Opdracht

Een opdracht is een taak die studenten moeten uitvoeren en vervolgens digitaal inleveren. De student ontvangt een notificatie van de opdracht in het Takenlijst.


Wanneer je een nieuwe opdracht maakt kan je content en/of uitleg invoeren in de teksteditor. Gebruik de teksteditor om aan te geven hoe de studenten de opdracht kunnen afronden. Geef bijvoorbeeld aan dat je wil dat ze een video bekijken en een samenvatting inleveren.


Opdrachten hebben verschillende opties die je aan de rechterkant van het scherm ziet.

 • Zichtbaarheid: Wanneer een opdracht zichtbaar is, kunnen studenten deze zien. Het is mogelijk om een opdracht voor altijd zichtbaar te maken, alleen gedurende een bepaalde periode of niet zichtbaar.
 • Deadline: Wanneer studenten hun werk inleveren staat de datum en tijd hiervan bij de opdracht vermeld. Wanneer je een deadline opgeeft kunnen ze tot dat moment hun werk inleveren. Het is ook mogelijk studenten na de deadline te laten inleveren. In dat geval zal de datum en tijd als 'Te Laat' worden gemarkeerd. 
 • Huiswerk: Het is mogelijk om een opdracht in te stellen als Huiswerk. Wanneer je dit doet wordt er een paarse tekst HUISWERK aan de opdracht toegevoegd zodat studenten direct zien dat de opdracht huiswerk is.  Deze toevoeging is te zien in de opdracht, de takenlijst en planner.
 • Leerdoelen: moeten eerst aan het vak worden gekoppeld voordat deze aan de opdracht kunnen worden toegevoegd. Wanneer niveaus zijn toegevoegd is het voor de docent ook mogelijk om de beheersing te beoordelen. Ook kunnen er rubrics met beoordelingscriteria worden gemaakt.
 • Beoordelingsschaal: Bij het beoordelen is het belangrijk dat er een beoordelingsschaal is ingesteld. Vervolgens kan de opdracht ook worden meegenomen in het beoordelingsrecord.
 • Beoordeling door medestudenten en zelfbeoordeling: laat studenten zichzelf of hun medestudenten beoordelen.
 • Resultaten: Het is mogelijk om de resultaten van de opdracht zichtbaar te maken voor de studenten. Ze zien dan alleen hun eigen resultaat, niet van medestudenten.
 • Groepsactiviteit: Staat studenten toe samen te werken in groepen.
 • Anoniem inleveren: Verbergt de studentnamen voor de docent tot alle beoordelingen zijn gegeven.
 • Plagiaatcontrole: Controleert op plagiaat (pluspakket)
 • Niet Verplicht: Studenten kunnen de voortgang binnen een vak bekijken voor verplichte opdrachten via Status en Follow-up. Dit is alleen zichtbaar wanneer het Voortgangsrapport is aangezet in het vak.
Bestanden toevoegen

Bestanden kunnen worden toegevoegd aan opdrachten vanuit een verbonden cloud service of door deze te uploaden vanaf je computer. Wanneer Office for the web is geactiveerd voor je site kan je een kopie van een Microsoft Office document maken voor elke student.

Wanneer de school is gekoppeld aan een G Suite domein kan je Google templates in Opdrachten toevoegen voor elke student.


 

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.