Nieuwe enquête toepassing overzicht

Algemene informatie over de nieuwe enquête toepassing

De nieuwe enquête toepassing is gereleased in de zomer van 2023. Alle bestaande enquêtes en reacties zijn automatisch gemigreerd en de oude toepassing is geheel verwijderd.. 

  • Links naar extern gepubliceerde enquêtes werken niet meer, je moet een nieuwe link delen naar de enquête in de nieuwe toepassing.
  • De nieuwe toepassing ondersteunt geen rich content (geformatteerde tekst, afbeeldingen enz). Alle content is bewaard gebleven bij het migreren, maar het is niet mogelijk om vragen te bewerken met rich content.

Introductie

Een enquête toepassing is eenvoudig; het geeft je de mogelijkheid om enquêtes te maken met een aantal verschillende vraagtypes zodat je informatie kan verzamelen van de deelnemers in je vak. Een enquête kan ook anoniem worden gemaakt en extern worden gedeeld (je krijgt dan een link of QR code om te delen met deelnemers buiten je vak of zelfs buiten itslearning).

Toegankelijkheid staat hoog op onze prioriteitenlijst en bij het ontwikkelen van de de nieuwe toepassing hebben we goed gelet op goede workflows en hebben we dingen vereenvoudigd waar dat mogelijk was zodat iedereen een enquête kan maken en invullen onafhankelijk van zijn of haar mogelijkheden.

Een enquête invullen is eenvoudig, je klikt op 'Start' en beantwoord elke vraag wanneer deze verschijnt. Enquête werkt op elk apparaat, maar is wel afhankelijk van een internetverbinding net als alle andere toepassingen in itslearning.

Zodra antwoorden binnen beginnen te komen kan je zowel de individuele antwoorden als een mooie samenvatting vinden in de toepassing. Het doel van een enquête is zelden om de individuele antwoorden te bekijken, maar vooral om de meningen van een groep te krijgen. We hebben de optie om de antwoorden te downloaden als Excel bestand toegevoegd zodat je zelf analyses kan toepassen op en grafieken kan maken met de data.

Op deze pagina lees je meer over het maken van enquêtes. Om meer te weten te komen bekijk je ook de volgende artikelen:

Survey results

Survey - predefined answer alternatives

Een enquête aanmaken

Wanneer je een enquête aanmaakt geef je deze eerst een titel en een introductietekst (niet verplicht) en besluit je of de enquête anoniem is (standaard) of niet. Het is ook mogelijk om de enquête zo te maken dat je deze buiten itslearning kan publiceren (externe enquête), deze zijn altijd anoniem. 

Andere instellingen zoals zichtbaarheid en deadline zijn beschikbaar in het zijmenu aan de rechterkant van de pagina zoals in andere itslearning toepassingen. Op kleine of smalle schermen wordt dit menu echter ingeklapt weergegeven bovenaan de pagina. Standaard is een enquête onzichtbaar wanneer deze wordt aangemaakt zodat je de tijd hebt om vragen aan te maken en te verfijnen voordat je deze beschikbaar maakt aan de respondenten.

Screenshot of itslearning, user is creating a survey. Page shows survey title, introduction input field and options for anonynous and external survey, and a save button. The general settings menu sidebar is on the right hand side.

Na het opslaan van de eerste instellingen ga je naar de Vragen tab waar je vragen kan gaan toevoegen. Later kan je vragen verwijderen en de volgorde veranderen wanneer nodig door deze te slepen. Wanneer je een toetsenbord gebruikt kan je dit doen door op de spatiebalk te drukken bij de 'verplaats puntjes' en de pijltjes te gebruiken om ze naar boven en beneden te verplaatsen. De actie wordt voltooid door wederom op de spatiebalk te drukken.  

Deze pagina heeft de mogelijkheid om een voorbeeld van de enquete te laten zien zodat je kan controleren hoe hij eruit ziet en werkt voordat je hem uitstuurt. In het voorbeeld heb je een link om elke vraag aan te passen. Door op te slaan ga je terug naar het voorbeeld.

Screenshot of a survey in itslearning, in edit mode. Page shows survey title, and inside the content frame, the Question tab is selected, showing a list of 6 questions. There are buttons to add questions, delete questions and preview the survey. Questions are in a list, each row has a handle at the front to allow rearranging the order, and a checkbox to select the question.The general settings menu sidebar is on the right hand side.

We bieden 4 vraagtypes aan:

  • Ja/nee
  • Meerkeuze (één of meerdere antwoorden)
  • Open vraag
  • Matrix

Alle vragen geven de mogelijkheid een platte tekst voor de vraag te schrijven en het vraagveld kan niet leeg blijven. Begin door te klikken op "Vraag toevoegen" en je komt terecht op de pagina om een vraag toe te voegen. Je hoeft het vraagtype niet eerst te selecteren, dit is een eenvoudig uitrolmenu op de pagina waardoor je eenvoudig kan schakelen tussen de verschillende vraagtypes waarbij de reeds geschreven tekst van de vraag behouden blijft mocht je van gedachte veranderen over het te gebruiken vraagtype. Het vraagtype kan alleen worden gewijzigd wanneer je een nieuwe vraag toevoegt, niet later bij het bewerken van een vraag.

De "Opslaan en nieuw" knop slaat de huidige vraag op en laat je direct een nieuwe vraag van hetzelfde type aanmaken. Je krijgt een blauwe informatie banner te zien dat de vraag is opgeslagen. Door op <tab> te drukken ga je direct naar het invulveld van de vraag voor een efficiënte workflow.

Vanwege praktische en technische redenen is er een limiet ingesteld van 100 vragen. In meerkeuze- en matrixvragen is er een limiet van 20 antwoordalternatieven en stellingen.

Matrix vragen

De naam van dit vraagtype lijkt heel technisch, maar beschrijft precies wat het doet. De vraagtekst is een meer generieke beschrijving die je de respondenten meegeeft terwijl de lijst met stellingen (rijen) en antwoordalternatieven (kolommen) het belangrijkste deel zijn van de vraag. In essentie is dit een serie van meerkeuzevragen met dezelfde antwoordalternatieven die worden weergegeven op een compactere manier. 

Respondenten kunnen één antwoord geven voor elke stelling (rij).

Om tijd te besparen hebben we een optie toegevoegd met voorgedefinieerde antwoordalternatieven. Je kan hierover meer lezen in het volgende artikel: Survey - predefined answer alternatives

Screenshot of a survey in itslearning, question 6 of 6 is opened for editing. The page has input fields for question text, answer type, alternatives and statements.


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.