Sida

På en Sida kan man samla alla resurser och material för ett ämne eller tema. Sidan kan finnas med som en resurs i en planering. Verktyget är lämpligt t.ex. för att samla det mest relevanta på ett och samma ställe. Det kan ge en bättre översikt och kan underlätta för deltagarna att hitta det de behöver. Använd sida för att presentera kursmaterial i ett sammanhang och flytta fokus från enskilda saker till teman och ämnen.

Hur skapas en sida?

Du hittar verktyget Sida band alla resurser som finns att välja i itslearning. Sidan byggs genom att lägga till innehållsblock.

Det finns flera olika slags innehållsblock:

  • Bilder: Ladda upp bilder från datorn. Det går att ha flera bilder i samma innehållsblock, bildernas storlek ändras automatiskt.
  • Filer: Ladda upp filer från datorn. Välj att skapa en mapp för dem i innehållsblocket eller låt dem ligga en och en under varandra.
  • Omröstning: Lägg till en enkel omröstning där deltagarna får rösta eller svara. I en omröstning kan man ställa av en fråga och ha upp till 10 svarsalternativ.
  • RSS: Importera favoriter från ett RSS-flöde. Med hjälp av denna funktion kan man prenumerera på bloggar, nyheter och liknande för att få automatiska uppdateringar från sådana flöden.
  • Utökat innehåll: Detta innehållsblock har textredigerare som gör det enkelt att ha med text, bilder, länkar, filmer, inspelningar och annat innehåll där en textredigerare behövs.

Så här kan en sida se ut som har alla typer av innehållsblock inkluderade:

 

Ändra layout på sida

Sida har tre olika alternativ för sin layout. Bredvid ”Lägg till innehållsblock” står det ”Ändra layout” (syns på bilden ovan). Klicka där och följande alternativ kommer att visas:

  • En kolumn: Allt innehåll i de olika blocken visas under varandra på sidan. Denna layout passar för små skärmar eller skärmar med liten upplösning.
  • Två kolumner: Innehållet i de olika blocken visa i två lika stora kolumner. Denna layout gör att man kan placera de innehållsblocken bredvid varandra efter önskat utseende.
  • Två kolumner (bred vänster): Innehållet i de olika blocken visa i två kolumner, men den vänstra är bredare. Denna layout passar om man har några block som kräver litet utrymme men andra som kräver mer plats, t. ex. en lista med länkar eller filer tar lite plats och kan placeras till höger så att ett annat innehållsblock med t. ex. mer text och filmklipp kan få mer plats till vänster. 

Innehållsblocken kan arrangeras med enkel ”dra och släpp”-teknik.

Begränsningar

Det finns en begränsning i hur många innehållsblock som kan rymmas på en och samma sida, men det går att ha 20 aktiva block samtidigt. Alla block har fyra symboler i sitt övre högra hörn varav X är en. Klicka på krysset för att ta bort ett innehållsblock som då inaktiveras. Det går att aktivera det igen genom att klicka på ”Lägg till innehållsblock” och sedan på ”Visa inaktiverade innehållsblock” som då kommer att finnas nederst i rutan. 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.