Wanneer je een toets maakt in de nieuwe toetsmodule zie je de onderstaande pagina met daarin:
 • Titel is de titel van de toets en zal verschijnen in de bronnenlijst, de takenlijst en het beoordelingsrecord. Dit is een verplicht veld. Je kan alleen platte tekst gebruiken en we raden aan om de titel kort te houden zodat de toets ook snel te herkennen is op kleinere schermen zoals op de mobiele telefoon.
 • Beschrijving is een tekstveld met alle functies van de teksteditor. Deze tekst wordt getoond wanneer de student de toets opent en in de bibliotheek. Dit veld is optioneel.
 • De Toets maken knop is niet geactiveerd (groen) tot een titel is ingesteld.
 • Klik Annuleren om het maken van de nieuwe toets af te breken.test tool page screenshotDe opties in de zijbalk zijn vergelijkbaar met die van andere elementen in itslearning, maar een aantal zijn specifiek voor de toetstoepassing zoals hieronder beschreven:
 • Pogingen is het aantal keer dat studenten de toets mogen maken. Dit zijn de mogelijkheden om uit te kiezen:test attempts screenshot
 • Wanneer meer dan 1 poging is toegestaan kan je aangeven welke poging (beste, eerste, laatste) telt voor het eindresultaat. 
 • Toets modus is een optie om de Test mode browser te gebruiken voor deze toets. Hiervoor is een schoollicentie nodig. Meer info kan worden gevonden in dit artikel: Browser voor toetsmodus (Test Mode Browser, TMB).
 • Resultaat en feedback zijn opties om te bepalen wat een student kan zien op welk punt in het proces. Deze zijn iets anders dan onze vorige toetsmodule om een betere toetsveiligheid en hergebruikwaarde mogelijk te maken.

Wanneer een student een toets heeft afgerond kan de volgende informatie over de poging beschikbaar zijn:

 • Beoordeling (cijfer)
 • Score (toetsscore in punten)
 • Vragen
 • Antwoorden van de student
 • Juiste antwoordenresults and feedback screenshot
  • Welke opties beschikbaar zijn is afhankelijk van andere instellingen (deadline, aantal pogingen). Wanneer getoond kan worden geselecteerd: 
   • Het resultaat (hiermee wordt bedoeld de score/beoordeling en de feedback bij elke poging)
   • De vragenlijst en de gegeven antwoorden door de student (geen markering van juist/onjuist) 
   • De juiste antwoorden (de antwoorden van de student worden groen/rood gemarkeerd om aan te geven dat ze juist /onjuist zijn. Tevens wordt het juiste antwoord getoond). Deze optie is verborgen wanneer je nooit de vragenlijst en de studentantwoorden toont.