Side

TABLE OF CONTENTS

Introduksjon

På en Side kan man samle ressurser og materiale for et emne eller tema. Siden kan inkluderes som en ressurs i planleggeren, og kan ofte gi en bedre oversikt over noen typer ressurser enn en mappe.  Verktøyet er egnet for å samle det mest relevante maetrialet på ett sted. Det kan gi en bedre oversikt og gjøre det enklere for deltakerne å finne det de trenger. Bruk Side for å presentere kursmateriale i en sammenheng og flytte fokus fra enkeltelementer til temaer og emner.


Hvordan opprettes en Side?

Du finner verktøyet Side blant alle ressursene som er tilgjengelige i itslearning. Siden bygges ved å legge til innholdsblokker.

Det finnes flere typer innholdsblokker:

  • Avstemning: Legg til en enkel avstemning der deltakerne kan stemme eller svare. I en avstemning kan man stille et spørsmål og ha opptil 10 svaralternativer.
  • Bilder: Last opp bilder fra datamaskinen. Det er mulig å ha flere bilder i samme innholdsblokk, og størrelsen på bildene endres automatisk.
  • Filer: Last opp filer fra datamaskinen. Velg om du vil opprette en mappe for dem i innholdsblokken eller la dem ligge enkeltvis under hverandre.
  • Rikt innhold: Dette innholdsblokken har en tekstredigerer som gjør det enkelt å inkludere tekst, bilder, lenker, filmer, opptak og annet innhold der en tekstredigerer er nødvendig.
  • RSS: Importer favoritter fra en RSS-strøm. Ved hjelp av denne funksjonen kan man abonnere på blogger, nyheter og lignende for å få automatiske oppdateringer fra slike strømmer.

Slik kan en Side se ut som har flere typer innholdsblokker inkludert:

Redigere innholdsblokker

I høyre hjørne på blokkene, er det noen små symboler:

Saksen lar deg klippe ut blokken

Blyanten lar deg redigere innholdet i blokken

Fargepaletten lar deg bytte farge øverst på rammen i blokken. 

Endre layout på siden

Siden har tre forskjellige alternativer for layout. Ved siden av "Legg til innholdsblokk" står det . Klikk der, og følgende alternativer vil vises:

  • En kolonne: Allt innhold i de ulike blokkene vises under hverandre på siden. Denne layouten passer for små skjermer eller skjermer med liten oppløsning.
  • To kolonner: Innholdet i de ulike blokkene vises i to like store kolonner. Denne layouten gjør at man kan plassere innholdsblokkene ved siden av hverandre etter ønsket utseende.
  • To kolonner (bred venstre): Innholdet i de ulike blokkene vises i to kolonner, men den venstre er bredere. Denne layouten passer hvis man har noen blokker som krever lite plass, men andre som krever mer plass, f.eks. en liste med lenker eller filer tar lite plass og kan plasseres til høyre slik at en annen innholdsblokk med mer tekst og filmklipp kan få mer plass til venstre.

Innholdsblokkene kan ordnes med enkel "dra og slipp"-teknikk.

Begrensninger

Det er en begrensning for hvor mange innholdsblokker som kan være på en og samme side, men det er mulig å ha 20 aktive blokker samtidig. Alle blokkene har fire symboler i øvre høyre hjørne, derav X er en. Klikk på X for å fjerne en innholdsblokk som deretter blir inaktivert.

 Det er mulig å aktivere den igjen ved å klikke på "Legg til innholdsblokk" og deretter på "Vis inaktive innholdsblokker" som da vil vises nederst i boksen.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.