Hvordan lage en ny test

Introduksjon

Den nye, oppgraderte Testverktøyet er enda mer mobilvennlig og tillater deling i Biblioteket, slik at lærere kan dele tester på tvers av skolene eller til og med distriktene. Hvis du har brukt det gamle testverktøyet, vil du nå se begge versjonene tilgjengelige. Den eldre versjonen vil bli avviklet over tid.

Opprett en test

 
Til høyre for denne boksen finner du innstillingene.
I denne boksen legger du inn en tittel, og en beskrivelse av testen. Merk at testen må ha en tittel for å kunne opprettes, men det er ikke et krav å ha en beskrivelse.

Innstillinger for testen

Innstillinger er tilgjengelige på et grått panel på høyre side av skjermen, slik som i Oppgave-verktøyet. Innstillinger/valg kan endres når testen opprettes, men også på et senere tidspunkt. Hvis du vil endre dem etter at testen er opprettet, klikk på "Rediger innstillinger" nederst på sidepanelet.

Merk: Noen innstillinger vil bli låst når en test er aktivert, for å forhindre konflikter. Hvis du prøver å lagre en endring som ikke er tillatt, vil du bli varslet om at endringene ikke kan lagres fordi testen er aktiv/noen har startet testen. Lærere kan ikke deaktivere testen når noen tar den i , men dette er igjen mulig når alle pågående forsøk er fullført.

Mange av innstillingene vil være kjent fra oppgaveverktøyet: 
 • Synlig for elevene: Hvis en oppgave er synlig, kan elevene se den. Det er mulig å gjøre en oppgave synlig for alltid, bare for en bestemt tidsperiode eller ikke synlig.
 • Tidsfrist: Når elevene sender inn arbeidet sitt, blir oppgavesvaret stemplet med en innleveringsdato og -tid. Hvis du velger å gi elevene en frist for en oppgave, vil de ha til det tidspunktet å levere svaret sitt. Det er også mulig å tillate elevene å levere svaret etter fristen. I så fall vil datoen og tidspunktet markeres som forsinket.
 • Lekse: Det er mulig å merke en oppgave som hjemmelek. Ved å gjøre dette, legges en lilla etikett med påskriften "Hjemmelek" til oppgaven, slik at elevene vet at det er hjemmelek. Denne etiketten blir lagt til oppgaven, i elevenes oppgaveoversikt og i planer.
 • Læringsmål: Må legges til i kurset først og deretter festes til oppgaven. Når standarder er festet til en oppgave, kan læreren følge opp læringsmålene. Det er også mulig å opprette standardbaserte vurderingskriterier med vurderingskriterier.
 • Tilordnet til: Du kan velge å tildele en oppgave til enkeltelever, grupper eller hele klassen.
 • Vurderingsskala: Når du vurderer en oppgave, er det viktig å velge en vurderingsskala og om oppgaven skal legges til i karakterboken.
 • Forsøk:
 • Her definerer du hvor mange forsøk eleven har på å ta testen. Testen blir automatisk lukket når antall er brukt og eller tiden er gått ut. 
 • Hvis du definerer et antall forsøk utover ett, vil du få opp et nytt alternativ, der du kan velge hvilket forsøk som skal telle mot vurdering. Det kan være beste, første eller siste forsøk. 
 • Du kan til slutt definere hvor lang tid en har på hvert forsøk, oppgitt i minutter.
 • Testsikkerhet: Denne funksjonen gjør at du kan passordbeskytte testen din, slik at den ikke kan åpnes med mindre en har passordet. 
 • Resultat og tilbakemelding:
 • Vis resultat til elev: Definerer når eleven skal få se resultatet av testen. Hvis den er selvrettende, kan eleven f.eks få resultatene med en gang, med mindre du har definert at lærer må gi klarsignal. 
 • Vis spørsmål og besvarelser: Her definerer du om eleven skal kunne se spørsmålene og svarene etter at testen er levert inn. Den får ikke opp riktige alternativ. 
 • Vis de riktige svarene: Hvis du har definert de riktige svarene på alle spørsmålene, kan du velge at eleven skal kunne se disse når de har levert testen sin, hvis du har tillatt dem at de får se spørsmål og besvarelse. 
 • Anonym levering: Betyr at du som lærer ikke kan se hvem som har svart på testen. Dette blir skjult bak en tilfeldig generert bokstav og tall sekvens. 
 • Ikke obligatorisk: Elevene kan se progresjonen i et fag med obligatoriske oppgaver ved hjelp av oppfølging og rapporter. Bare synlig hvis fremdriftsrapporten er aktivert for faget.


Nå har du opprettet testen, og redigert innstillingene, kan du opprette såpørsmål. 

Det tar oss til artikkelen  spørsmål og spørsmålstyper. 


Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.