Rette oppgaver

TABLE OF CONTENTS

  • Rette en oppgave
  • Rette flere oppgaver på en gang

Rette en oppgave

Når du har opprettet og lagt ut en oppgave som skal vurderes, vil du fort kunne se om elevene har levert noe du må følge opp på fagkortet.  

 

Det vil også vises inne i selve faget, hvis du har gått rett til det:

Hvis du trykker på oppgaven du vil rette, kommer du inn på oppgaveoversikten:

Her ser du oppgaven som er levert. Trykk på denne.

Siden oppgaven ble levert ut som en kopi til hver elev, åpner den quizzen automatisk. Dessverre har ikke Jorunn og Hasse gjort noe i denne quizzen. Typisk. Marker oppgaven som "fullført" og sett den velfortjente karakteren 1 på oppgaven. Du kan også legge til en kommentar: 

Hvis du har flere innleveringer å rette, er det enkleste å bruke pilene oppe i hvert hjørne for å navigere mellom oppgavene. Du får da opp neste oppgave og du slipper å gå frem og tilbake mellom oppgavene og oversiktsmenyen. 

Rette flere oppgaver på en gang

Hvis du vil gi tilbakemeldinger på flere innleveringer på en gang (f.eks hvis elever har samarbeidet om en oppgave, men den ikke er opprettet som en gruppeoppgave), markere du ved siden av navnet til elevene du vil gi tilbakemelding til, og trykker på "Vurder flere": 

En får da opp dette vinduet: 

Den vurderingen og tilbakemeldingen du gir her, blir lagt til hver enkelt elevoppgave.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.