Vraagtypes in de nieuwe toets

Er zijn verschillende vraagtypes die je in een toets kunt toevoegen. De meeste vraagtypes maken gebruik van de rich text editor. Dit betekent dat je afbeeldingen, video's, geluidsopnamen, vergelijkingen, enz. kunt invoegen in de vraagtekst.

Hieronder worden de verschillende vraagtypes uitgelegd en enkele voorbeelden gegeven.

 1. Of/of
 2. Meerkeuze
 3. Open antwoord
 4. Selectie
 5. Invullen
 6. Match
 7. Volgorde
 8. Aanwijsvraag*

*Let op: Dit vraagtype heette Hotspot in de oude toetsmodule

Alle vraagtypes werken op touchscreens en kleinere schermen (uiteraard afhankelijk van de inhoud die door de docent is toegevoegd).

Algemene opmerking over QTI import

Het QTI v2.1 formaat dat we gebruiken voor de import heeft geen goede ondersteuning voor verrijkte inhoud. We doen ons best om verrijkte inhoud te importeren in de vraagtekst, maar de antwoordalternatieven mogen enkel platte tekst zijn. Op dit moment importeren we geen metainformatie over vragen, zoals score of leerdoelen.

Resultaat

De beoordelingsregels voor elk type vraag worden in de beschrijvingen hieronder uiteengezet. De vraagscore (maximum aantal punten) kan worden gewijzigd, zelfs nadat iemand met de test is begonnen. Reeds ingediende pogingen worden herberekend volgens de bijgewerkte score. Bij gebruik van vraaggroepen (categorieën) en willekeurige selectie van vragen, wordt de score van de vraag bepaald door de vraaggroep en kan deze niet worden gewijzigd bij het bewerken van de vraag.

Negatieve resultaten

Voor vragen met meerdere antwoorden is het mogelijk om de vraag zo in te stellen dat er een negatieve score wordt gebruikt. Door deze optie aan te vinken krijgt de leerling aftrek voor foute antwoorden. Negatieve resultaten zijn beschikbaar in de volgende vraagtypes:

 • Meerkeuze
 • Invullen
 • Selectie
 • Aanwijsvraag

Merk op dat een negatieve score alleen kan worden gebruikt als er meer dan één antwoordalternatief beschikbaar is voor de leerling. Voor aangepaste deelscores (beschikbaar voor meerkeuze-/antwoordvragen) hangt de aftrek af van de weging die door de leraar is ingesteld. De totaalscore van een vraag zal nooit lager zijn dan 0. Dit is een absolute regel. Deze optie blijft behouden wanneer u een vraag maakt door op "Opslaan en nieuw" te klikken.

OF/OF

Dit type vraag kan gebruikt worden voor waar/onwaar of ja/nee vragen. De docent kan ook opties maken zoals:

 • Vreemde taal: In de volgende audio-opname beschrijft Mary haar zomervakantie. (De audio-opname is in het Spaans.) Waar ging Mary naartoe tijdens haar zomervakantie? Strand/kamperen
 • Literatuur: In de volgende alinea is Tom de... Protagonist/Antagonist
 • Kunst: Welke van de volgende afbeeldingen illustreert de Post-Modernistische Periode van Kunst? (Twee afbeeldingen van kunstwerken zouden worden toegevoegd aan de vraagtekst, zet daar bijv. een A en B bij, zodat de antwoordopties A en B kunnen zijn.)

De antwoordopties zijn platte tekst om een eenvoudige interface en een goede interactie met screenreaders te verzekeren.

Screenshot of either/or question with question select dropdown, question mark to open test information, question text and radiobuttons for selecting the answer. There is also a button to clear answer. 

Resultaat

Dit is een goed/fout vraagtype, er is geen deelresultaat.


MEERKEUZE EN MEERDERE ANTWOORDEN GOED

Deze traditionele vraagtypes spreken voor zich en kunnen verrijkt worden met multimedia-elementen in de vraagtekst. 

Het standaard aantal antwoordalternatieven is 4. Een antwoordalternatief kan bestaan uit gewone tekst, met een toegevoegde afbeelding of vergelijking. 

Opmerking over toegankelijkheid in antwoordalternatieven: Voor gebruikers die afhankelijk zijn van screenreaders genereren we automatisch alternatieve tekst voor vergelijkingen en voor afbeeldingen kunnen de docenten een alternatieve tekst schrijven.

Screenshot of multiple choice question with question select dropdown, question mark to open test information, question text and radiobuttons for selecting the answer. There is also a button to clear answer.Screenshot of multiple response question with question select dropdown, question mark to open test information, question text and check boxes for selecting the answers. There is also a button to clear answer.

Resultaat

Voor meerkeuzevragen krijgt de student het volledige resultaat voor het juiste alternatief, anders 0.

Meervoudige antwoorden worden beoordeeld door de student een evenredig deel van het volledige resultaat voor elk alternatief toe te kennen. Dit betekent dat hij punten krijgt voor het aanvinken van de juiste alternatieven EN voor het niet aanvinken van de verkeerde alternatieven. Als de student alle alternatieven aanvinkt, krijgt hij 0 punten (tenzij alle alternatieven correct zijn).

Bij meerkeuzevragen en meerdere antwoorden goed kunnen de resultaten per antwoordalternatief worden aangepast. In dit geval kan het gewicht van elk alternatief door de docent aangepast worden. Op die manier kunnen antwoorden gewogen worden naar belangrijkheid of "juistheid".

Bij meerkeuzevragen heeft het juiste alternatief standaard gewicht = 1 (100%) en het onjuiste alternatief heeft gewicht = 0. Bij meerdere antwoorden goed hebben alle alternatieven standaard gewicht = 1.

Gewichten kunnen alleen positieve gehele getallen of 0 zijn.


OPEN ANTWOORD

Vragen met een open antwoord worden vaak gebruikt voor werkstukken zoals een opstel. Studenten hebben ook toegang tot de rich text editor, zodat ze afbeeldingen, video, geluidsopnamen, vergelijkingen, enz. in hun antwoord kunnen opnemen. 

Het is mogelijk om dit vraagtype in te stellen voor automatische beoordeling door trefwoorden toe te voegen die in de ingezonden tekst aanwezig moeten zijn. 

Vreemde taal:

Gebruik de opnametool in de rich text editor om jezelf op te nemen, terwijl je de volgende zin voorleest. Je wordt beoordeeld op spreekvaardigheid en uitspraak.

Screenshot of either/or question with question select dropdown, question mark to open test information, question text and an editor for writing the answer. Below the editor is a text "Draft saved, 09:31".

Tekst die je invoert in Open antwoorden wordt automatisch opgeslagen wanneer je 2 seconden stopt met typen. Hiermee worden de gegevens zowel lokaal (bij netwerkstoring) als op onze servers (bij machinestoring) opgeslagen. 

Resultaat

Open antwoordvragen worden meestal handmatig beoordeeld. Het is mogelijk om automatische beoordeling te gebruiken als je trefwoorden instelt, in welk geval de leerling voor elk trefwoord (of het equivalente alternatief) een gelijk deel van de volledige puntenscore behaalt.


SELECTIE

Bij dit vraagtype kiezen de studenten voor een leeg veld een antwoord uit een keuzelijst met antwoordalternatieven. Hier is een rekenvoorbeeld:

Vul de volgende opgave in met de juiste termen:

Het bovenste getal van een breuk heet ______ en staat voor ______. Het onderste getal van een breuk heet ______ en staat voor ______ .

De keuzelijst zou vier alternatieven kunnen bevatten: de teller, de noemer, een deel, het geheel. De docent kan voor elk leeg veld een aparte lijst samenstellen, waardoor dit vraagtype flexibeler is dan in de oude toetsmodule.

De uitleg staat in de instructietekst en de eigenlijke vraag staat in het tweede tekstvak. Markeer een woord en gebruik de optie "Leeg veld maken" om een leeg veld te maken. 

Screenshot of either/or question with question select dropdown, question mark to open test information, question text and dropdown lists to select answers in the blank fields. There is also a button to clear answer.

Resultaat

De studenten krijgen een gelijk deel van de volledige puntentelling voor elk correct gekozen alternatief.


INVULLEN

Dit vraagtype is vergelijkbaar met "Selectie", maar bij de invulvraag moeten de studenten zelf een antwoord intypen. Als het antwoord verkeerd gespeld is, wordt het fout gerekend. Als dat niet wenselijk is, kan het beter zijn om het vraagtype "Selectie" of een ander vraagtype te gebruiken.

Je kunt bij de invulvraag optioneel eerst een instructietekst toevoegen. In het tweede tekstvak plaats je de tekst die de studenten moeten invullen. Dit veld is beperkt tot platte tekst om problemen te voorkomen bij het automatisch beoordelen van de antwoorden van de studenten. Selecteer een woord uit de toegevoegde tekt om 'leeg te maken' en kies 'Leeg veld maken'. Hierdoor ontstaat een groen vak rond het woord. Je kunt meerdere woorden kiezen en zelfs alternatieven geven die als correct worden geaccepteerd.

Screenshot of either/or question with question select dropdown, question mark to open test information, question text and input fields to write answers in the blank fields. There is also a button to clear answer.

Resultaat

Studenten krijgen een gelijk deel van de volledige puntenwaardering voor elk correct ingevulde woord (of het alternatief daarvan).


MATCH

Bij dit vraagtype krijgen studenten twee lijsten te zien met de instructie steeds twee elementen te zoeken die bij elkaar horen. De studenten moeten het verband zien te vinden tussen de elementen in de eerste lijst en een element in de tweede lijst. De matching-vragen kunnen met drag-and-drop worden versleept, maar het is ook mogelijk om de oplossing te geven door op de twee bij elkaar horende elementen te klikken. Matching-vragen kunnen worden gebruikt om het begrip van gerelateerde informatie bij studenten te toetsen. Merk op dat alle paren actief moeten worden gekoppeld, er is geen automatische koppeling van "overblijvende" paren. 

Om deze vraag te maken, plaats je eerst de instructie in de rich text editor. Daarna voeg je de bijpassende matchingsparen in de juiste volgorde toe.

Resultaat

De studenten krijgen een gelijk deel van de volledige punten voor elk correct ingevuld paar. Alleen actief met elkaar in verbinding gebrachte paren worden geteld.

VOLGORDE

Bij dit vraagtype moeten de studenten een reeks items in de juiste volgorde rangschikken. Je kunt studenten bijvoorbeeld vragen een lijst te rangschikken van groot naar klein of woorden in alfabetische volgorde te plaatsen. De items verschijnen in een sleepformaat.

Resultaat

Studenten krijgen een gelijk deel van de totaalscore per juist geplaatst item. Op dit moment geven we helaas nog geen punten voor items die relatief aan elkaar goed geplaatst zijn.


AANWIJSVRAAG 

De Aanwijsvraag vervangt wat voorheen bekend stond als Hotspot-vraag. Dit vraagtype wordt gebruikt voor het aanwijzen van gebieden in een afbeelding, bv. het identificeren van lichaamsdelen of de afbeelding kan een screenshot van een tekst zijn, waarbij de studenten op de werkwoorden moeten klikken. De studenten moeten op de juiste plaats in een afbeelding klikken om de vraag te beantwoorden. 

Om deze vraag te maken, voeg je eerst een instructie toe, vervolgens upload je een afbeelding en tenslotte markeer je het gebied of de gebieden voor de juiste antwoorden. 

Je kunt rechthoekige, ronde of veelhoekige gebieden maken die de studenten moeten vinden (klikken). Gemarkeerde gebieden hebben een wit/zwarte rand. Nadat een gebied is gemaakt, kan het worden verplaatst, aangepast en verwijderd. Het is ook mogelijk om alle gebieden te verwijderen en opnieuw te beginnen. 

Er kunnen maximaal 20 gebieden worden gemarkeerd. Afbeeldingen kunnen worden verwijderd door te klikken op het 'x' pictogram in de rechterbovenhoek van het afbeeldingsgebied.  


Screnshot of teacher page to edit a Select point question.

Wanneer studenten op de afbeelding klikken, verschijnt daar een wit kruis met zwarte randen. Een gemarkeerd punt (kruis) kan worden verplaatst of verwijderd (selecteer het eerst door erop te klikken). Een geselecteerd kruis is oranje met een zwarte rand. De correct gemarkeerde gebieden krijgen een groene rand en een groen vinkje in het midden. De door de leerling gemiste gebieden krijgen een rode rand en een rood kruis in het midden. 

De student kan zoveel punten aanklikken als je gebieden hebt toegevoegd. De student ziet voorlopig geen indicatie van het aantal keren dat hij kan klikken, voordat hij begint. 

Opmerking over de toegankelijkheid: Dit vraagtype is niet geschikt voor studenten met een visuele beperking, omdat ze de afbeelding moeten zien om de vraag te kunnen interpreteren en beantwoorden. 

Resultaat 

De student krijgt een gelijk deel van het totaal te behalen punten voor elk correct geïdentificeerd gebied. Meerdere treffers in hetzelfde gebied worden slechts eenmaal geteld.


Algemene opmerking over resultaten:

De toekenning van punten kan worden gewijzigd, zelfs nadat iemand met de toets is begonnen. Reeds ingediende pogingen worden herberekend volgens de bijgewerkte score.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.