mappen vil det opprettes et trinn. Ressursene vil være i samme rekkefølge som de var i mappen, men du kan dra og slippe de tre små prikkene til høyre, for å endre rekkefølgen. Her kan du også slette trinnet ved å trykke på søppelbøtten. 

Læringssti er deaktivert

 • Mappen inneholder innhold som ikke kan kopieres (for eksempel hangman-spill)
 • Det er innhold som allerede har resultater (elev har gjort noe i den)

Ved å fjerne resultatene til en elev, for eksempel på en prøve, vil aktiviteten bli "frigjort" igjen.

Læringssti kan ikke opprettes

 • Mappen er en emnemappe (opprettet via planleggeren)
 • Mappen er rotmappen

Merk: det er alltid mulig å endre en læringssti tilbake til en vanlig mappe.

Dette vil ikke påvirke resultatene som studentene måtte ha på aktivitetene på stien.

Når læringsstien er opprettet, kan du begynne å legge trinn til og bestemme egenskaper for ressursene i stien ved hjelp av læringssti-byggeren.

Bygg og rediger en læringssti - steg for steg

Å legge til et trinn

Du kan legge til flere trinn ved å klikke på 'Legg til trinn'-knappen.


Nye trinn vil alltid bli lagt til nederst, men du kan dra og slippe dem til en annen posisjon ved å holde musepekeren over trinnet (tre vertikale prikker) og deretter klikke og slippe det til den nye posisjonen.


Skjermbilde av læringsstien med trinn


Å legge til innhold i et trinn

Hvert trinn trenger å ha en ressurs. Du kan legge til en eksisterende ressurs fra skyen, selve faget, itslearning-biblioteket eller fra datamaskinen din.


Hvis du vil redigere innholdet i en ressurs, kan du klikke på navnet.

Tilganger

Tilgang til innholdet blir håndtert av læringsstien. Det er derfor ikke mulig å manuelt sette tillatelser for innholdet i stien, eller endre synligheten av innholdet i den. Dette blir styrt av tillatelsene og synlikgheten til selve stien. 

Begrensninger for innholdet

Ikke alt innhold kan legges til i en læringssti. Følgende kategorier av innhold kan ikke legges til:

 • Ressurser som ikke kan kopieres mellom kurs (for eksempel hangman-spill).
 • Aktiviteter (for eksempel oppgaver) med minst ett svar eller vurdering. Enten fjern resultatene fra disse aktivitetene, eller lag en kopi uten resultater.
 • I tillegg vil gruppeoppgaver bli endret til individuelle oppgaver. Vi har valgt å utelukke gruppeoppgaver, da de hindrer at en student kan gå frem i sitt eget tempo.


Lineære trinn

Som standard vil alle trinn tillate at eleven kan gå videre til neste trinn når ressursen er "fullført". For notater, sider, filer, lenker, osv. betyr det at de kan gå videre til neste trinn når de har åpnet/ sett på ressursen.

For alle aktiviteter, som tester, undersøkelser, oppgaver og gjøremål, må eleven som et minimum ha fullført aktiviteten før de kan gå videre.

For aktiviteter som kan vurderes - tester, oppgaver, gjøremål - kan læreren peke til et annet trinn basert på resultatene - Det bringeross over på adaptive eller tilpasningsdyktige stier: 
Ytterligere informasjon om disse vurderingsverktøyene er gitt i tabellen nedenfor.

VerktøyUtløsereKommentar
Oppgave
 1. Innsendt
 2. Fullført
 1. Eleven kan gå videre til neste trinn når svaret er innsendt. Ingen lærerintervensjon er nødvendig.
 2. Læreren må gjennomgå arbeidet til eleven før eleven kan gå videre.
GjøremålGjennomførtGjøremålet kan gjennomføres av læreren eller eleven. For at eleven skal kunne fullføre gjøremålet, må alternativet 'Tillat også deltakere å merke som fullført' være aktivert.
TestGjennomførtEleven kan gå videre når de har fullført testen.
Hvis testen inneholder åpne spørsmål som krever manuell vurdering av læreren, kan ikke eleven fortsette før læreren har vurdert disse spørsmålene.

Adaptive stier

Det er mulig å bestemme en annen rekkefølge basert på resultatet av en vurdering. Dette kan gjøres for tester, oppgaver og gjøremål ved å velge 'elev scorer minst' som utløser. Dette åpner 3 tilleggsfelt:

 • Minimum vurdering eller poengsum for å bestå vurderingen;
 • Hvilket trinn eleven skal gå til når de består testen.
 • Hvilket trinn eleven skal gå til når de ikke består testen.

Dette har flere bruksområder:

Remedial track (Oppfølgingsspor)

Elever som ikke består vurderingen, kan få ekstra ressurser, som starter med neste trinn. Elever som består vurderingen, får en 'fast forward' - de hopper til et trinn lenger ned i stien.

Exit ticket (Utgangsbillett)

Når eleven består vurderingen, blir de direkte tatt til slutten av stien.

Gatekeeper (Portvokter)

Eleven kan ikke gå videre til neste trinn med mindre de består vurderingen. Dette kan for eksempel bety at de kan ta prøven på nytt.

Fullføre stien og gjøre den synlig

Alle endringer lagres automatisk. Når du er ferdig med å designe læringsstien og alle trinn har en ressurs, klikker du på 'Fullfør sti'-knappen.

For at elevene skal kunne se og starte læringsstien, må den fremdeles gjøres synlig. Du kan endre synlighet med bryteren.

Så lenge ingen elev har startet på læringsstien, kan du gjøre endringer. For å gjøre dette, klikker du på '-knappen. Siden elevene ikke bør starte på stien mens den blir redigert, vil også synligheten endres når du klikker på denne knappen. Ikke glem å gjøre den synlig igjen når du er ferdig med endringene :)

Hva ser eleven?

Elever kan finne læringsstien i kursressursene. Det er også mulig å legge til en læringssti i en kunngjøring eller inkludere den i planleggeren (vanligste metoden).


Skjermbilde - læringssti i ressurser


Når elever starter en læringssti, åpnes læringssti-spilleren i fullskjerm. Den inneholder en meny til venstre og innholdet i det valgte trinnet til høyre.

Nederst til høyre vises en melding når neste trinn blir tilgjengelig. For innhold som bare trenger å vises for å få tilgang til neste ressurs, vil denne meldingen vises etter noen sekunder. 


For aktiviteter - som en oppgave - vil den vises når betingelsen er oppfylt. For eksempel når oppgaven er sendt inn.

De forskjellige tilbakemeldingsmeldingene vises nedenfor.

Eleven har sett (åpnet) ressursen.


Eleven har fullført en vurdering (gjøremål, test, oppgave). For oppgaver er det også mulig å sette at når en elev sender inn oppgaven, vil det låse opp neste trinn.


Eleven har fullført en vurdering (gjøremål, test, oppgave), men læreren må vurdere aktiviteten før eleven kan fortsette.
Eleven oppfylte ikke kravet, for eksempel å bestå en test, og må gjennomføre aktiviteten på nytt.

Eleven har nådd slutten av stien (fullført).


*Tips: Vurder å sette ubegrenset antall forsøk for tester for å unngå at en elev blir 'sittende fast'.

Visning av fremgang

Du kan se fremgangen hver elev gjør i 360°-rapporten.

For oppgaver, gjøremål og tester som er inkludert i læringsstien, kan du finne en oversikt over fremgangen innenfor disse verktøyene.

Merk: Læringsstien setter tillatelse på en ressurs basert på fremgangen til eleven i læringsstien. Elever som ikke har nådd et visst trinn - eller har hoppet over det når de bruker oppfølgingsspor eller en utgangsbillett - vil ikke bli vist i listen over elever.Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.