Een leerpad opbouwen

Een stap toevoegen

Je kan meer stappen toevoegen door te klikken op de 'Stap toevoegen' knop.

screenshot

Nieuwe stappen worden altijd onderaan toegevoegd, maar je kan ze slepen naar een andere positie door de stap vast te pakken aan de rechterkant bij de puntjes en hem dan te verslepen.

screenshot learning path steps

Content toevoegen aan een stap

Elke stap moet gevuld zijn met een bron. Je kan een bestaande bron toevoegen vanuit het Vak, de bibliotheek of van je computer.

screenshot adding resources

Wanneer je de content van een bron wil bewerken kan je gewoon op de naam klikken.  


screenshot

Toegang tot de bron wordt geregeld door het leerpad. Het is daarom niet mogelijk om handmatig de toegangsrechten in te stellen voor onderdelen van het pad of de zichtbaarheid te veranderen voor studenten.

Content limitaties

Niet alle content kan worden toegevoegd aan een leerpad. De volgende categorieen kunnen niet worden toegevoegd:

  • Bronnen die niet tussen vakken kunnen worden gekopieerd (zoals Galgje).
  • Activiteiten (bijvoorbeeld opdrachten) waarop al minstens één antwoord is gegeven. Verwijder de resultaten van deze activiteiten of maak een kopie zonder de resultaten. 

Daarnaast zullen groepsopdrachten worden veranderd in individuele opdrachten. We hebben ervoor gekozen om groepsopdrachten niet toe te staan in het leerpad omdat ze voorkomen dat een student in zijn eigen tempo door het leerpad kan gaan.


Lineaire stappen

Standaard mag de student naar de volgende stap wanneer de huidige stap 'afgerond' is. Bij Notities, Pagina's, Bestanden, Links etc betekent dat de student naar de volgende stap kan gaan zodra ze de bron hebben geopend/bekeken.

screenshot

Alle activiteiten zoals toetsen, opdrachten en taken moet de student afronden voordat ze verder mogen gaan.
screenshot

Bij andere activiteiten zoals een enquête hoeven de studenten op dit moment de content alleen te bekijken om verder te gaan.

Bij activiteiten die kunnen worden beoordeeld - Toetsen, Opdrachten, Taken - kan de docent naar verschillende stappen verwijzen op basis van het resultaat.

screenshot

Aanvullende informatie over deze toepassingen kunt u vinden in de tabel hieronder.

Activiteiten

ToepassingTriggersCommentaar
Opdracht Ingeleverd
De student mag naar de volgende stap wanneer het antwoord is ingeleverd. Er is geen tussenkomst van de docent nodig.
Voltooid
De  docent moet het werk van de student nakijken voordat de student verder mag gaan.
Taak  
Voltooid
De taak kan worden voltooid door de docent of de student. Om de student de taak te laten voltooien moet de optie 'Ook deelnemers toestaan om voltooiing in te stellen' worden aangezet.
ToetsVoltooid
De student kan verder gaan zodra ze de toets hebben afgerond.
Wanneer de toets open vragen bevat en deze door de docent moeten worden nagekeken, kan de student pas verder gaan tot het moment dat de docent deze vragen heeft beoordeeld.


Adaptieve paden

Het is mogelijk om verschillende paden in te stellen gebaseerd op het resultaat van een activiteit. Dit kan worden ingesteld op toetsen, opdrachten en taken door 'student scoort ten minste' in te stellen als trigger. Dit opent drie extra velden:

  • De minimale score om de activiteit te halen;
  • Naar welke stap de student gaat wanneer hij de toets haalt.
  • Naar welke stap de student gaat wanneer hij de toets niet haalt.

Dit kan op verschillende manieren gebruikt worden:

  • Remediërende route
  • Exit ticket
  • Portier

Remediërende route

Studenten die niet hoog genoeg hebben gescoord krijgen extra bronnen, startend met de volgende stap. Studenten die hoog genoeg hebben gescoord gaan verderop in het pad verder (ze springen naar een stap verderop in het leerpad).
screenshot check for understanding

Exit ticket

Wanneer de student hoog genoeg heeft gescoord wordt de student direct naar het einde van het leerpad gebracht.

screenshot exit ticket

Portier

De student kan niet verder naar de volgende stap totdat de toets is behaald. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat ze de toets opnieuw moeten maken.

screenshot gatekeeper

Het leerpad voltooien en zichtbaar maken

Alle wijzigingen worden automatisch opgeslagen. Wanneer je klaar bent met het ontwerpen van je leerpad en alle stappen hebben bronnen, klik dan op de knop 'Pad voltooien'.

screenshot visible learning path

Om het leerpad zichtbaar te maken voor studenten moet de zichtbaarheid worden aangepast door het knopje bij 'Niet zichtbaar voor studenten' om te zetten.
screenshot

Zolang geen enkele student het leerpad is gestart kan je veranderingen aanbrengen. Om dat te doen klik op de 'Pad bewerken' knop. Omdat studenten ook niet met het pad moeten kunnen starten wanneer deze wordt bewerkt wordt ook dan de zichtbaarheid aangepast. Vergeet niet om de zichtbaarheid opnieuw in te stellen na het maken van de wijzigingen.

Voor meer informatie over hoe een student het leerpad beleeft lees het volgende artikel: Leerpad - Maken als leerling

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.